Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
29.01.2023 09:30

PP Orlice

Blešno - Běleč - Třebechovice pod Orebem. Délka trasy 11 km. Odjezd 9:33 hod.ČD z hl.n, návrat 15:27 / 16:27 vlak ČD. Ved. P. Kožený. Turistická vycházka týmu A. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka na vlastní nebezpečí.

typ akce: Turistické vycházky

29.01.2023 09:30

Podle Opaťáku jak to asi neznáte

Čeperka – Kulhánov – Podůlšany – Staré Ždánice. Odjezd ČD v 9:33 z hl.n., návrat BUS ve 13:45 hod. Délka trasy 6 km, vedoucí M. Votrubová. Turistická vycházka týmu B pro pomalejší členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

01.02.2023 18:00

Události trojkových let v Pardubicích

Přednáška připomene události, kterými žily Pardubice v letech, jejichž letopočet končil číslicí tři. Koná se v sále Jana Kašpara ve steré reálce na Komenského náměstí v Pardubicích. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

05.02.2023 08:00

Podél Labe do Poděbrad

Nymburk – Poděbrad. Délka trasy 10 km. Odjezd v 8:01 hod. vlak ČD z hl.n., návrat v 16:06 hod. vlak ČD. Ved: L. Kvapilová. Turistická vycházka týmu A. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka na vlastní nebezpečí.

typ akce: Turistické vycházky

05.02.2023 09:25

Po písečné duně k akvaduktu

Hůrka- Bělobranská dubina-Vesecký kopec-malý akvadukt -Sezemice. Délka trasy 6-7 km. Odjezd MHD č.9 z Masarykova nám. v 9:25 hod, Návrat BUS 15:22 hod. aut. nádr. Vedoucí M. Timarová. Jedná se o turistickou vycházku tzv. tými B - tedy určenou pro pomalejší nebo méně zdatné členy Klubu přátel Pardubicka. 

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Kalendárium

Z Pardubické filharmonie

Tyto dny schváleny byly konečně účty sl. městskou radou, týkající se slavnostního představení v novém divadle. Vzhledem k tomu, že filharmonie nemusí se již obávati o svou existenci, počaly opět zkoušky a jak lze s potěšením konstatovati, s novou chutí a vervou. Členstvo nadšeno krásným výkonem při Hubičce“ zahajuje novou éru na poli hudebním a doufáme, že právě tak čestně zhostí se úkolu naň vloženého při pěveckém župním koncertě počátkem března v počtu 70 členů, tedy orkestrální těleso, jaké dosud v Pardubicích nehrálo. Podáváme zde jména pánů, kteří s nevšední ochotou a obětavostí účinkovali v orkestriu Filharmonie Pardubické při představení opery „Hubičky“: I. housle: Brož, Petr, Kujal, Urbanec, Slejška Ant., Hlavnička a Rác; II: housle: Kratochvíl, Renet, Vysočanský a Filípek; viola: dr. Fousek a Lahoulek st.; čelo: Hroch a Kabeláč;…


Pro zlepšení jízdního řádu

O jednání II. výboru státní železniční rady v příčině jízdního řádu pro nově sestátněné železnice, rovněž o výboru pro elektrický pohon, dostaly se do veřejnosti zprávy neúplné, podle provenience své přibarvené, v obou případech nastupuje však ministerstvo železnice dráhu soustavného zanedbávání hospodářských zájmů zemí českých. By podrobně odpověděl na žádosti mnoha okresů, měst, obcí i různých korporací, jež ho co do zlepšení jízdního řádu došly, by upozorniti mohl na nezbytnost organisace pro další postup, svolává říš. poslanec p. prof. J.V.Hráský veřejnou schůzi, v níž podá zprávu o jednání výborovém státní železniční rady na neděli dne 30. ledna t.r. do Pardubic o 10 hod. dopol. Do radniční dvorany, k níž zejména zvou se všichni oni činitelé, kteříž se na pana poslance v příčině uvedené obrátili.


Hromadné krádeže uhlí

Skladiště uhlí na zdejším nádraží obklopeny jsou téměř každého dne táborem lidí, již přicházejí sem na krádež a nádražní personál přes všecku bedlivost není s to krádežím zabrániti, ježto milovníci černých diamantů“ házejí kamením a i jinak ohrožují nádražní zřízence na životech. V pátek večer přistiženi byli čtyři muži při krádeži uhlí četnictvem, které je zatklo a k c.k. okres. soudu do vyšetřovací vazby dodalo.


Nová poštovní budova

Na novém náměstí u divadla jest předmětem horlivého jednání mezi městskou radou a poštovním ředitelstvím. Plány budovy, které v krátkém čase a s velikou pečlivostí zhotovila městská technická kancelář, byly pošt. ředitelstvím schváleny. Nyní projednávají se podmínky a lze očekávati, že jednání povede ku příznivému výsledku. Tak dojíti může je stavbě nové poštovní budovy již na jaře.


Dr. Alice Masaryková

Promluvila velice pěkně v přeplněném městském divadle minulé neděle. Byla pozdravena občanstvem městským i okolního venkova. Objasnila význam Čsl. Červ. kříže a jistě že po jení řeči bude tato všeobecně humanitní instituce po zásluze podporována. Našemu venkovu dostalo se z úst dr. Masarykové uznání za práci a podporu státu. Z Pardubic odvezla vřelý pozdrav všeho obyvatelstva milému tatíčkovi na Hradčanech, jejž Pardubice očekávají na návštěvu. Doufejme, že v době nedaleké.


Budova pošt. ředitelství v Pardubicích

Má býti rokem letošním započata, jak svědčí pilná práce na projektu a rozpočtech v ministerstvu. Dočkáme se tedy jedenkráte řádné úpravy kol divadla, kde to v poslední době vyhlíží, jako na návsi v poslední vesnici. Bylo by záhodno, aby též stavba reálné školy se uskutečnila a tím celá úprava budoucího města se řádně uspořádala a dán směr linie průchodní městem ku spojení se sousedním městem Sezemicemi, jízdou elektrické tramwaye.


Rozmnožení spojů na autotrati Pardubice – Holice

Ministerstvo pošt a telegrafů povolilo počínajíc 15. Ledna 1923 rozmnožení spojů na autotrati Pardubice – Holice a to zatímně na zkoušku. Nebude-li však spojů těchto dostatečně používáno, budou z úsporných dovůdů opět zrušeny. Proto doporučujeme obecenstvu, aby tohoto nového autobusového spojení co nejhojněji využívalo.


Potíže s vodou trvají

Potíže s vodou v Pardubicích stále trvají. Voda do vyšších poschodí přichází až pozdě v noci a jen krátkou dobu teče. Je třeba v pravém slova smyslu na vodu číhat, neboť neteče každé noci stejně. V poslední době stalo se několik případů, že při zkoušení, zda voda teče, zapomněli zatáhnouti kohoutek, a když potom voda šla, tekla přes odkapní nádobu na zem a promočila strop, zatím co v domě klidně spali. Takový případ stal se i na Veselce, když cestující v pokoji neuzavřel kohoutek a v noci, když dlel ve vinárně, zaplavila voda pokoj a promočila strop.


Z pohybu obyvatelstva v Pardubicích

V katol. děkanském kostele, jak sděluje „Štít“, bylo pokřtěno za minulý rok 226 dětí, a to 114 mužského a 112 ženského pohlaví. Sňatků tu bylo uzavřeno 91. Pohřbů tedy bylo o 146 více, než narození, což je důsledek náboženských přesunů obyvatelstva.


Pardubáci již nevysedávají po barech

Barový život v Pardubicích není již tak hlučný jako v posledních letech. Pardubice jsou jednak přebarovány a potom tísnivé poměry finanční jsou všeobecně pociťovány. Již tolik lidí nemá chuť utráceti velké peníze za podřadné, ne-li zcela špatné nápoje, které jsou obyčejně podávány v barových místnostech. Ač obecenstvo je lákáno v barech všelijakými nahotinami, přece jen je už rozumnější a tolik v barech nevysedává, jako tomu bylo dříve.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem