Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 7-8 / 1999


Vzpomínka na profesora Jana Řehoře

obrázek k článku

Profesor Řehoř byl nepochybně největší lékařskou osobností, jakou kdy Pardubice měly. Přišel sem na místo primáře interního oddělení nemocnice v roce 1925 z interní kliniky lékařské fakulty university Karlovy v Praze, kde získal svou vysokou lékařskou odbornost pod vedením proslulých internistů profesora Thomayera a profesora Pelnáře. Ti ho naučili přesně pozorovat, bystře hodnotit a trvale studovat zahraniční lékařskou literaturu. Řehoř denně četl francouzské a německé, v pozdějších letech také anglické a americké časopisy a monografie a svým drobným písmem si z nich pořizoval podrobné výpisky. Byl imponující pohled na jeho pracovnu v pardubické vile, kde na třech stěnách byly police, naplněné tisíci a tisíci těchto výpisků. Jeho působení jako pardubického primáře a ředitele nemocnice znám jen z jeho vypravování. Z jeho řečí zaznívalo…


Z mé kroniky - 4. část

obrázek k článku

Bylo to někdy v padesátých letech, když jsem jednou u staré reálky potkala neznámou paní, která mě zdravila. Když jsem se po ní udiveně ohlédla, přišla ke mně a povídala: ?Vy se divíte, paní Chudá, kdo vás to zdraví, protože mě neznáte. Ale já vás znám ze Řempa, protože vy pracujete na podnikovém ředitelství v Pardubicích a já ve skladu v Černé za Bory. A pozdravit jsem vás musela, protože jste mi zachránila život?.


Historie ?ohnivých kohoutů? v Dašicích (1650 - 1900)

obrázek k článku

První zpráva o ohni v Dašicích (kdy byly téměř celé ze dřeva) je z roku 1650 (záznam v radničním protokole města Dašice). Popis požáru chybí, ale dozvídáme se, že postižení občané města prosili místního hejtmana o dříví na vyhořelý radní dům. Vyhořel během 30. leté války. Z roku 1687 se zachovala zpráva o vyslané ?komisi? k jistému panu Matějovi Kučírkovi, který si stěžoval, že jeho stavení ?jest stálo vydáno ohni na pospas?. Jmenovaný totiž opakovaně požadoval dříví na obnovu svého domu. Komise však zjistila, že pan Kučírek zachází velmi neopatrně s osvětlením svého domu a tím nevědomě pomáhá vzniku požáru.


Náš pan předseda...

obrázek k článku

(Vzpomínka k 90. výročí založení bývalého AFK Přelouč) Přeloučští sportovci i místní senioři si připomenou v letošním roce 90. výročí založení místního sportovního klubu. Je známo, že bohatá činnost tohoto klubu bývá spojována se jménem jednoho z jeho zakladatelů, t.j. s panem Antonínem Deckerem. A právě jemu bych chtěl věnovat tuto osobní vzpomínku.K TEXTOVÉ ČÁSTI PAMĚTNÍ DESKY UMÍSTĚNÉ V PARDUBICÍCH V PERNEROVĚ UL. NA DOMĚ PODNIKU VÝPOČETNÍ TECHNIKY Č. 444

obrázek k článku

Dobu tzv. heydrichiády, tj. nedlouhého období zvýšené perzekuce českého národa ze strany německého nacismu od konce května do první dekády července 1942, připomínají v Pardubicích památky, pomníky a pak pamětní desky. Jde předně o nejvýznamnější památník - Zámeček, vybudovaný v r. 1949 péčí a silami antifašistických organizací, které u nás po květnu 1945 vznikly. Dále o pomník postavený v lesíku mezi tehdy samostatnými obcemi Rosice nad Labem a Trnová, vybudovaný na počest telegrafisty čs. zpravodajského výsadku s označením Silver A Jiřího Potůčka-Tolara. Jiřího Potůčka-Tolara zastřelil český četník v poledních hodinách 2. června 1942, ve večerních hodinách téhož dne bylo na tzv. pomocném popravišti gestapa u pardubického Zámečku popraveno 40 českých lidí, převážně z okresu Pardubice, kteří byli hlavními pomocníky výsadku.1) Konečně tuto…


HISTORIE LETIŠTĚ V PARDUBICÍCH od jeho vzniku do roku 1945

obrázek k článku

První kroky směřující k výstavbě letiště v Pardubicích byly provedeny na přelomu dvacátých a třicátých let. V době ohrožení nacistickým Německem vyvstala nutnost posílení obranyschopnosti našeho státu výstavbou velkých leteckých základen, které by doplnily tradiční letiště v Praze, v Brně, Olomouci a jinde. Po dostavění základny v Hradci Králové tak ministerstvo obrany na počátku třicátých let přistoupilo k zahájení výstavby Pardubic1). Ještě před tím zde ale byl 15. 12. 1929 založen Východočeský aeroklub. Letiště pak bylo slavnostně otevřeno 3. května 1932 a provoz na něm byl vojenský i civilní2). Prvním zde zformovaným útvarem letectva byla peruť číslo III. podřízená 4. stíhacímu leteckému pluku z Prahy-Kbel. Tvořily ji letky číslo 46, 47, 48 a 50, které byly vybaveny dvouplošnými stíhačkami Avia B-534. Bylo zde také stanoviště hlásné…


K historii železničního pluku č. 1 v Pardubicích

obrázek k článku

Už před lety při debatě se známým patriotem a předsedou Klubu přátel Pardubic panem A. J. Kubešem jsme hovořili o tomto vojenském útvaru. A. Kubeš měl k němu blízko, protože jako gážista u pluku sloužil dlouhá léta. Byl i u jeho počátku a jak se pamatuji, vzpomínal, jak bezprostředně po válce jezdili vojáci do Korneuburgu (západně od Vídně) pro železniční materiál. V tomto městě byl za monarchie železniční pluk a nástupnické státy si zde dělily bohatý materiál a odvážely domů. V našem případě to bylo do Pardubic a materiálu prý bylo hodně. Jisté problémy však byly s vojáky. Navrátilci z války a front už byli nasyceni války a jejich morálka byla nalomena. Nedalo se s nimi počítat, a tak se museli hledat mladí vojáci, kteří ještě vojně nepodlehli a s nimi se pak akce převozu prováděla. Tolik velice stručně z vyprávění A. J. Kubeše.


Dvacet let pardubické Konzervatoře

obrázek k článku

Konzervatoř v Pardubicích je nejmladší střední hudební školou v naší vlasti. Za dobu svého dvacetiletého trvání přinesla Konzervatoř v Pardubicích, jejíž absolventi dělají své škole čest nejen doma, ale i v zahraničí, už celou řadu významných podnětů svému kraji jak v oblasti hudebně interpretační, tak i v pedagogicko-osvětové.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem