Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 7-8 / 1995

Vzácný dokument k budování pomníku T.G. Masaryka v Pardubicích

obrázek k článku

Jde o části Pamětního spisu o zbudování pomníku presidenta Osvoboditele v Pardubicích, který svému čestnému členu panu Vojtěchu Znojemskými!, jak uvádí dokument, dlouholetému starostovi města Pardubic a zemskému vrchnímu účetnímu radovi atd. za zásluhy a spolupráci v upomínku věnovalo Družstvo pro zbudování pomníku I.presidentovi Tomáši G.Masarykovi v Pardubicích. Zprávy sepsal pardubický historik prof. Josef Sakař a není vyloučeno, že jsou shodné s listinami, které byly uloženy ve skříňce uložené v podstavci pomníku při příležitosti položení základního kamene k pomníku, a po jeho likvidaci předány štábním rotmistrem železničního pluku Václavem Kodetem do úschovy prof. 0. Španielovi, autoru sochy. Kompletní pamětní spis se zachoval v rodině paní Běly Prchalové, Pardubice, Holubova 750, která je příbuznou bývalého starosty pana Vojtěcha…


Návštěva TGM v Pardubicích r. 1922

obrázek k článku

Náhodou se mi dostal do ruky zajímavý materiál, týkající se návštěvy presidenta T.G. Masaryka v Pardubích 24. září 1922. Jsou zde jednak popsaná místa, která navštívil, ale i to, co kde řekl. Jedná se o knihu "Cesta demokracie", kterou měl otec založenou v knihovně - je to soubor projevů od r. 1921-23, byl vydán nakl. Čin v roce 1934. Uvedené je na straně 323 až 327 včetně pobytu v Holicích a v Dobříkově. Do Pardubic přijel president 23. září 1922 před 19 hodinou. Po přehlídce vojenské čestné setiny a legionářské čety odebíral se do hotelu Na Veselce, kde přenocoval. Příštího dne 24. září 1922 po 8.hodině ranní navštívil president radnici.


Pan rada z našeho domu

obrázek k článku

V dvaatřicátém roce jsem se s rodiči přistěhoval do třípatrové novostavby čp.1712 na tehdejším Lernetové náměstí ( za války to bylo nám. Na Olšinkách, nyní Jiráskova ulice ). Byl to výstavný dům z obou stran sevřený nádražáckými činžáky, od kterých se lišil nejen novou fasádou, ale hlavně obyvateli. Přesto, že v té době byly Olšinky již městská periférie, bylo nájemné za byty v novém domě poměrně vysoké. A tak se sem stěhovaly převážně partaje se zajištěnou existencí. Bydlel tu vrchní městský oficiál, hlavní inženýr městské elektrárny, majitel největšího pardubického obchodu s hračkami... A pak kantoři - řídící učitelka Filipovská, řídící učitel Kalášek, odborní učiteié Barešové, Vejražka, Pospíšil a Jakl, profesor reálky Smlsal .


Vzpomínka na profesora Oldřicha Karla, AKADEMICKÉHO MALÍŘE (1912 -1990)

obrázek k článku

Charakteristika člověka a umělce prof. Karla byla uvedena v těchto Zprávách 1/ ještě za jeho života, dnes nám živým, zbývají na něho pouze vzpomínky. Již pět let odpočívá na pardubickém starém hřbitově sektor H v rodinném hrobu s příkrovem, osázeným 13 železnými kříži. Osobnost profesora O. Karla vytváří mnohostranný komplex, z něhož nejcharaktičnější vlastností je lidskost a uměleckost. Přijměte těchto pár řádků od ctitele jeho díla jako pouhé vzpomínání.


Z kroniky Filmového klubu - 4. část

obrázek k článku

Klub přátel filmového umění v Pardubicích již od zahájení své činnosti začal vydávat také svůj "časopis", který na úvodní stránce čísla 1 měl několik slov na cestu mezi čtenáře: Milí přátelé, dostává se vám do rukou prvé číslo našeho neperiodického informačního zpravodaje, jehož posláním bude vás seznamovat s děním jednotlivých filmových klubů v naší republice, novinkami z filmové tvorby, úkoly a pokyny i činnosti Celostátního výboru KPFU, zkušenostmi klubové činnosti ze světa a také pochopitelně i o činnosti a úkolech našeho výboru, plánech a poznatcích ze zasedání klubů v krajském či celostátním měřítku. Chceme vás informovat o všem podstatném, co se děje ve světě filmového umění. Informovanost členské základny považujeme za jeden z nejdůležitějších předpokladů naší činnosti.


Odboj a povstání v Holicích r. 1945 - II. část

obrázek k článku

Díky stále se přibližující Rudé armádě začali mnozí lidé dýchat svobodněji. Cítili již blížící se osvobození. V sobotu 5. května 1945 bylo v Holicích už od rána rušno. Kolem desáté hodiny dopolední bylo vyhlášeno, že v Praze vypuklo povstání. Výuka byla přerušena a žactvo posláno domů s radou, aby si dávali pozor na německé vojáky. Jako signál partyzánům vyvěsil jistý pan Třasák na triangulační bod Kamence prapor. Mezi 10. a půl jedenáctou hodinou dopolední vpochodovali na náměstí směrem od Starých Holic ve čtyřstupech partyzáni. Jejich velitel z okna radnice vyhlásil veřejně odboj. Projev z okna měl i řídící učitel František Pilný, který vedl ilegální Národní výbor. Všech se rázem zmocnilo nadšení. Dlouho utajovaná nenávist propukla. Jsou odzbrojováni kolemjdoucí četníci, lidé strhávají německé nápisy, všude se objevují trikolory, domy…


Vzpomínka na konec druhé světové války

obrázek k článku

Mnoho vzpomínek mi zůstává na čas, když naše rodina byla prohlášena za " rodinu nepřátelskou Říši ". Můj otec byl vězněn déle než tři roky s celou protifašistickou skupinou. Ale zde bych chtěla vzpomenout jen na faktický konec války, spojený se zážitkem celé naší rodiny. V té době jsem byla 15 ti letá. Od fašistů nás osvobodila Rudá armáda. Všichni jsme se radovali z konce války, bohužel však jen kratičkou dobu.


Miroslav Křičenský

obrázek k článku

Při příjezdu do Dašic je vlevo na budově kasárenského objektu pamětní deska. Je to hned v první zatáčce vlevo, na opačné straně jsou objekty mrazíren.Škpt. Miroslav Křičenský se narodil jako syn ředitele měšť. školy v Dašicích 20. 6. 1915. Za války odešel do odboje, v Anglii se přihlásil do parašutistického výcviku. V roce 1943 byl zařazen jako zástupce velitele do paravýsadku IRIDIUM. Úkolem této skupiny byla zpravodajská a spojovací činnost. Naše vláda potřebovala v Londýně znát situaci v našem domácím odboji a jeho stav. To tedy byl mj. úkol této skupiny. Sestávala ze čtyř mužů, kdy npor. Miroslav Špot byl velitelem, tehdy npor. M. Křičenský jeho zástupcem, dále pak rotný Vladislav Soukup a radistou byl četař Bohumír Kobylka. Tato skupina měla být vysazena dne 15. března 1943 spolu s další paraskupinou BRONSE. Zde byl velitelem npor.…


Jak v Sezemicích vařili pivo

obrázek k článku

Jedním z nejstarších nápojů je pivo. Vařit pivo uměli již obyvatelé Staré Mezopotámie a Egypta, ovšem toto pivo bylo trochu jiné, než jaké známe my. Tehda nepřidávali do piva chmel, ale různá koření. Chmel začali snad používat až Germáni, jsou ale domněnky, že to mohli být i někteří jiní, avšak jisté je, že Germáni byli velikými pijáky piva a ve spotřebě piva jsou i dnes Němci na předním místě. První předpis na vaření piva zanechala ve 12. století abatyše kláštera na Rupertsbergu u Bingen, spisovatelka a první německá badatelka o přírodních vědách sv. Hildegarda ( + 1179 ). Její návod na vaření piva se v podstatě do dnešní doby nezměnil. Výroba piva má u nás mnohaletou tradici. V Čechách se vaří pivo už snad tisíc let. Vaření piva bylo považováno za důležitou výsadu městskou a města měla z piva nemalý užitek. Proto začala stavět…


130 let Sdružení divadelních ochotníků J.K.Tyl Sezemice – 1. část

obrázek k článku

Kulturní a společenský život občanů Sezemic a širokého okolí obohacovalo již na počátku min. stol. ochotnické divadlo. V časopise Květy a Česká osvěta se dokonce dočítáme, že se u nás hrálo divadlo již před r. 1817, ale na veřejnost v pravém slova smyslu vystoupili ochotníci r. 1836. Rozličná byla místa, kde sobě Thalia stánek za celé půlstoletí vyvolila, " Divadelní knihy zápisné vykazují veliký počet her, které sepsány byly. . . ", píše P. A. Kopecký v knize Sezemice nad řekou Loučnou. Dr. Josef Volf ve svém spise České lidové knihovny do r. 1848 uvádí, že . . . veřejnou knihovnu v Sezemicích založil r. 1847 Josef Pelikán, místopřísežný zkoušený radní města Sezemic, který nakoupil knihy z výtěžků divadelních představení ". J. Pelikán byl vrstevníkem J.K. Tyla a svými články přispíval do Květů, Čechoslava a Věnce. Byli to právě členové…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem