Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
18.08.2019 07:40

Pražské lesy - Kunratice

Roztyly – Nový hrádek – pramen Václavka – Michelský les – údolí Kunratického potoka. Délka trasy 13 km. Odjezd v 7:41 hod. vlakem z hl.n., návrat v 15:39 (16:02) vlakem. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

25.08.2019 07:40

Rock hospoda V Prdeli

Kostomlaty n.Lab.– Nymburk– Poděbrady. Délka trasy 15 km. Odjezd v 7:41 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:02 vlakem. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

14.09.2019 14:05

Pardubické báje a pověsti

Během komentované vycházky se účastníci dozvědí např, zač je v Pardubicích perník, jak to bylo s podzemní chodbou na Kunětickou horu nebo více o čertíkovi na balustrádě morového sloupu v Pardubicích. Sraz účastníků je před Zelenou bránou. Provází Helena Řehounková. 

typ akce: Výlety do historie

15.09.2019 14:00

Architektura Pardubic první poloviny 20. století

Během komentované vycházky účastníci navštíví např. Automatické mlýny, domy na Čechově nábřeží, zajímavé stavby na Olšinkách, na náměstí Republiky, třídě Míru nebo v okolí náměstí Legií. Sraz účastníků je na náměstí Legií.

typ akce: Výlety do historie

15.09.2019 17:00

Historie pardubických mlýnů aneb Od Valchy po Winternitze

Přžednáška konaná v Domě U Jonáše. Akce pořádaná ve spolupráci s Východočeskou galerií Pardubice v rámci Dnů evropského dědictví.

typ akce: Výlety do historie

Archiv aktualit

Kalendárium


Regulace Chrudimky

Postoupila již tou měrou, že polovic řečiště prahu jezovitého jest již zbudována a regulována; postoupila téměř již k velkému výkopu přes ovocný sad na Olšinkách. Park městský byl skutečně vzorně uchován, mimo to přibylo k němu i dosti pozemků pro další jeho rozšíření; bude jen záležeti na okrašlovacím spolku; jak spojí vše v ladný celek.


Lávka pod Vinicí

Zadána bude ofertní cestou v nejbližších dnech, jak se doslýcháme, neboť dříví na ni uschované bylo upotřebeno k pracím nevyhnutelně nutným. Je záhodno, aby se záležitostí tou neodkládalo s ohledem na dělný lid, který tudy ubírá se do práce a vydán je přechodu přes most nebezpečí přejetí.


O zřízení tržnice

před Zelenou branou jednáno bylo ze strany města s předáky venkova v pátek, dne 18. t.m. v místnostech okres. výboru. Projekt tržnice doznal všeobecného souhlasu a předáci venkova prohlásili se zásadně proto, aby tržnice projektovaná zřízena byla a ujistili, že působiti budou k tomu, aby okres. zastupitelstvo projekt tržnice schválilo, tak aby tato byla společným dílem města i venkova. jest potěšitelným zjevem, že uzavřená dohoda mezi městem a venkovem v tomto případě se osvědčila a že obě strany ochotny jsou spolupůsobiti ve věcech společného zájmu v zlepší shodě. Otázka zřízení tržnice stává se naléhavou proto, že rozhodnutím, zda-li tržnice se zřídí čili nic – bude upuštěno od zasypání kasárenského kanálu od železného mostu k městu a děkanství. ..


Z pardubického stavebního ruchu

V důsledku výstavy příštího roku v Pardubicích započaté nástavby pardubických hotelů Buchar před nádražím a hotelu Rathouský v Masarykově třídě, byly skončeny a započato s jich vnější úpravou. Novostavba Řemeslnické jednoty postupuje velmi rychle a mohla by se stát příkladem pro náš Okresní dům. Rovněž bylo započato se stavbou čtyřposchoďového obecního domu a divadlem před bývalou tržnicí, ve kterém má býti umístěn také městský pohřební ústav. Tím zmizí zrakům bývalá tržnice, která bohužel, pro nepochopení v našich obchodních kruzích, nikdy nesloužila tomu, k čemu byla určena. Jistě výstavbou nového čtyřposchoďového činžáku i tato část bude náležitě upravena. Je zapotřebí, aby město se postaralo také o vhodnou úpravu rozpadávajícího se baráku stav. Konárovského na Wilsonově tř., který je zájmem všech příchozích do města a na hlavní třídě…



Počet číšnic v Pardubicích stále stoupá

V poslední době stoupá v Pardubicích stále více počet číšnic, zatím co číšníci těžko hledají zaměstnání. Ve většině pardubských hostinců jsou zaměstnány číšnice, někde jich je i několik. Nyní se zavádějí i na Skřivánku, kde dříve nebyly. Největší jejich počet připadá na podniky barové a vinárenské.


Před stavbou Baťova paláce v Pardubicích

K této stavbě dojde, jak se dovídáme, v nejbližších dnech. Bude stržen dosavadní dům fy Pikl na Wilsonově třídě, a to jak přední, tak dvorní budovy, a postaven veliký čtyřpatrový palác s dvorním traktem. Zajímavo je, že dům bude stavěn Baťou a po 20 letech připadne firmě Pikl. Baťa zde bude míti volný nájem. Obě firmy budou mít v rozsáhlém domě své závody. Dům nebude skleněný s železnou konstrukcí, jak se původně počítalo, ale betonový. Tak bude do rámce ulice spíše zapadati.


Nové číslování domů v Pardubicích

Stávající očíslování domů čísly popisnými, důežitými pro některá jednání úřední, nevyhovuje pro poštovní styk s občanstvem, jakož i pro orientaci. Z té příčiny nucena je správa města podle zákona ze dne 14. Dubna 1920 zavésti mimo očíslování čísly popisnými (v červeném orámování), též čísly orientačními (v modrém orámování). Náklad na pořízení těchto tabulek hradí podle uvedeného zákona majetelé domů. Městská rada usnesením ze dne 19. Října 1939 odst. 2819 rozhodla opatřiti zásobu čísel orientačních, která svými zřízenci sá osadidi na domy dle určení městské technické kanceláře a náklad 10 K za 1 tabulku i s umístěním na domě uhradí ihned před osazením majitel domu. Tabulky budou po zaplacení přibity. Osazování tabulek prováděti se bude nejprve v ulicích: Na Zeleném, Sladkovského, Smilově a přilehlých. K upozornění tomu ještě sdělujeme,…


Nové firemní štíty v Pardubicích

Pardubické ulice a náměstí se odívají novými firemními štíty. Je to podobné jako v jiných českých městech a hlavně pak v hlavním českém městě Praze. K tomuto novému označení píše Prager Zeitungdienst: „Provedení dvojjazyčnosti při označování firem a jiných oznámení obchodního života, obracejících se k veřejnosti, přivodilo dna průvodní zjevy, se kterými se namnoze nepočítalo. Především jsou příslušní řemeslníci – tedy hlavně malíři písma – plně zaměstnáni. Musí vynaložiti veliké úsilí, aby vyhověli všem četným požadavkům, které přicházejí se všech stran. Pro toto odvětví řemesel znamená tato novota, která se nyní zavádí v Praze i v jiných městech a obcích Protektorátu, opravdovou konjunkturu. Kromě toho se však uplatňuje jiný průvodní zjev, který je zajisté ještě významnější: Celé ulice nabývají nového časového obrazu, čímž se mění také…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem