Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 9-10 / 2002

Ing. Bohuslav Novotný, čestný předseda klubu se letos dožívá 70 let

obrázek k článku

Narodil se 9. 10. 1932 v Chrudimi. Od r. 1988 byl předsedou klubu a statečně bránil klub proti kritice tehdejších orgánů. Rok 1990, kdy klub pod jeho vedením oslavil 25. výročí trvání, byl zatím nejúspěšnějším obdobím klubu, který měl více než 1100 členů. Předseda Ing. Novotný převedl hladce klub přes kritické období rozpadu PKO Pardubice, do té doby jeho zřizovatele. Pod jeho vedením se podařilo vyřešit obtížné problémy s umístěním kanceláře a archivu klubu, pro který byla nalezena místnost nejprve v 2. poschodí býv. VPÚ na Pernštýnském náměstí a pak v pardubické Sokolovně.


Dům v Karanténě

obrázek k článku

Některé osudy sokolovny pardubického Sokola II od roku 1945 se podařilo vypátrat v Kronice Sokola Pardubice II za pomoci pp. Oskara Balatky a Jiřího Charváta i v okresním archivu v Pardubicích.


Almanach významných osobností města Lázně Bohdaneč a okolí

obrázek k článku

Tento obsáhlý sborník zpracoval náš aktivní člen p. Ing. Karel Cyprián. Jedno vyhotovení věnoval do archivu klubu. Použil tu články z ?Malé galerie významných osobností města Lázně Bohdaneč?, která je již 5 let pravidelnou rubrikou Bohdanečského zpravodaje. Ing. K. Cyprián je členem (od r. 1995) jeho redakční rady a má tuto rubriku na starost. Bylo mu doporučováno, aby soubor vydal knižně. To mu zalichotilo, ale je si vědom značných problémů s vydáním tak obsáhlého díla. Obrátil se na náš klub, který již r. 1996 vydal jeho brožurku ?Lázně Bohdaneč. Průvodce městem a okolím?. Bohužel rozsah Almanachu zatím přesahuje naše možnosti. Proto jsme se dohodli otiskovat jednotlivá hesla ?Almanachu? ve Vlastivědné abecedě našich Zpráv. Pro informaci otiskujeme zkráceně úvodní stati k této obsáhlé a záslužné práci.


Živelné pohromy v obci Kostěnice

obrázek k článku

První záznam o živelné pohromě v obci je z roku 1850, kdy vyhořela hospoda čp. 2 (?Stará rychta?) a čp. 3 patřící Františku Tučkovi. V roce 1853 vypukl v obci jeden z největších požárů (uvádí se, že vyhořelo přes polovinu domů), který založili snad tzv. ?červení husaři?, jejichž posádka tu dobu sídlila v Kostěnicích. Vyhořelo např. čp. 34 (Frant. Konvalina), čp. 10 (František Kučera), čp. 17 (Jan Kučera) atd. V tzv. II. pamětní knize obce Kostěnic (str. 20) se však uvádí jiný rok vypuknutí požáru, rok 1840.


Adalbertus Bohemus, částečně vychovaný v Pardubicích

obrázek k článku

Nad studií Josefa Koláčka ?Vánoční dar z Klementina? (Řím 1991) V článku o vztahu Jaroslava Durycha k Pardubicím jsme citovali pro město Pardubice potěšitelnou zmínku (aluzi)z románu Služebníci neužiteční (1). Aluze je záměrná citace nebo parafráze místa z textu, o němž se předpokládá, že je známý .V románu jde o tuto zmínku hned v 1. kapitole :?Bylo to ... v roce blažené smrti otce Ignáce, když se v Pardubicích zdvihlo srdce mladému studentu, takže pro víru katolickou chtěl pohrdnouti i svou vlastí. I vydal se do Ingolštatu a na rozloučenou se zastavil zde...


TOULAVÉ BOTY HOLICKÉHO ŠEVCE

obrázek k článku

Pod tímto titulem přinesly PN nedávno mou vzpomínku na významného holického rodáka Josefa Jedličku, který by se letos dožil 100 let. Vracím se k tomu tématu rozhovorem s jeho synem, amatérským pardubickým historikem Pavlem Jedličkou, autorem historického plánku třídy Míru s přehledem obyvatel jednotlivých domů.


VLADIMÍR ŠUPLER

obrázek k článku

Článkem doc. Ing. Miroslava Matrky, DrSc. začínají článkem o prof. Josefu Herynkovi vzpomínky na významné osobnosti pardubické chemie. K nim patří i Vladimír Šupler, ředitel tehdy Ústavu pro plastické hmoty, dnes SYNPO, a. s., a to v období 1952 ? 1955.


Protektorátní školáci Starého města na Krajském úřadě

obrázek k článku

Zásluhou médií, zejména Pardubických novin a rádia PROFIL, jakož i Klubu přátel Pardubicka se podařilo z větší části zformovat bývalé žáky chlapecké školy na Starém městě, kteří v době protektorátu Čech a Moravy v letech 1938 - 44 navštěvovali obecnou a měšťanskou, resp. Hlavní školu chlapeckou s českým jazykem vyučovacím.Významné postavy pardubické chemie ve 20. století - II.

obrázek k článku

Prof. Dr. Ing. Miroslav Jureček, DrSc. Mezi významné osobnosti reprezentující ?pardubickou chemii? patří bezesporu prof. Dr. Ing. Miroslav Jureček, DrSc. Jeho význam spočívá v jeho cílevědomé cestě vedoucí k pevnému zakotvení oboru organická analytická chemie, a to nejen v oblasti chemického průmyslu, ale i vědecké a pedagogické činnosti. Po bohaté praktické průpravě nachází uplatnění jako vedoucí organicko-analytického oddělení, v té době úředně autorizovaného a zkušebního ústavu Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Rybitví u Pardubic.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem