Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
03.07.2022 07:50

Ležáky

Vrbatův Kostelec -NS Stopy ležácké tragédie - Louka - Habroneč - Ležáky. Délka trasy 10 km. Odjezd v 7:53 hod. vlakem ČD  Návrat 15:01 hod. Bus +vlak ČD. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

10.07.2022 08:05

Český Šternberk

Ledečko - Český Šternberk - Rataje n Sázavou. Délka trasy 13 km. Odjezd v 8:09 hod. vlakem ČD  Návrat v 17:55 hod. ČD. Vedoucí L. Černíková. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

17.07.2022 07:30

Krajem krásných líp

Horní Bradlo - Lipka - Spálava - Libice n D. - Lhotka - Mariánské údolí - Chtěboř. Délka trasy 15 km. Odjezd v 7:30 hod. z Bus nádraží  Návrat 18:00 hod. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

24.07.2022 07:50

Hrad Rychmburk

Předhradí -Rychmburk -Skuteč. Délka trasy 10 km. Odjezd v 7:53 hod. vlakem ČD  Návrat 15:01 / 17:03 hod . ČD. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

31.07.2022 07:45

NS Mydlovarský luh – Ostrá - Botanikus

Kostomlaty n. L. - zř. hradu Mydlovar - Jezero Ostrá - Ostrá Botanikus. Délka trasy 10 km. Odjezd v 7:45 hod. vlak ČD  Návrat 15:55 / 16:55 hod. ČD. Vedoucí J. Skotnica. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Kalendárium

Ani most ani lávka?

Pan starosta Kuchynka sděluje, že podání výboru spolku majitelů domů a stav. Kašpara a soudruhů stran mostu u reálky béře z programu, ježto okresní výbor k podanému rekrusu zrušil z formálních důvodů usnesení obec. Zastupitelstva a musí býti záležitost tato znova projednávána. Dá ji na program v nejblíže příští schůzi, ježto po jeho informacích jeví se nebezpečí, že bychom na konec neměli ani mostu ani lávky. Sdělení toto vzbudilo u přítomných interesentů pochopitelný rozruch.


Zadání stavby měšťanské školy novoměstské a obecné za dráhou

Referát musil převzíti opět p. starosta Kuchynka, ježto stavební referent, jsa jinak zaměstnán, do schůze se nedostavil. Poněvadž pak nám. Starosty p. Liebich k tomuto odstavci vyhradil si zvláštní prohlášení, ujímá se řízení schůze měst. Radní p. dr. Al. Turek. Proti tomu ohražuje se radní p. tov. Novotný z důvodu, že p. dr. Turek resignoval a nemůže tudíž schůzi předsedati. Pan starosta naproti tomu uvádí, že p. dr. Turek resignaci sice podal, nebylo však o ní ještě rozhodnuto a jest proto posud měst. radním. Když byl p. dr. Turek zaujal místo u předsednického stolu, přednáší p. starosta obsáhlý referát o celém postupu při projektování obou staveb a odůvodnil přesnými doklady i zvýšený náklad na měst. školunovoměstskou, následkem zvětšení stavební plochy, vkusnější vnější i vnitřní výzdobou, což jevilo se jako škola v pravdě moderní a…


Stávkující autobus

Poštovní autobus přijíždějící ráno o půl 8 hod. z Bohdanče, vypověděl dnes v sobotu ráno službu. Dojel sice šťastně před poštu na Bílém náměstí, kde zastavil a odtud nechtěl se hnouti dále. Všecko úsilí řidiče uvésti ho opět do pohybu, bylo marné, takže cestujícím nezbylo než vystoupiti z autobusu a odebrati se pěšky na nádraží. Teprve po půl hodině podařilo se řidiči čerstvou dávkou benzínu přiměti ho k další službě.


Ochrana Zelené brány

před otřásáním povozů, zde projíždějícími, provedena bude dlažbou dubovou, špalíčkovou, na betonový podklad. Tím ovšem velice se odpomůže otřásání základů této krásné historické a slovově čisté památky. Neboť dlažba špalíčková s náležitě pevným podkladem bude vzpružovat zde jízdu. Dlažba provede se o 10 m před a za branou.


Cíp hlavního náměstí

Před domy pana Oesterreichera se v těchto dnech počne dlážditi. Materiál jest již svezen, a tak do velkých slavností sjezdových budeme mít náměstí pěkně upraveno. Bylo by záhodno, aby povolané kruhy pamatovaly i na včasné dokončení a vydláždění vozovky na místě starého mostu před Zelenou branou, aby hosté před samým prahem do náměstí neklopýtali přes tak ohavnou jámu.


Otevření Sokolovny a župné slet Sokolstva v Pardubicích.

Minulé soboty konána v nové Sokolovně slavnostní akademie, již tato nová budova předána veřejnosti. Akademie zúčastnil se ministr národní obrany br. Fr. Machar, dr. Scheiner, za okr. správu politickou dr. Zelinka, za okr. správní komisi předs. J. Urban a rada Tichý a jiní vzácní hosté. Ohromný sál byl úplně zaplněn. Před akademií učinili proslovy starosta pardubického Sokola dr. Lipčík, za okres předs. Urban, za město starosta Vácha… Celkový ráz akademie, přejdeme-li nedostatky v uvítání a příslušnou rozvleklost (trvala do 1. Hodiny po půlnoci), byl velmi skvělý.


Slavnostní otevření okresní nemocnice v Pardubicích

konáno bylo minulé neděle za účasti kruhu lékařských a samosprávných. Zástupci prohlédli si novou nemocnici, moderně vybudovanou. Po slavnostním zpěvu spolku „Suk“ učinil k hostem projev okresní hejtman dr. Vítek, který zhodnotil úsilí o vybudování nové moderní nemocnice v Pardubicích. Po něm následovala řada projevů zástupců ministerstva zdravotnictví, zemského úřadu, kruhů lékařských, z nichž zvláště pozoruhodným byl projev prof. Jiráska a prof. Ostrčila, načež ze samosprávné činovníky učinil projev předseda nemocnice J. Tichý z Nemošic, který podal též pozoruhodný vývoj, jímž se stavba nemocnice ubírala. Projev učinili i místní duchovní za církev katolickou děkan Šetina a za církev českoslov. katech Jakubec. Doslovem okresního hejtmana dra. Vítka byl slavnostní akt otevření nemocnice skončen. Potom následoval banket v okresním domě,…


Čtvrtmilióntá

V neděli se očekával na pardubské výstavě čtvrtmilióntý návštěvník. Bylo zřejmo, že návštěva přestoupí 250.000. Také bylo známo, že čtvrtmilióntý návštěvník bude bohatým způsobem odměněn. Zájem návštěvníků byl přirozeně soustředěn ku příštímu šťastlivci. K večeru čtvrtmilióntý návštěvník se dostavil. Byla to žena zedníka ze Svítkova Anna Tomišková, vlastně její dcera školačka, která přišla s maminkou na výstavu. Šťastná návštěvnice obdržela: pěkný klobouk od fy Kečl, kazeta se střbrným náčiním od místního zlatníka Lejhance, pěkné boty od Bati, kazetu s výrobky cukrovými od místního cukráře Peška, bohatý koš s potravinami a lahůdkami od místního vinárníka Vlčka , velkou kasetu perníku od fy Melartos, košili od místní fy Lustig.Valy kolem pardubského zámku

Bourány nebudou, ani ne snižovány. Od této myšlenky bylo upuštěno, Přívrzenci této myslenky, jak bylo i v našem listě zaznamenáno, uváděli, že by snížením valů zámek více vyvstal a stal se viditelnějším. Z odborných kruhů se nám sděluje, že odbouráním valů stal by se viditelný spodek zámku, který není právě v místech valů půvabný, takže by se věci neposloužilo. Kromě toho by to ani nebylo možné z důvodu, že by snížením valů ocitla spojovací chodba, která vede od zámku směrem k výstavišti, vlastně ve vzduchu. Nápad s odbouráním valů nedošel žádné větší odezvy, zapadl brzy po zrození.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem