Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 9-10 / 2011

PARDUBICE VE FILATELII – Kultura v Pardubicích

obrázek k článku

V roce 1880 byl v Pardubicích založen Muzejní spolek zaměřený na záchranu mizejících památek. V roce 1920 se mu podařilo zakoupit pardubický zámek a o rok později hrad na Kunětické hoře. Za období totality byl zámek i všechny sbírky postátněny a od roku 1964 se začal užívat název Východočeské muzeum. Od muzea se postupně oddělil Státní okresní archiv, Východočeská galerie a Krajské památkové středisko. Zámek postupně zchátral, propadly se v něm stropy a na 15 let byl pro veřejnost úplně uzavřen. K obratu došlo v roce 1994, kdy zámek převzalo do správy Východočeské muzeum. Pak teprve došlo k urychlení jeho obnovy. Nyní je část expozic znovu přístupná a otevřená a návštěvnost dosahuje přes 40 tisíc osob ročně. V roce 1952 byla na zámku uspořádána výstava státní památkové péče. Při této příležitosti vydala československá pošta…


Žijí mezi námi – Mgr. Václav Žemla

obrázek k článku

Dne 24. 9. 2011 se dožívá 80 let Mgr. Václav Žemla, stavební technik, středoškolský učitel, regionální hudební historik, publicista. Narodil se sice v Břeclavi jako jediný syn v rodině učitele mlynářské školy ing. Jana Žemly (1900–72) a Aloisie Žemlové (1904–2008), ale bytostně a osudově je spjat s Pardubicemi, kam se jeho rodiče společně s mlynářsko-pekařskou školou (nyní SPŠP ) přestěhovali z rodné Moravy v roce 1939. Jeho poválečný osud byl silně poznamenán rozporuplným politickým a společenským vývojem a tragickým životním osudem jeho otce, lidoveckého politika a představitele Orla. Čtenáři si o této záležitosti mohli a mohou vytvořit částečnou představu z několika článků, otištěných také ve Zprávách KPP, věnovaných událostem na Pardubicku v letech 1948–52. 1/


Kouzlo nechtěného aneb Svůj k svému

obrázek k článku

StB Pardubice úřaduje v březnu 1950 na služebních papírech nacistické Kriminalpolizei. Pramen: ABS PrahaC i t á t : „Jsme obviňováni z gestapismu. Nepopírám to. Naopak – ukážeme našim odpůrcům, že to dovedeme lépe než Němci!“ Václav Nosek, ministr vnitra (KSČ), v Brně v říjnu 1947a


Z NOVÉ LITERATURY – Zdeněk Jelínek: OPERACE SILVER A

obrázek k článku

Druhé rozšířené a aktualizované vydání – editor Mgr. Vojtěch Šustek, Ph.D. GALACIE Skriptorium Praha 2010 – str. 335 + 66 (obrazová příloha) Publikace s obrazovou přílohou Jaroslava Čvančary (133 obr.) a studiemi Libora Pařízka: Jiří Potůček a Josefa Plzáka: Analýza agenturního rádiového spojení se stanicí LIBUŠE


MUDr. Prokop Jícha, doplněk k životopisu

obrázek k článku

Ve Zprávách č. 11–12/2009 (v rubrice „Žili mezi námi“) jsme otiskli stručný životopis známého a oblíbeného pardubického doktora od Bubeníkových sadů. Ten článek objevil dr. Buchar, připravující studii „Tenkrát v Sarajevu aneb život končí v Terezínských kasematech“, věnovanou atentátu r. 1914 a věznění atentátníků. Při studiu narazil i na jméno dr. Jíchy , pracujícího v Posádkové nemocnici č. 13 v Terezíně u MUDr. Jana Levita, kde od dubna 1916 do dubna 1918 léčili atentátníka Gavrila Principa a od října 1915 do ledna 1916 Nedeljka Čabrinoviče. Po autorovi článku žádal bližší údaje.


Vystrkov – Familie – Na Slovanech

obrázek k článku

Tak se postupně rodil název předměstské části Městského obvodu Pardubice III. A proč asi VYSTRKOV? Je zřejmé, že šlo o území, tehdy dosti vzdáleného, od středu města. Počátky historie této části města se odvíjejí již od počínajících blahodárných reforem Marie Terezie, to je od 18.století.Dvorní instrukcí z 1. a 13. března 1777 se měla rozdělit císařská, městská a fundační popluží na tzv. familie. Tehdy, na radu šlechtice F. A. Raaba, vrchního ředitele všech královských panství v Čechách, vyzkoušela císařovna rozdělení císařské i městské půdy do dědičného nájmu na pardubickém panství. Nájemci těchto dílů si říkali „familiáři“ a od této doby, tj. od 18. století, se Vystrkov pravděpodobně přejmenoval na FAMILII. Je zřejmé, že si občané na tento název zvykli a že si vedli dobře. Postupně se z tohoto území stalo příjemné místo s…


Osmdesát let od Celostátní výstavy tělesné výchovy a sportu - střípky z výstavy

obrázek k článku

V předchozích dílech seriálu o výstavě v roce 1931 jsme si již představili, jak výstaviště vznikalo, jak vypadalo a čím po celou dobu žilo. Jak to však bylo se vstupným na takto velkolepou akci? Denní vstupné stálo 10 Kč, večerní vstupné přišlo na 2 Kč, děti, studenti a vojsko do hodnosti rotmistra platili polovic. Pamatováno bylo i na organizované skupiny. A tak školní výpravy měšťanských škol platily za vstup do areálu výstaviště 2 Kč za každé dítko školou povinné, 2 koruny pak bylo vstupné pro žáky středních škol a odborných učilišť. Navíc školní výpravy měly na každých pět zakoupených vstupenek jednu vstupenku zdarma. Nabízeny byly i vstupenky platné na celou dobu konání výstavy. Tato celovýstavní vstupenka přišla na 120 Kč, pokud byla zakoupená do 31. března 1931, byla ještě o 20 korun levnější. Permanentní vstupenka na…


Hříšní lidé města Pardubic XX. část

obrázek k článku

Rok 1932, pokračování: Lupiči se chtěli zmocnit leteckého vynálezu. Pardubický učitel St. Zelenka byl již delší dobu znám jako pracovník v letectví. Zabýval se myšlenkou na výrobu přístroje, který by znemožňoval, nebo aspoň výrazně omezil letecké katastrofy (Právě v roce 1932 v Pardubicích při leteckém dnu zahynula tragicky francouzská aviatička Ginetta Ferron, poznámka, P. B.). „Ba dokonce prohlašoval, že takový přístroj má již doma vynalezený.“ Počátkem října došlo v zahradě uč. Zelenky k podivné události. Údajně slyšel ze svého domu v ul. Škroupově nějaké hlasy v němčině a podezřelý šramot. Zavolal do zahrady, když tu se proti němu ozvaly dva výstřely. Jeden z projektilů minul učitelovi hlavu v těsné blízkosti. „Zelenka počal volat o pomoc a za malou chvíli byla vzhůru celá ulice. Byl svatosvatě přesvědčen, že to byli cizí…


Václav Zrůst z Pardubic jako oběť konfidenta KARLA SABINY

obrázek k článku

Na první jarní den 21. března t.r. uvedla Česká televize ve svém naučném pořadu „Historie.cs“ zajímavou debatu o Karlu Sabinovi (1813–1876) a jeho konfidentské aféře. Odborné debaty se účastnili historikové Markéta Pokorná, Jiří Rak, Marie Koldinská, Martin Kučera a Petr Kovařík, který nedávno vydal knihu „Národní soud nad zrádcem Karlem Sabinou – nová fakta, policejní a soudní dokumenty, výpovědi svědků“ (vyd. Praha Modrý stůl 2010, 360 s.). Byl to právě PhDr. Petr Kovařík, jenž se v debatě zmínil i o případu pardubického technika Václava Zrůsta (1841 – ?), jedné z mnoha obětí Sabinova konfidentství. Tento „pardubický případ“ otevřel na našich stránkách již roku 1971 můj předchůdce JUDr. Pavel Thein. 1/ Ten se k „případu Zrůst“ dostal přes své studium dějin pardubického divadelnictví. Zachytil zprávu, že v roce 1860 (31. 8. a…


Dopis z roku 1851

obrázek k článku

Dopis od místního 4.husarského pluku c.k. hraběte Schlicka je datován 16. října 1851. Kupodivu je v adrese ještě jedna zajímavost: byl odeslán z nemocnice (Spital) tohoto vojenského pluku. Jestliže civilní pardubická nemocnice byla postavena až v roce 1857 ve Štrossově ul. č. 117, pak vojáci erár předběhli. Pochopitelně dnes už stěží je možné si představit, jak toto zdravotnické zařízení asi vypadalo. Pravděpodobně to byl přízemní domek s několika místnostmi a jistě s primitivním vybavením. Ve vzpomínané době byla kasárna husarského pluku umístěna v místech nynějšího náměstí Republiky. Vyobrazený dopis byl adresován na Městský úřad ve Vysokém Mýtě a pošta ho přepravila bezplatně, protože se jednalo o úřední dopis (viz poznámka Exoffo). Jistě už byla využita šest let fungující železniční trať. O tom svědčí další razítko na rubu…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem