Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
23.06.2024 06:55

Český kras

Karlštejn - u Dubu – Kubrychtova bouda (Pro méně zdatné je možná kratší trasa Srbsko – Kubrychtova bouda) - Bukovické vodopády - Sv. Ján pod Skálou - Beroun. Délka trasy 15 (10,5) km. Odjezd 6:58 h. ČD, návrat 18:30 h. ČD. Ved: K. Stryková. Turistická vycházka týmu A. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

23.06.2024 07:55

Naučná stezka město u dvou moří

Heřmanův Městec – kostel – NS – zámecký park – Heřm. Městec, nám. Délka trasy 6 km. Odjezd 7:57 h. ČD z hl.n., návrat ČD 13:00 / 14:37 h. Vedoucí M. Nechanická. Turistická vycházka týmu B pro pomalejší nebo méně zdatné členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

30.06.2024 07:05

PR Klokočské skály

Turnov žst, město - hrad Rotštejn - roz. Dubecko - Sedmihorky. Délka trasy 17 km. Odjezd 7:05 h. ČD, návrat 18:55 h. ČD. Ved: Z. Řehák. Turistická vycházka týmu A. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

30.06.2024 08:25

Babiččino údolí

Česká Skalice – Babiččino údolí – Česká Skalice. Délka trasy 7,5 / 9 km. Odjezd 9:30 h. ČD z hl.n., návrat ČD 13:28 / 14:28 / 15:28 h. Vedoucí J. Votrubová. Turistická vycházka týmu B pro pomalejší nebo méně zdatné členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Zprávy KPP

Ohlédnutí za „velkým“ člověkem

obrázek k článku

Všímal jsem si dlouhé roky jeho příspěvků, otiskovaných poměrně často v rubrice čtenářských ohlasů a názorů v jednom z nejdéle vycházejících týdeníků u nás, v periodiku nyní již zaniklém. Vždy šlo o texty erudované, argumentačně dokonale podložené a zároveň stylisticky vycizelované, přičemž jejich autor šel pokaždé bez jakýchkoliv kudrlinek elegantně k jádru věci. V devadesáti procentech případů jsem s ním souzníval a souhlasil; v těchto zbývajících deseti mě přinejmenším ponoukl, abych na daný problém či jev zkusil pohlížet jinak. Takhle na mě vždycky dokázali zapůsobit lidé, které jsem pokládal za moudré.


ŽILI MEZI NÁMI - Jiří Charvát

obrázek k článku

Před vánočními svátky jsme se rozloučili s p. Jiřím CHARVÁTEM, členem KPP i Masarykovy společnosti v Pardubicích, Sokola i Klubu PTP. Narodil se 20. října 1928 v rodině pardubického živnostníka, majitele mechanické pletárny na výrobu punčoch, ponožek, módního a sportovního pleteného zboží. Syn Jiří vstoupil již v dětství do Sokola a začal studovat na Obchodní akademii v Pardubicích. Už 6. října 1948 byl po sokolském sletu ze Sokola „vyakčněn“ a v lednu 1949 byl po dodnes nevyjasněné vraždě spolužáka – udavače L. Krátkého spolu s dalšími 60 studenty zatčen. Figuroval totiž na seznamu studentů, kteří měli být vyloučeni ze studia pro „reakční“ názory. 21. března 1949 oznámilo ministerstvo školství, věd a umění dopisem rodičům, že J. Charvát, žák IV. b třídy OA v Pardubicích „byl vyloučen z řádného i soukromého studia na všech…


Pardubický kongres

obrázek k článku

Ve dnech 19. a 20. října 2023 se v Pardubicích uskutečnil již 31. ročník mezinárodního kongresu, nazvaný podle tradičního místa konání PARDUBICE 2023, zaměřený na problematiku lidské sexuality, a to především z hlediska pedagogiky, medicíny a práva. Jeho pořadatelem byla Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu spolu s Ústavem sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, jejíž rektor prof. Ing. Kamil Kuča, PhD. převzal nad kongresem svoji záštitu. Všech téměř 25 přednesených sdělení plus několik posterů mělo vysokou odbornou a vypovídací úroveň, a tak namátkou je třeba pro ilustraci tohoto sdělení upozornit alespoň na některé.


Z HISTORIE LESA HÁJEK U PŘELOUČE a jeho blízkého okolí - 1.část

obrázek k článku

Východně od Přelouče, při výjezdu na Valy, resp. Klenovku, se nachází nenápadný (a v současnosti poněkud zanedbaný) les Hájek. Ne každý ví, že tato lokalita má velmi zajímavou historii, která snoubí taková témata, jako je vodovod, výletní místo, letiště či sokolské cvičiště. Z přírodovědného hlediska lze o lesu Hájek uvést následující. Na pozemku p. č. 461/25 v k. ú. Přelouč se nacházejí lesní porosty ve vlastnictví společnosti SVOS, spol. s r. o. Veškeré lesní porosty nacházející se na výše uvedeném pozemku jsou zahrnuty do kategorie lesa hospodářského, u něhož je primární funkcí funkce dřevoprodukční, a to při zachování funkcí mimoprodukčních jako např. funkce vodoochranné, půdoochranné, rekreační apod. Z hlediska druhové skladby se jedná o porosty smíšené tvořené dominantně borovicí…


JAK JSEM SE STAL BEZDOMOVCEM - Azylový dům v Pardubicích s odstupem času

obrázek k článku

„Prakticky celé dětství a mládí jsem hospodařil se svou mladší sestrou. Pamatuji se na ty doby, kdy jsem si jako učeň občas něco vydělal, ale většinou jsem z toho neměl nic já ani moje sestra. Otec o nás nejevil moc zájem a matka mne pod záminkou doplnění domácnosti nebo vylepšení našeho šatníku psychicky vydírala a následně peníze propila. Zemřela poměrně mladá právě na následky svého alkoholismu. Po její smrti jsme se se sestrou rozešli a já jsem nastoupil do zaměstnání. Brzy potom jsem se oženil a měl s manželkou jednoho syna, který byl v dospívajícím věku svými vrstevníky zavražděn. Byla to pro mne hrozná rána, kterou jsem začal řešit alkoholem. Chodil jsem dál do práce, ale manželství přestalo fungovat, a tak jsme se rozvedli. Po nějakém čase jsem potkal ženu, do které jsem se zamiloval a opět jsem se oženil. Přivedli jsme na svět…


Nová kniha fotografií zachycujících krásy regionu Ranním objektivem Lukáše Zemana

obrázek k článku

Krásy Pardubického kraje objektivem mezi nebem a zemí představuje nová kniha, kterou připravil Pardubický kraj spolu s fotografem Lukášem Zemanem a jeho ateliérem S úsměvem. Panoramatické záběry z dronu střídají pohledy z lidské perspektivy. Kniha fotografií vychází se stručnými popiskami 42 míst v kraji v češtině a angličtině.


POŠTMISTR JAN HROMÁDKO A JEHO ODBOJOVÁ ČINNOST

obrázek k článku

Poštmistr Jan Hromádko byl prvním zatčeným občanem Lázní Bohdanče za svoji odbojovou činnost. Byl zatčen 22. října 1941 v době stanného práva po nástupu Reinharda Heydricha pro svoji spolupráci s Obranou národa. Obrana národa byla největší česká odbojová organizace v době nacistické okupace. Vznikla z traumatu, které měli především vojáci Československé armády z výsledků Mnichovské konference ze září 1938 a ze vstupu německých vojsk v březnu 1939 do zbytku tehdy ještě neokupovaných českých zemí. Už někdy 19. března 1939 se někteří generálové jako Sergej Ingr, pozdější ministr národní obrany v exilu v Londýně, generálové Bílý, Neumann či Vojcechovský začali scházet a vznikala tak obrovská odbojová organizace, která se chystala v rozhodný okamžik během předpokládané porážky nacistického Německa vystoupit proti okupantům, ovšem byla…


JAK SE V PARDUBICÍCH VOLILO ZA PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY Díl 7. Parlamentní volby v roce 1929

obrázek k článku

Historický exkurz Parlamentní volby v roce 1929 byly třetími v éře první Československé republiky. Navazovaly na volby do zemských zastupitelstev, které skon aly o rok dříve a dopadly výrazně v neprospěch vládní koalice občanských stran. Vládní koalice se proto rozhodla, že využije hospodářské konjunktury, která na koci dvacátých let vrcholila, a konání voleb uspíšila o dva roky. Zájem na dřívějším termínu měla především agrární strana, která výrazně strádala absencí Antonína Švehly, který se v té době potýkal s vážnými zdravotními komplikacemi. Proti předčasným volbám se zpočátku stavěla lidová strana, která v předešlém roce utrpěla výraznou volební porážku. Svůj názor představitelé nejsilnější křesťanské strany u nás změnili díky připomínání svatováclavského milénia, které naopak pozice křesťanských politických subjektů spíše…


ZDEŇEK ZIKÁNŮ MILIONOVEJ CHLAP, KTERÝ OHROMIL SVĚT

obrázek k článku

Příběh zapomenutého střelce čtyř gólů fotbalové reprezentace ČSR z MS 1958 Nejdřív krátká sláva. Pak těžké zranění. Nakonec dlouhé a smutné odcházení. Manželka ho opustila, dcera se odstěhovala do Německa. Nezůstalo po něm skoro nic, jen vzpomínky věrných kamarádů a prázdná garsonka v Polabinách. Šest tisíc za kremaci zaplatilo město Pardubice, aby měl Zdeněk Zikán v únoru 2013 aspoň trochu důstojný pohřeb. Teď by měl čerstvě pětaosmdesát.


TURISTICKÁ KAUZA ŘEDITELE PARDUBICKÉHO CUKROVARU

obrázek k článku

Poprvé jsme se setkal se jménem Antonína Žohy při své práci nad problematikou českého fašismu na Pardubicku. 1/ Narodil se 26. července 1896 v Bedřichovicích (okres Praha-západ, nedaleko Všenor). 17. června 1918 se v Kuklenách (dnes součást Hradce Králové) oženil s Marií Noskovou, jež mu porodila dvě děti: syna Jana (nar. 15. března 1919 v Hradci Králové) a dceru Alenu (nar. 16. května 1920). 2/ Antonín Žoha byl tehdy technickým úředníkem, do Pardubic zřejmě přišel před rokem 1936, kdy se stal ředitelem místního cukrovaru (adresa Palackého třída čp. 214). Domovské právo v Pardubicích získal roku 1937. 3/ Již v roce 1936 se stal členem Národní gardy 43 v Pardubicích, založené podle francouzského vzoru na obranu ČSR před hrozbou z nacistického Německa. 4/ Pardubická NG měla za úkol obranu severovýchodních Čech. Na podzim 4. listopadu 1936…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem