Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Anketa

Anketa
Zveme Vás
17.02.2019 09:20

Okolím Lázní Bohdaneč

Rybitví – Horka – Rozkoš – Ostrovy – Lázně Bohdaneč. Délka trasy 11 (8,5) km. Odjezd v 9:21 hod. MHD č. 3 od hl.n. , návrat v 14:15 hod. Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

20.02.2019 16:00

Co mají společného Pardubice a Sobotecko aneb Od Arnošta z Pardubic do současnosti

Přednáška Karla Bílka. Koná se v ulici Ve Smečkách 25 v Praze 1.

typ akce: Pražská pobočka KPP

20.02.2019 18:00

Z afrických cest

Křížem krážem jižní částí afrického kontinentu. Cestopisná přednáška Otokara Vojtíška. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského nám. v Pardubicích. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

24.02.2019 08:35

Za novopackým drahokamem

Červený Kostelec – Náchod. Délka trasy 13 km. Odjezd v 8:37 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:00 hod. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

03.03.2019 08:40

Přírodní rezervace Žernov

Horní Ředice – Žernov – Choteč. Délka trasy 11 km. Odjezd v 8:40h BUS z autobus. nádraží, návrat v 15:22 hod BUS. Vedoucí D. Čapková. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Kalendárium

Hostinští pořádají večírek

Spolek hostinských pro Pardubice a okolí pořásá ve středu 23. února 1910 v hotelu Střebský přátelský večírek s bohatým programem. Začátek v 8 hodin večer. Hudba Šlemmrova. Vstup volný. Jen pro zvané. Domácí úbor.


Zelená brána

na straně do Zelenobranské ulice objevila se pojednou v roztrhaném kabátě, takže to každého zaráželo, neboť schází jí na té straně téměř polovička omítky a prokukuje holé zdivo. Z toho vznikla a rozšířila se pověst, že omítka při nastalé oblevě rozmrzla a otřásáním jízdou těžkých povozů brána tolik trpí, že omítka šmahem s ní opadává. Došla také upozornění a dotazy na obecní úřad, plné obav o stav Zelené brány. K obavám není však příčiny, neboť Zelená brána stojí pevně a během tohoto roku má se objeviti v lepším hávu, má podrobena býti důkladné restauraci. Poněvadž pak zamýšlí se omítku s brány otlouci a zdivo vyspárovati, aby brána nabyla více starobylého rázu, dala technická kancelář omítku na větší ploše oškrabati, aby se zjistilo, jaké zdivo pod omítkou leží a je-li vhodno provésti spárování. Brána byla totiž v minulosti několikráte…


Na úpravu parku před divadlem

bylo vypsáno ofertní řízení a došly tři oferty, z nichž dvě od závodů cizích a jedna místního. V poslední schůzi měst. rady byly oferty otevřeny, dány technické kanceláři ku prozkoumání a okrašlovacímu spolku ku prohlédnutí. Po zadání práce bude s touto ihned započato, tak že úprava spěje rychlým krokem ku předu.


Krematorium v Pardubicích

Upisovací akce na Krematorium, akc. spol v Pardubicích, jest skončena a opatřen dostatečný kapitál na stavbu i provoz krematoria. Plány jsou již rovněž hotové a tak chybí do zadání stavby jen splnění některých úředních formalit, které provedení myšlenky již na závadu nebudou. Valná hromada akcionářů bude svolána ihned po konečném úředním povolení. Dočkají se tedy Pardubice stavby krematoria, jehož uskutečnění bylo spojeno s tolika překážkami.


Stavba okresního domu finišuje

Stavba okresního domu v Pardubicích blíží se pomalu je svému zakončení a ohromný palác, který rozlohou bude snad větší než representační dům v Praze, začíná vyvstávati v celé své ohromnosti. Říká se, že tento palác bude, pokud se týče výstavby a provedené něčím jedinečným, že podobná stavba není dosud ani v Praze, ba snad ani v žádném jiném městě. Palác proveden je v moderním slohu krychlovitém a svým zevnějším kachlovým obložením, potom křiklavými okny budí přirozeně značnou pozornost obecenstva. Mnozí doposud nemohou této novostavbě přijíti na chuť a nelíbí se jim. Je dosud těžko vysloviti se o celkovém dojmu této veliké stavby. Bude tak možno snad učiniti až okna oživnou zařízením a též až terain vedle novostavby bude přiměřeně upraven. V přítomné době jedná se též o malbu representačního domu uvnitř.


Železniční požadavky Pardubic

Ve středu 5. února t.r. navštívila ministra železnic Mlčocha deputace města Pardubic v čele se starostou Znojemským, jež mu přednesla železniční požadavky Pardubic, a to přání po zřízení podjezdu na křižovatce železniční trati se silnicí, po zřízení tunelových podchodů na nástupiště, po výstavbě skladiště a úpravě nádraí vůbec, jakož i po vyřešení úpravy na zastávce v Pardubicích. Ministr slíbil, že projednání všech věcí bude urychleno.


Dlouho hledaný sňatkový podvodník zatčen v Pardubících

Dne 6. t.m. podařilo se pardubskému četnictvu zatknouti dlouho hledaného sňatkového podvodníka Františka Stáhla, roz, 1873 v Praze, bývalého rakouského šikovatele, pro podvody již trestaného. Stáhl se vydávat za tajemníka min. veřejných prací Haniku a předstíral, že jezdí na komise státních staveb. Měl u sebe falešný úmrtní list své ženy Bož. Hanikové, dále měl vkladní knížku záložny v Hradci Král. na jméno A. Hanika, na které bylo 15 Kč vkladu, Stáhl si však falešně připisoval vklady a úroky, takže měl fingovaných 78.394 Kč. Tuto knížku ukazoval vdavekchtivým ženám, aby vzbudil důvěru a pak na nich lákal peníze. Při zatčení měl u sebe 6000 Kč, podvodně od žen vylákaných, dále 4 zlaté dámské zásnubní prsteny, které důvěřivým ženám nabízel. Dlouho byl hledán, až teprve pardubickému četnictvu podařilo se tohoto rafinovaného nebezpečného…


Zima na Pardubsku

Ještě před týdnem se prodávaly v Pardubicích jívové kočičky, ba už se v lesích ukázaly první sněženky. Jak jsme psali, přilétlo sem také hejno špačků, kteří poletovali v Polabinách a usedali v pardubských zahradách. Vše nasvědčovalo tomu, že se blíží jaro. Už se také ani žádná větší zima nečekala. Proto také ne, že různé přírodní úkazy zdály se svědčiti pro zimu mírnou. Zejména ocún v Polabinách, jak nám bylo s více stran hlášeno, měl letos na podzim cibulky blízko povrchu, což nasvědčovalo mírné zimě. Zvěř pak neměla rovněž srst příliš hustou, jakou dostává na tuhou zimu. Ovšem byly někde zase známky, že zima bude. Tak se nám skutečně dostavila před polovinou února. Ne zrovna krutá, spíše krásná. V kraji leží na čtvrt metru sypkého čistého sněhu, stromy jsou nádherně obsypány. Stojí za to, vyjíti si třeba jen do pardubských sadů, jak…


O název okresního domu v Pardubicích

Psali jsme již, že se jedná o pojmenování nového okresního domu, jehož stavba se blíží dokončení a jenž bude v těchto dnech pronajat. Název „okresní dům“ byl by vhodný, kdyby se mohlo počítati s tím, že dům zůstane v majetku okresu. Zdá se však, že bude praktičtější, když dům tento bude později, až bude provedena konečná jeho likvidace, prodán, neboť byl by jen přítěží okresu. Dům však potřebuje jméno, které by se vžilo hned od jeho otevření. Nezůstane-li pojmenování „okresní dům“, bude nutno vhodné jméno vybrat. Nebude to tak snadné, neboť máme mnoho vhodných jmen. Vyskytl se návrh na pojmenování jménem Pernštýn. Zdá se však, že toto jméno je už hodně otřelé, měli jsme tu časopis Pernštýn, je spolek Pernštýn, potom jsou tu dně restaurace na Pernštýně, takže jméno toto na nový palác by se příliš nehodilo a nepůsobilo by representativně.…O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem