Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Anketa

Anketa
Zveme Vás
20.02.2019 16:00

Co mají společného Pardubice a Sobotecko aneb Od Arnošta z Pardubic do současnosti

Přednáška Karla Bílka. Koná se v ulici Ve Smečkách 25 v Praze 1.

typ akce: Pražská pobočka KPP

20.02.2019 18:00

Z afrických cest

Křížem krážem jižní částí afrického kontinentu. Cestopisná přednáška Otokara Vojtíška. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského nám. v Pardubicích. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

24.02.2019 08:35

Za novopackým drahokamem

Červený Kostelec – Náchod. Délka trasy 13 km. Odjezd v 8:37 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:00 hod. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

03.03.2019 08:40

Přírodní rezervace Žernov

Horní Ředice – Žernov – Choteč. Délka trasy 11 km. Odjezd v 8:40h BUS z autobus. nádraží, návrat v 15:22 hod BUS. Vedoucí D. Čapková. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

06.03.2019 18:00

Zajímavé osudy účastníků 1. světové války na Pardubicku

Přednáška Františka Steklého přiblíží zajímavé osudy mužů, kteří se vrátili z války jako rakouští vojáci, zajatci či legionáři, přednáška se bude věnovat také těm, kteří ve válce padli.

Vstup zdarma, veřejnost zvána.

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského nám. v Pardubicích.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Svým podpisem můžete podpořit otevřený dopis

obrázek k článku Rádi by jsme upozornili, že v kanceláři Klubu přátel Pardubicka je možné podpořit svým podpisem otevřený dopis primátorovi města jehož autory jsou PhDr. Jiří Kotyk a ing.arch. Vladimír Rozehnal.

OTEVŘENÝ  DOPIS  VEDENÍ  MĚSTA  I  ZASTUPITELŮM

 

Pardubice 15.12.2017

Vážený pane primátore, městská rado i zastupitelé, Po skončení architektonické soutěže na úpravu Národní kulturní památky – NKP Zámeček a po prostudování studie k Larischově vile od arch. Hudáka se otevřela možnost porovnání vítězného návrhu soutěže (atelier Žalský – Podolský) se studií arch. Hudáka.

            Můžeme tak jen konstatovat, že Hudákova studie k Larischově vile je dobře promyšlená, zcela konkrétní a řeší citlivě a s respektem k památce přízemní přístavbu s nově vytvořeným přednáškovým sálem i hygienickým zázemím. Majitel -  Čs. obec legionářská – se aktivně spolupodílel na tématickém členění chystané expozice se zapsaným spolkem Zámeček. V druhém případě vítězná studie na komplexní transformaci Národní kulturní památky Zámeček (popraviště) proměňuje ideový návrh dvojice Kyncl – Jedličková v podzemní expozici připomínající protiatomový bunkr. Víme dobře, že Národní kulturní památka již vyžadovala určitou revitalizaci prostoru včetně sadových úprav, ale podle našeho názoru je chystaná úprava zbytečně drahá, a to kvůli příliš radikálnímu zásahu do prostoru.

            1/ Zmodernizovaná expozice mohla zůstat ve stávajícím objektu včetně sociálního zařízení. Bourání bude též finančně náročné.

            2/ Podzemní expozice má být zbytečně znovu opatřena na sestupných rampách jmény 194 popravených z roku 1942, jež jsou však již uvedena při cestě k základnímu žulovému pomníku na místě poprav.

            3/ Upozorňujeme na riziko navrhovaného odstranění plotu celého objektu (nehlídané děti, vandalové, sprejeři, psi, močení…). Pořízení kamerového systému bude též nákladné.

            4/ Vítězný návrh vůbec neřeší prostor pro pravidelně konané pietní shromáždění (plocha pro hudbu a řečníky, místo pro stany v případě deště či sněhu apod.). Není ani řešena otázka zviditelnění navrhovaného podzemního objektu z Průmyslové ulice včetně slavnostního osvětlení.

            5/ Návrh neřeší zaplnění t. zv. meditačního prostoru obsaženého v ideovém návrhu, např. ekumenickou kaplí, event. obětním stolem (viz NKP Lidice a Ležáky). Neřeší ani event. osazení uměleckých děl (soch) v exteriéru. V objektu navrženém ke zbourání byla socha i umělecké vitráže.

            Shrnuto: Návštěvník Larischovy vily a popraviště bude stále řešit dilema, kterou ze dvou nabízených expozic navštívit, což může ovlivnit i výše navrhovaného vstupného. Podle názoru nové ředitelky NKP Lidice vysloveného při návštěvě Larischovy vily tento rok, by jedno muzeum chystané v ní ČSOL bohatě dostačovalo Na to upozornil i ateliér oceněný 3.cenou v architektonické soutěži (viz katalog). Z tohoto úhlu pohledu lze jistě položit zásadní otázku, zdali peníze EU nemohly být využity pro kulturní účely v Pardubicích jinak a lépe. Bourání, kácení a chystané výkopové práce bohužel mohou nepříznivě ovlivnit i důstojný průběh pravidelně organizovaných pietních shromáždění.

            Rekonstrukce Larischovy vily a Národní kulturní památky Zámeček musí být dobře koordinovány.

            Žádáme Vás proto, abyste předložili naše návrhy veřejnosti. Jedná se o Národní kulturní památku, o které nemůže bez řádné diskuze a projednání rozhodnout ani rada ani zastupitelstvo.

 

Souhlasím se zněním tohoto dopisu:

Naši členové mohou podpořit tento otevřený dopis podepsáním v klubovně KPP v ESD.

 

Ph.Dr. Jiří Kotyk. Ph.D.,

čestný občan Pardubic


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem