Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 9-10 / 2003

Čtyřicáté výročí úmrtí pana ředitele Antonína Ullricha

obrázek k článku

Již v předminulém a minulém století byli nositeli vzdělanosti a výchovy v našem národě nejen učitelé, kněží, ale i lidé, jejichž životem procházela hudba. Tak i v našem městečku v Sezemicích se sešli dva, kteří zasvětili svůj život nejen hudbě, ale přinášeli do malého města a jeho okolí kulturu, vzdělávali nejen děti, ale i dospělé.


Živelné pohromy v obci NEMOŠICE

obrázek k článku

První zmínka o živelné pohromě v obci pochází z roku 1869, kdy odpoledne (přesné datum chybí) vypukl požár ve stodole čp. 3. Oheň se velmi rychle rozšířil na další stavení (čp. 4, 5, 6, 15, 17, 19, 20). Když přijeli hasiči, nemohli přes ohromný žár na náves. Zmíněná stavení lehla popelem a stejně tak i čp. 11, což byla místní kovárna.


LADISLAV HAŇKA aneb Jak, kdy a kvůli komu jsem byla unesena

obrázek k článku

Vědce, lovce, rybáře, odboráře, exulanta, fotografa, spisovatele a syna našich sousedů v nemošickém hřebčinci Ladislava Haňku jsem poznala v létě 1951. Sympatickému pomenšímu třicátníkovi říkala moje maminka pane inženýre, otec pane kolego a nevím, jestli jsem ho já vzala s sebou na koupání v Chrudimce nebo on mne, ale faktem zůstává, že jsem se toho horkého dne koupala třikrát na třech různých místech.


KREMATORIUM v Pardubicích - 80. výročí vzniku

obrázek k článku

První žádost o zřízení krematoria podalo již roku 1915 kuratorium Městského průmyslového muzea v Pardubicích, vídeňská vláda však tuto žádost zamítla. V našem státě byla zákonem z dubna 1919 kremace povolena. Mezi místními propagátory pohřbívání žehem čestné místo zaujímal velkoobchodník Josef Franc a městský lékař MUDr. Bedřich Novák, kteří společně s MUDr. Lvem Theinem a arch. B. Korbelem začali pracovat na myšlence vybudovati v Pardubicích krematorium.


O JEDNOM UŽ TÉMĚŘ ZAPOMENUTÉM HUDEBNÍM SOUBORU, JENŽ MĚL PARDUBICE VE SVÉM NÁZVU

obrázek k článku

Rozhovor se zakladatelem a dobrým duchem souboru COLLEGIUM MUSICUM PARDUBICENSE ing. Lubomírem Moravcem Potkám-li svého spolužáka z pardubického válečného gymnázia ing. Lubomíra Moravce, stočí se řeč obvykle na hudbu, které se věnuje nepřetržitě již plných 60 let. Souběžně se studiem pražské VŠCHT se pilně vzdělával ve hře na violoncello a mohl se tedy dobře uplatnit v předních pardubických amatérských tělesech, jmenujme alespoň Pardubické kvarteto a Pardubickou filharmonii. Jeho specialitou je navíc záliba v historických hudebních nástrojích, která ho v roce 1968 vedla k založení souboru COLLEGIUM MUSICUM PARDUBICENSE. Tímto směrem se také nesl náš rozhovor.Vzpomínka k 100. výročí narození evangelického faráře pana Josefa Závodského, ThB.

obrázek k článku

Bývalý přeloučský farář církve českobratrské evangelické pan Josef Závodský ? bakalář theologie ? pocházel ze starého evangelického rodu z jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. Místem jeho narození dne 20. března 1903 byly moravské Dačice, kam se jeho rodiče navrátili z Vídně. Jeho otec byl knihař, matka za svobodna vedla domácnost v rodinách vídeňských aristokratů. Po několika letech pobytu v Dačicích se rodina přestěhovala do Brna, kde již zůstala do konce života.


JUDr. Jaroslav Tomášek (* 10. 5. 1922, + 24. 7. 1961)

obrázek k článku

Jaroslav Tomášek se stal naším spolužákem teprve v září 1939, tedy v septimě. Na Státní reálné gymnasium přišel z Brna, když byl jeho otec, plukovník čs. armády, přeložen do Pardubic. Se svými novými spolužáky se rychle sžil a brzo získal kamarádskou přezdívku ?Charlie? ? asi proto, že jsme v něm tehdy tušili snad budoucího diplomata či podobně angažovaného člověka.


F. UDRŽAL A PARDUBICKO

obrázek k článku

3.2. Udržal přebírá předsednictvo vlády V roce 1928 již bylo zřejmé, že předseda agrární strany Antonín Švehla již nemůže nadále vykonávat funkci předsedy vlády ze zdravotních důvodů. Republikánská strana se dohodla na jeho zástupci, dosavadním ministrovi národní obrany Udržalovi.35


Pardubické firmy a jejich firemní značky V. část.

obrázek k článku

Jednou z nejznámějších a největších poválečných firem se stala firma Explosia, akciová továrna na výbušné látky v Semtíně u Pardubic. 3. 1. 1920 udělilo ministerstvo financí spolu s ostatními úřady Živnobance povolení založit novou společnost pro výrobu výbušných látek, neboť nová republika potřebovala pro svou armádu zbraně a munici.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem