Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
28.04.2018 08:00

Tajuplnými uličkami Malé Strany

Projdeme se uličkami, které se nacházejí v blízkosti Karlova mostu - Míšeňskou, U lužického semináře, Lázeňskou a dalšími, zajímat nás bude architektura, historie místa i významné osobnosti, které  se tady připomínají. Odjezd účastníů bude vlakem v 8:01 h z pardubického hlavního nádraží. Cena 50 Kč zahrnuje pouze komentovanou prohlídku po Praze. Jízdné si hradí každý účastník sám. Začátek prohlídky je v 10 hodin u Malostranských věží (na konci Karlova mostu). Pouze pro předem přihlášené účastníky. Přihlásit se je možné v kanceláři Klubu přátel Pardubicka v Klášterní 54 v Pardubicích.

typ akce: Výlety do historie

29.04.2018 08:40

Z Ostřetína k roubenému kostelíku

Ostřetín – Vinice – Veliny – tvrziště Hradce – Ostřetín. Délka trasy 12 km. Odjezd v 8:40 BUS, návrat v 15:22 BUS. Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

02.05.2018 18:00

Zajímavosti současné pardubické architektury

Přednáška pardubického architekta ing. arch. Miroslava Petráně. Koná se v sále Jana Kašpara v přízemí staré reálky na Komenského nám. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

 

typ akce: Hovory o Pardubicku

06.05.2018 07:00

Rozhled z lyžařského můstku

Lomnice nad Popelkou – lyžařský areál, skokanský můstek, lovecký zámeček – Lomnice nad Popelkou. Délka trasy 10 km. Odjezd v 7:02 h z hl.n., návrat v 16:55 h. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

12.05.2018 14:00

Trolejbusový výlet do historie - Larischova vila + finské domky

Historický trolejbusem Škoda Sanos se svezeme po nových trolejbusových tratích a navštívíme tak Larischovu vllu a kolonii finských domků v Ohrazenicích. Odjezd je ve 14 hodin ze zastávky MHD Třída Míru. Jízdné ve výši 20 Kč za dospělou osobu se platí při nástupu do trolejbusu. Široká veřenost zvána.

typ akce: Výlety do historie

Svým podpisem můžete podpořit otevřený dopis

obrázek k článku Rádi by jsme upozornili, že v kanceláři Klubu přátel Pardubicka je možné podpořit svým podpisem otevřený dopis primátorovi města jehož autory jsou PhDr. Jiří Kotyk a ing.arch. Vladimír Rozehnal.

OTEVŘENÝ  DOPIS  VEDENÍ  MĚSTA  I  ZASTUPITELŮM

 

Pardubice 15.12.2017

Vážený pane primátore, městská rado i zastupitelé, Po skončení architektonické soutěže na úpravu Národní kulturní památky – NKP Zámeček a po prostudování studie k Larischově vile od arch. Hudáka se otevřela možnost porovnání vítězného návrhu soutěže (atelier Žalský – Podolský) se studií arch. Hudáka.

            Můžeme tak jen konstatovat, že Hudákova studie k Larischově vile je dobře promyšlená, zcela konkrétní a řeší citlivě a s respektem k památce přízemní přístavbu s nově vytvořeným přednáškovým sálem i hygienickým zázemím. Majitel -  Čs. obec legionářská – se aktivně spolupodílel na tématickém členění chystané expozice se zapsaným spolkem Zámeček. V druhém případě vítězná studie na komplexní transformaci Národní kulturní památky Zámeček (popraviště) proměňuje ideový návrh dvojice Kyncl – Jedličková v podzemní expozici připomínající protiatomový bunkr. Víme dobře, že Národní kulturní památka již vyžadovala určitou revitalizaci prostoru včetně sadových úprav, ale podle našeho názoru je chystaná úprava zbytečně drahá, a to kvůli příliš radikálnímu zásahu do prostoru.

            1/ Zmodernizovaná expozice mohla zůstat ve stávajícím objektu včetně sociálního zařízení. Bourání bude též finančně náročné.

            2/ Podzemní expozice má být zbytečně znovu opatřena na sestupných rampách jmény 194 popravených z roku 1942, jež jsou však již uvedena při cestě k základnímu žulovému pomníku na místě poprav.

            3/ Upozorňujeme na riziko navrhovaného odstranění plotu celého objektu (nehlídané děti, vandalové, sprejeři, psi, močení…). Pořízení kamerového systému bude též nákladné.

            4/ Vítězný návrh vůbec neřeší prostor pro pravidelně konané pietní shromáždění (plocha pro hudbu a řečníky, místo pro stany v případě deště či sněhu apod.). Není ani řešena otázka zviditelnění navrhovaného podzemního objektu z Průmyslové ulice včetně slavnostního osvětlení.

            5/ Návrh neřeší zaplnění t. zv. meditačního prostoru obsaženého v ideovém návrhu, např. ekumenickou kaplí, event. obětním stolem (viz NKP Lidice a Ležáky). Neřeší ani event. osazení uměleckých děl (soch) v exteriéru. V objektu navrženém ke zbourání byla socha i umělecké vitráže.

            Shrnuto: Návštěvník Larischovy vily a popraviště bude stále řešit dilema, kterou ze dvou nabízených expozic navštívit, což může ovlivnit i výše navrhovaného vstupného. Podle názoru nové ředitelky NKP Lidice vysloveného při návštěvě Larischovy vily tento rok, by jedno muzeum chystané v ní ČSOL bohatě dostačovalo Na to upozornil i ateliér oceněný 3.cenou v architektonické soutěži (viz katalog). Z tohoto úhlu pohledu lze jistě položit zásadní otázku, zdali peníze EU nemohly být využity pro kulturní účely v Pardubicích jinak a lépe. Bourání, kácení a chystané výkopové práce bohužel mohou nepříznivě ovlivnit i důstojný průběh pravidelně organizovaných pietních shromáždění.

            Rekonstrukce Larischovy vily a Národní kulturní památky Zámeček musí být dobře koordinovány.

            Žádáme Vás proto, abyste předložili naše návrhy veřejnosti. Jedná se o Národní kulturní památku, o které nemůže bez řádné diskuze a projednání rozhodnout ani rada ani zastupitelstvo.

 

Souhlasím se zněním tohoto dopisu:

Naši členové mohou podpořit tento otevřený dopis podepsáním v klubovně KPP v ESD.

 

Ph.Dr. Jiří Kotyk. Ph.D.,

čestný občan Pardubic


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem