Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 9-10 / 2013

Přes obtíže ke hvězdám. Hrob letce Kašpara je po renovaci

obrázek k článku

Přesně 130 let včera uplynulo ode dne, kdy se v Pardubicích narodil průkopník české aviatiky Jan Kašpar. A při této příležitosti byla veřejnosti poprvé odhalena jeho zrenovovaná hrobka, která se nachází na Městských hřbitovech Pardubice. Na Kašparovu počest nad hřbitovem proletěly gripeny. Hrobka byla před opravami ve špatném stavu, proto bylo potřeba pořídit nové betonové základy, a také náhrobní desku. V architektonické soutěži na renovaci hrobky vyhrál návrh Josefa Procházky a Jana Třeštíka. Posuzovala se kreativita a originalita, výtvarná či architektonická úroveň řešení a vhodnost začlenění do prostoru hřbitova.


Projev předsedy Společnosti Jana Kašpara Dr. Kotyka 20.5.2013 při odhalení zrekonstruované hrobky Jana Kašpara

obrázek k článku

Dámy a pánové, dnes – 20. května 2013 – si připomínáme 130. výročí narození prvního českého aviatika ing. Jana Kašpara. Jsem velmi rád, že při příležitosti tohoto významného výročí může Společnost J. Kašpara předat veřejnosti a městu jeho zrekonstruovanou hrobku na znamení úcty k životu a dílu tohoto „báječného muže na létajícím stroji“. První zkušenost se vzduchoplavbou učinilo naše město v souvislosti s konáním Jubilejní výstavy v Praze roku 1891, při níž 13. srpna t. r. dva francouzští vzduchoplavci pánové Godard a Surcouf uskutečnili přelet z Prahy do Pardubic, jenž skončil vyhozením lana s kotvou jejich balonu „Victor Hugo“ na svahu u Pardubiček. Bylo by dějinnou nespravedlností, kdybychom nevzpomněli také prvních pokusů z konce 90. let 19. století o bezmotorové létání v našem městě. Mám samozřejmě na mysli tzv.…


Osoby a osobnosti leteckého dávnověku Pardubic - 5. část

obrázek k článku

Do roku 1920 ELPEL, Ing., Heinz Zasáno do pardubické aviatiky nepřímo. Narozen 2. dubna 1885 ve Vídni1 Není mi známo od kdy, ale do prvních měsíců roku 1913 byl zaměstnán v Karlíně (Praha) u akciové společnosti, dříve Breitfeld, Daněk a spol. 1 Spolupracovník leteckého časopisu Österreichische Flug-Zeitschrift.2 Od 1. srpna 1913 nastoupil jako letecký konstruktér k Igo Etrichovi.3 Pro pardubickou aviatiku je zajímavý tím, že letoun Blériot XI, které po něm zůstalo v Černovicích v tehdejší rakouské Bukovině, získal Ing. Jan Kašpar a v říjnu 1910 ho přivezl do Pardubic. Na konci prosince 1909 přinesly černovické listy zprávu, že 16. ledna bude ve městě létat Louis Blériot. Pořadatelem veřejné produkce mělo být jakési „Aviatické konsorcium“ Vídně.4 Elpel, jméno se v souvislosti s Černovicemi ještě neobjevuje. Podle některých…


Ohrožené mlýny

obrázek k článku

Jedním z nejvděčnějších úkolů pro architekty je transformace bývalých mlýnů a pekáren. Bývají totiž robustní konstrukce s řadou zajímavých detailů. Dva podobné areály u nás nedávno přestaly sloužit svému účelu a byl by velký hřích nenajít pro ně nové využití. Jedná se totiž o skutečné architektonické skvosty. Snad každý z nás viděl v Česku i ve světě příklady zajímavého využití staré industriální architektury pro novou funkci. I na těchto stránkách se podobné projekty objevily. Doufejme, že podobná budoucnost čeká také dvě stavby, které se před časem zařadily mezi průmyslové vysloužilce. Prvním z nich je mlýn a silo bratří Egona a Karla Winternitzů, vybudované na břehu Chrudimky v Pardubicích v letech 1910 až 1911 podle projektu vynikajícího českého architekta Josefa Gočára (1880–1945). Mohutná stavba s průčelím z režného …


Battlefield Jiřího Potůčka

obrázek k článku

V PARDUBICÍCH A PŘELOUČI 12. ČERVNA 2013 Již 2. ročník branného závodu družstev základních škol se konal v Lesoparku Jiřího Potůčka v Pardubicích-Trnové. Družstva soutěžila o Putovní pohár primátorky města Pardubic a jednotlivci ve střelbě ze vzduchovky o Pohár starosty Městského obvodu Pardubice VII. Závodu předcházela pietní slavnost, kterou na místě, kde byl zastřelen radista paraskupiny SILVER A Jiří Potůček, zahájil starosta Vítězslav Čapek, promluvila primátorka Štěpánka Fraňková a byly položeny květiny účastníky závodu i zástupci některých institucí. Hudební doprovod zajistila ZUŠ Pardubice-Polabiny.


80 let od úmrtí dvou známých pardubických podnikatelů Aloise Rainberga a ing. Josefa Prokopa

obrázek k článku

(Obě úmrtí jsou řazena chronologicky) „Dne 21. 5. 1933 uložen byl k věčnému spánku za hlubokého smutku továrník a statkář A. Rainberg. Skon tohoto váženého občana města způsobil úžas a rozruch, neboť byl jedním z těch, kteří požívají pro svou obětavou práci a spravedlnost úcty, a upřímných sympatií všeho občanstva. Svou bezmeznou pílí, nezištností a neúnavností, šel ve svém podnikání od úspěchu k úspěchu a dílo, které opouští, jest výsledkem životního cílevědomého snažení plodného iniciativního pracovníka. Dotlouklo jeho dobré a spravedlivé srdce, které bylo milováno všemi, jimž dovedl se cele obětovati a dávati, umkl již jeho hlas, který vždy povzbuzení přinášel, ale vzpomínka věčná za ním potrvá.“1) Když bylo ve Východočeském Republikánu v září roku 1932 otištěno jubileum fi rmy Alois Rainberg, nikdo zřejmě netušil, že o…


110 let od konání Východočeské výstavy - 3. část

obrázek k článku

Ve třetím pokračování našeho seriálu o výstavě se budeme věnovat akcím, které byly v průběhu výstavy konány. Výstaviště ožívalo již v průběhu výstavby. Výstavba jednotlivých pavilonů či zahradnické úpravy výstaviště byly sledovány pardubickou veřejností. „…dále založeny jsou různé okrasné květinové koberce a trávníky, sází se mladé a vzácné koberce a trávníky, sází se mladé a vzácné keřiny. Stromky, velice cenné květiny atd. , což vesměs sloužiti má za výzdobu a okrasu výstaviště. Práce tyto byly již několikráte zúmyslně poškozeny a vznáší tudíž výstavní výbor snažnou prosbu na veškeré návštěvníky výstaviště, aby samo nákladné tyto práce a výstaviště vůbec ochraňovalo,“ psalo se v Neodvislých listech 16. 5. 1903. V jarních měsících byl tedy areál výstaviště přístupný zdarma. V průběhu června, tedy měsíc před zahájením výstavy,…


90 let od návštěvy francouzského maršála F. Focha v Pardubicích

obrázek k článku

(16. 5. 1923) V roce 1923 zavítal do Československa a sousedního Polska „velký syn Francie“, slavný maršál Ferdinand Foch.1) Cílem návštěvy bylo další prohloubení přátelských vztahů a možnost rozšíření tzv. Malé dohody o Polsko (což jak víme z historie se neuskutečnilo).2) Maršál Foch nenavštívil jen Prahu, ale i mnohá další města, mezi nimi i Pardubice. Město se na návštěvu jednoho z hrdinů první světové války náležitě slavnostně připravilo. Hlavní ulice byla vyzdobena praporky, stejně i Pernštýnské náměstí. Do ulic se přišlo na příjezd francouzského maršála podívat mnoho lidí i ze vzdáleného okolí. Maršál Foch dorazil do Pardubic v odpoledních hodinách 16. 5. z Hradce Králové. Před radnicí byl přijat městskou radou a poté uveden do zasedací síně mezi členy obecního zastupitelstva. Přítomni byli i členové pardubického…Pardubičtí Sokolové slaví

obrázek k článku

V letošním roce uplynulo 150 let od okamžiku, kdy se v červnu roku 1863 v budově Měšťanské besedy na Bílém náměstí v Pardubicích konala ustavující schůze T. J. Sokol. Prvním starostou byl zvolen Václav Bubeník, tehdejší starosta města Pardubice. Tak vznikla nejstarší sportovní organizace v našem městě, která svých 150 let trvání připomíná celou řadou akcí. Snaží se přiblížit svoji dlouholetou tradici a historii (která byla dvakrát přerušena – jednou za okupace fašistickým Německem a podruhé za socialistické totality), ale především svoji činnost současnou, obnovenou po roce 1989. „Členové pardubického Sokola se po celých sto padesát let aktivně zapojovali do dění našeho města a město zase ovlivňovalo činnost jednoty. Pardubičtí sokolové, a samozřejmě i všichni Pardubáci, mohou být po právu hrdi na tuto stopadesátiletou…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem