Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století - ZRUŠENO

ZRUŠENO

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 7-8 / 1993

Arklebové z Počápel

obrázek k článku

Mezi many, kteří doprovázeli pana Vojtěcha z Pernštejna na jeho cestách do Vidní i do ciziny, nacházíme mimo jiná i jméno Václava Arkleba z Počápel. Dr.Jiři Kotyk ve svém Článku "Vojtěch st. z Pernštejna" /ZKPP 1977, str.129/ cituje historku sepsanou Aug.Sedláčkem o manech Vojtěcha z Pernštejna. Manové měli doprovázet svého pána do Vidně a odmítli to. Byli to Vaněk Komárovský z Libanic a Václav Arkleb z Počápel. Vaněk se omlouval slovy: "Matka pláče pro mne". Vojtěch prý odvětil:"Kdyby ženy vládly, i já bych musel zústati doma". Kdo to byli Arklebové z Počápel? Počáple jsou malá obec /ve starších dobách táž Podčaply/, ležící nedaleko vtoku řeky Loučné do Labe. Loučná v urbářích je nazývána řekou Mýtkou 1/ „mimo touž obec teče řeka Mýtka", někdy bývá zmínka i o řece Arklebově. Od Sezemio až k Počáplům k tak zvaná Kuchyňce se rozkládal…


Zbroj ochranná na náhrobních kamenech

obrázek k článku

Zbroj ochranná /běžněji, avšak nesprávně nazývaná „brnění“ je velmi cenným dokumentem nejen technické vyspělosti řemesla, zabývajícího se zpracováním kovu, ale je i kulturně-historickým dokladem své doby. Často se pak stává, zpodobněna rukou malíře či sochaře, důležitou pomůckou pro historika, řešícího některé problémy, mající vztah k přesnějšímu určeni té či oné historické události. Avšak ve výtvarném uměni, ať již se jedná o díla malířů či sochařů, může být zbroj dobrým, čas určujícím prvkem, ale může být i činitelem zavádějícím, pokud není badatel obeznámen s jejími vývojovými stavebními částmi. Výrazně se s tímto problémem setkáváme především v malířství. Jmenujme alespoň známou skutečnost obrazů "Ukřižováni", kde postavy ozbrojenců jsou nejčastěji oděny ve zbroj té doby, ve které byl obraz malován. Dosti příkladů pro tento…


Moje vzpomínky na Pardubice

obrázek k článku

Během mého života, začatého před sedmdesáti tety v Pardubicích, se vyskytly některé skutečnosti, nyní již pro dobu, jež uplynula, skuteční historická, v níž vystupovali Má, související s naším městem. Proto jsem formulová! ve stručnosti svá vzpomínky na Pardubice s domnívám se, že zaujmou především starší občany a přiblíží jim dobu, kterou sami v různých souvislostech prožívali, a připomenou jim Bdi a události, kteří znali. Moje rodná město jsou Pardubice, kde jsem se narodil 20. Mna 1921. Mými rodiči byH: otec Josef Svátek, narozený ll.ledna 1889 v Praze, působící tehdy služebně jako komisař na pardubickém poštovním ředitelství, a matka Zdenka, rozená Kabeláčová, rodem z Bohdanče. Svátost křtu mně udělil 20. listopadu 1921 pardubický katecheta P. František Hodura z Litomyšle. (Jeho bratrem byl známý dialektolog PhDr. Quido Hodura).


Armádní generál MVDr. Mikuláš Ferjenčík (1904 – 1988) a Pardubice

obrázek k článku

Jednou z výrazných osobností, kterou rehabilitovaly společenské změny v listopadu 1989, je armádní generál Mikuláš Perjenřík. Protože čtyři roky svého života /1934-38/ strávil v našem městě, pokusíme se o jeho malý portrétní medailon. Mikuláš Ferjenčík se narodil 6.prosince 1904 v Polomce u Března nad Hronom /okres B.Bystrica/ v evangelické rodině, jež dala slovenskému národu několik buditelů. Obecnou školu vychodil v rodné obci. Gymnázijní studia dokončil v Rožňavě na reálnem gymnáziu. Přihlásil se na veterinární fakultu do Brna. Doktorát získal roku 1928. Po absolvování důstojnické školy v Pardubicích 1/ nastoupil vojenskou službu zvěrolékaře u 10.jezdeckého pluku v Berehově a 45.pěšího pluku v Chustu jako důstojník veterinární služby. Z této doby se datují jeho začátky závodního dostihového jezdce. Vítězně se zúčastnil závodů v…


Jiří Toman – fotograf (1924 – 1972)

obrázek k článku

Výstava "Jiří Toman-fotograf", která se ve dnech 4.února až 14. března 1993 uskutečnila ve Východočeské galerii Pardubice, nepředstavuje jen prostou položku a jednu z běžných akcí výstavního programu galerie. Povahou, zacílením, zjevnými a skrytými souvislostmi podněcuje k zamyšlení o kulturních umělecky tvůrčích i lidských otázkách, evokuje tázáni po vztahu různých vrstev a úrovní naší výtvarné kultury. Kdy vlastně překračuje umělec svá místní východisko a vstupuje do horizontu národního kulturního kontextu? A v jaké míře a podobě se pak domov, užší i širší okolí, locus standi, místo průběžných tvůrčích ambici podílejí prostřednictvím umělce na obecnějších uměleckých aktivitách a procesech? K Jiřímu Tomanovi, výtvarnému fotografovi, výtvarníku filmu a ilustrátorovi, narozenému a žijícímu v Pardubicích (nar. 22.3.1924/, nebyl osud…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem