Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
23.09.2018 07:30

Rozhledna na Zuberském kopci

Horní Bradlo – Polom – Hluboká – Zuberská rozhl. – Trhová Kamenice. Délka trasy 10 km. Odjezd v 7:30 hod. BUS z autobus nádr., návrat v 16:22 hod BUS. Vedoucí O.Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.09.2018 07:00

Za památkami židovského města v Třebíči

Autobusový zájezd pouze pro předem přihlášené účastníky. Již je obsazeno.

typ akce: Výlety do historie

30.09.2018 07:45

Za Jungbergem do minipivovaru Hořice

Lázně Bělohrad – Hořický Chlum – Hořice v Podkrkonoší. Délka trasy 12 km. Odjezd v 7:41 hod. Sp z hl.n., návrat v 16:26 h Sp. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

03.10.2018 18:00

Pardubice za první republiky - 1. část

Přednáška připomene, jak Pardubice žily a rozvíjely se zejména ve 20. letech 20. století. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského nám. v Pardubicích. Vstup zdarma, veřejnost zvána. 

typ akce: Hovory o Pardubicku

07.10.2018 07:10

Pražské historické památky

Český rozhlas – Obora Hvězda – Strahovský klášter – Loreta – Kampa –Žofín – Betlémská Kaple. Délka trasy 15 km. Odjezd v 7:10 hod. 15:45; 16:02 ho. Vedoucí J.Benda. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka

typ akce: Turistické vycházky

Svým podpisem můžete podpořit otevřený dopis

obrázek k článku Rádi by jsme upozornili, že v kanceláři Klubu přátel Pardubicka je možné podpořit svým podpisem otevřený dopis primátorovi města jehož autory jsou PhDr. Jiří Kotyk a ing.arch. Vladimír Rozehnal.

OTEVŘENÝ  DOPIS  VEDENÍ  MĚSTA  I  ZASTUPITELŮM

 

Pardubice 15.12.2017

Vážený pane primátore, městská rado i zastupitelé, Po skončení architektonické soutěže na úpravu Národní kulturní památky – NKP Zámeček a po prostudování studie k Larischově vile od arch. Hudáka se otevřela možnost porovnání vítězného návrhu soutěže (atelier Žalský – Podolský) se studií arch. Hudáka.

            Můžeme tak jen konstatovat, že Hudákova studie k Larischově vile je dobře promyšlená, zcela konkrétní a řeší citlivě a s respektem k památce přízemní přístavbu s nově vytvořeným přednáškovým sálem i hygienickým zázemím. Majitel -  Čs. obec legionářská – se aktivně spolupodílel na tématickém členění chystané expozice se zapsaným spolkem Zámeček. V druhém případě vítězná studie na komplexní transformaci Národní kulturní památky Zámeček (popraviště) proměňuje ideový návrh dvojice Kyncl – Jedličková v podzemní expozici připomínající protiatomový bunkr. Víme dobře, že Národní kulturní památka již vyžadovala určitou revitalizaci prostoru včetně sadových úprav, ale podle našeho názoru je chystaná úprava zbytečně drahá, a to kvůli příliš radikálnímu zásahu do prostoru.

            1/ Zmodernizovaná expozice mohla zůstat ve stávajícím objektu včetně sociálního zařízení. Bourání bude též finančně náročné.

            2/ Podzemní expozice má být zbytečně znovu opatřena na sestupných rampách jmény 194 popravených z roku 1942, jež jsou však již uvedena při cestě k základnímu žulovému pomníku na místě poprav.

            3/ Upozorňujeme na riziko navrhovaného odstranění plotu celého objektu (nehlídané děti, vandalové, sprejeři, psi, močení…). Pořízení kamerového systému bude též nákladné.

            4/ Vítězný návrh vůbec neřeší prostor pro pravidelně konané pietní shromáždění (plocha pro hudbu a řečníky, místo pro stany v případě deště či sněhu apod.). Není ani řešena otázka zviditelnění navrhovaného podzemního objektu z Průmyslové ulice včetně slavnostního osvětlení.

            5/ Návrh neřeší zaplnění t. zv. meditačního prostoru obsaženého v ideovém návrhu, např. ekumenickou kaplí, event. obětním stolem (viz NKP Lidice a Ležáky). Neřeší ani event. osazení uměleckých děl (soch) v exteriéru. V objektu navrženém ke zbourání byla socha i umělecké vitráže.

            Shrnuto: Návštěvník Larischovy vily a popraviště bude stále řešit dilema, kterou ze dvou nabízených expozic navštívit, což může ovlivnit i výše navrhovaného vstupného. Podle názoru nové ředitelky NKP Lidice vysloveného při návštěvě Larischovy vily tento rok, by jedno muzeum chystané v ní ČSOL bohatě dostačovalo Na to upozornil i ateliér oceněný 3.cenou v architektonické soutěži (viz katalog). Z tohoto úhlu pohledu lze jistě položit zásadní otázku, zdali peníze EU nemohly být využity pro kulturní účely v Pardubicích jinak a lépe. Bourání, kácení a chystané výkopové práce bohužel mohou nepříznivě ovlivnit i důstojný průběh pravidelně organizovaných pietních shromáždění.

            Rekonstrukce Larischovy vily a Národní kulturní památky Zámeček musí být dobře koordinovány.

            Žádáme Vás proto, abyste předložili naše návrhy veřejnosti. Jedná se o Národní kulturní památku, o které nemůže bez řádné diskuze a projednání rozhodnout ani rada ani zastupitelstvo.

 

Souhlasím se zněním tohoto dopisu:

Naši členové mohou podpořit tento otevřený dopis podepsáním v klubovně KPP v ESD.

 

Ph.Dr. Jiří Kotyk. Ph.D.,

čestný občan Pardubic


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem