Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 9-10 / 2005

Jak to bylo s čestným občanstvím prof. J.Sakaře?

obrázek k článku

V návaznosti na sloupek - vln - v Pardubickém Metropolitanu z 28. dubna 2005 o profesoru Josefu Sakařovi, čestném občanu Pardubic, nabízím čtenářům foto titulního listu pamětního alba 11 fotografií starých Pardubic, jež měl převzít tento historiograf, když mu obecní zastupitelstvo na své schůzi 14. listopadu 1927 udělilo čestné občanství města za jeho monumentální pětidílné "Dějiny města Pardubic nad Labem" a dlouholetou kulturní práci pro město. Na diplomu jsou podepsáni starosta Vojtěch Znojemský (nár. soc.), radní Jaroslav Skácel (NOF) a za zastupitele F. Antoš a F. Konvalina. Je zvláštní, že toto pamětní album se našlo na smetišti při likvidaci t. zv. staré Karloviny. Je t. č. v mém osobním držení. Připojuji ještě fotografii z pohřbu prof. J. Sakaře v jeho rodném Týně nad Vltavou v roce 1937, kde v delegaci města byl m. j. tehdejší…


Kapitoly z dějin českého fašismu v Pardubicích 26. část

obrázek k článku

Vzhledem k tomu, že po židenickém puči hrozilo NOF rozpuštění, rozhodlo se její vedení o vytvoření aliance s dalšími pravicovými silami. 7. dubna 1934 tak vstoupila ve velké klubovně paláce Metro v Praze na politickou scénu nová organizace - Národní fronta, zahrnující 10 složek: NOF, Radikální národní demokracii, Národní stranu živnostnictva a obchodnictva, Národní tábor prof. Stanislava Nikolaua, Sdružení katolických zemědělců, Selský svaz, Sdružení majitelů domů, Svaz zemědělců a dělníků, Konzervativní stranu a Družinu dobrovolců zahraničního vojska gen. B. Konopáska. Prohlášení nazvané "Národní veřejností v ČSR" hovořilo o soustředění národní opozice v republice a končilo slovy: "Všichni proti marxismu a internacionalismu! Do práce za hospodářsky a politicky silný a mocný, národní a slovanský stát Československý!" 23) Prohlášení…


Národní osvobození 13.7.1947

obrázek k článku

Hned po příchodu Němců do republiky začalo se v Pardubicích pracovati ilegálně proti nim. Utvořily se dvě skupiny, jedna vojenská za vedení podpl. Tacla, druhá se soustředila v hotelu Veselka kolem hoteliéra Košťála a dr. Žváčka. První skupina byla brzy Němci zlikvidována, druhá v červnu 1942. Chybou obou skupin bylo, že se členové scházeli při víně, pilo se a neopatrně mluvilo, čímž se Němcům usnadnila práce. Ke konci června 1942 bylo přes čtyřicet lidí popraveno a mnozí odvezeni do koncentráku. Ze skupiny Košťálovy zůstal prof. Buchart, jemuž se nelíbily schůzky při víně, a když nemohl na účastníky domluvami působit, nezúčastnil se v poslední době schůzek. Brzy po zničení skupiny Košťálovy ustavila se na popud prof. Bucharta samostatná nová skupina, v níž byli z počátku jen 4 zasvěcenci, prof. Buchart, stavitel Vávra, prof. Jiránek a…


PhDr. Antonín Blahout (1886 - 1959), ředitel reálky v Pardubicích

obrázek k článku

Bývalá ulice Karla Marxe na sídlišti Dubina nese od společenských změn roku 1989 jméno "Blahoutova". Jen starší občané Pardubic však již vědí, kdo dr. Blahout byl. I vzhledem k této skutečnosti bude užitečné přiblížit čtenářům výraznou osobnost PhDr. Antonína Blahouta, bývalého ředitele pardubické reálky a prvního sociálně-demokratického předsedy revolučního ONV v roce 1945. Plasticky nám tak vynikne jeho mnohostranná činnost pro školu i Pardubice a pochopíme, proč si tento výborný člověk a pedagog zaslouží naší pozornosti po letech?.


Začátky pardubické cyklistiky

obrázek k článku

Po dostizích je cyklistika druhým nejstarším organizovaným sportem ve městě Pardubice. První vysoké, dřevěné kolo, železem kované, s gumovými ráfky postavil zámečník Vilém Vorbach a konal na něm nejen sjezdy, ale i výlety do nejbližšího okolí. Také Artur baron Kraus se nedal zahanbit.Třetím jezdcem z osmdesátých let l9.století je potom sezemický zubní technik Václav Hromátko, o kterém se píše dokonce jako o krasojezdci. S odmontovaným malým zadním kolečkem prováděl na takto upraveném "monocyklu" akrobatické výkony.


Jan Dítě - neobyčejný člověk

obrázek k článku

I. Jan Dítě byl přeloučským rodákem. Narodil se v tomto malém východočeském městečku v roce 1818 a svým pozdějším životem a konáním se nesmazatelně a navždy zařadil mezi nejvýznamnější místní občany.


Do Pardubic přijel první vlak

obrázek k článku

Rok 1845 byl významným rokem pro Pardubice. Dne 20. srpna Pardubice přivítaly první vlak, který přijel po nově zbudované železnici z Olomouce do Prahy. Od té doby nastal vzestup a rozvoj živností a průmyslu v Pardubicích. Železnice ovlivnila i růst počtu obyvatel. V r. 1801 měly Pardubice 3 164 obyvatel (muži 1 343, ženy 1 821) 1), v r. 1843 4 017 obyv.,Chrudim 5 976, v r. 1869 9 625 obyv., Chrudim 9 446. 2) Pernštýn z 20. 1. 1881 udává 10 085 obyv., Fr. Potěšil uvádí v r. 1891 12 367 a v r. 1901 17 031 obyv. včetně vojska.


Žili mezi námi - za Doc. Ing. Miroslavem Matrkou, DrSc.

obrázek k článku

Dne 23. dubna 2005 zemřel známý výzkumný pracovník toxikologického oboru, pan Doc. Ing. M. Matrka, DrSc. Narodil se 13. března 1923 v Josefově nad Metují. Do školy začal chodit v Přelouči, kam se přestěhovali rodiče. V tomto městě dokončil 4. ročník měšťanské školy. To již absolvoval s rodiči další stěhování do Týnce n. L. Již od mládí měl zájem o chemii, a proto chtěl studovat na průmyslové škole chemické. Ale válečné události znamenaly pro starší ročníky nebezpečí povinného pracovního nasazení do válečného průmyslu v Německu. Tomu unikl ze zdravotních důvodů. Po zbytek válečných let pracoval až do roku 1945 ve Výzkumném ústavu všeobecné chemie v Pardubicích - Rybitví.


Živelné pohromy v obci Slepotice

obrázek k článku

Živelné pohromy v obci Slepotice začneme rokem 1841 (26. 5.) , kdy vypukl požár ve stodole Jiřího Virtha, hostinského v č. 8. Při likvidaci požáru se zapomnělo na včasnou "evakuaci" hospodářského zvířectva. Následkem toho uhořelo 32 ovcí, 2 prasata a 28 párů holubů. V roce 1842 nastala velká sucha, která odstartovala následnou neúrodu. Cena 1 korce žita dostoupila 12 zl.


Pardubické firmy a jejich firemní značky - XVII. část

obrázek k článku

Ve druhé polovině dvacátých let vznikla známá firma Josef Soukup, autokarosárna, Pardubice. Zakladatelem byl karosářský dělník, který pocházel z Malešic (již. Čechy). U svého otce se vyučil kolářem. Do roku 1925 pracoval v Praze u firmy Walter Jinonice. Zde utrpěl ve svých 25 letech těžký úraz na levé ruce. Poté odešel do Pardubic, kde zakoupil pozemek ve Staňkově ulici. Zde (na celkem nevýhodném pozemku, uprostřed zastaveného bloku čtyř ulic) postavil provozovny autokarosárny. Později se součástí dílny stává též klempírna, lakýrna a sedlárna. Po celou dobu se udržoval stav asi 15 zaměstnanců. Ve druhé polovině třicátých let karosárna vyhořela. Začátkem roku 1939 majitel přestěhoval strojový park do městských objektů bývalé továrny Hübner a Opitz. Zde existovala firma až do roku 1950, kdy byla začleněna do komunálního podniku města…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem