Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Kalendárium

Husův pomník - Smetanovo náměstí

Náměstí před Zelenou branou bylo ve středeční schůzi obecního zastupitelstva nazváno náměstím Smetanovým. Stalo se tak na návrh musejního spolku Pernštýn, k čemuž se městská rada přirozeně přiklonila. V poslední chvíli před zasedáním obec. zastupitelstva došel přípis spolku pro postavení Husova pomníku, žádající, aby náměstí pojmenováno bylo náměstím Husovým a zároveň sděleno bylo rozhodnutí jeho poslední schůze, ve kteréž bylo stanoveno, a městská rada požádána, by pomník Husův postaven byl pouze a jedině na náměstí před Zelenou branou. V předporadě majority obecního zastupitelstva bylo o záležitosti této obšírně jednáno a výsledek porady té byl, aby náměstí pojmenováno bylo náměstím Smetanovým, ale zároveň spontánně a jednomyslně bylo stanoveno, že Husův pomník nemůže státi nikde jinde než na místě spolkem Husova pomníku naznačeném...


Zatarasený průchod Zelenou branou

Ve čtvrtek odpoledne jel Fr. Hanzl s fůrou slámy, avšak při vjezdu do brány nemohl projeti, ježto výška na voze naložené slámy přesahovala prostory brány, což však domkář nepostřehl a musil zastavit. K vozu přiběhlo a obklopilo Zelenou bránu mnoho lidí, takže policie musila zakročiti. Doporučovalo by se, kdyby byl již na Bílém předměstí, po kterém právě zmíněny povoz jel, byl strážníkem odkázán na jinou cestu. Tím by se předešlo shluku lidí na zbytečném debatování všlijakých zevlounů.


Nový zvukový biograf v Pardubicích

V sobotu konáno bylo zahajovací představení v bio Imperial na Veselce, kde je nyní druhý pardubický zvukový biograf. K zahajovacímu představení, které bylo konáno při vyprodaném domě, zvolen byl velmi krásný, výpravný film „Sally“. Film je jistě jedním z předních filmů světové produkce a diváky úplně zaujal. Pokud se týče zvukové reprodukce v tomto druhém zvukovém pardubském biografu, můžeme říci, že je velmi dobrá, bez jakýchkoliv závad. Nyní běží tedy denně v Pardubicích dva zvukové filmy, a to v bio N8rodní dům a v bio Imperial.


Ke stavbě nového mostu v Pardubicích

Přes Chudimku dojde již v brzké době neboť stávajícíc starý železný most, zřízený asi před 30 lety, pro zatížená III. třídy, dnes již nevyhovuje těžké frekvenci. Došlo tu dokonce k poruše. Městská technická kancelář byla proto nucena urychleně projednáti projekt nového železobetonového mostu, který byl zadán k vypracování před několika lety prof. Bechyňovi. Nový most má býti 24,5 metrů dlouhý a 12,5 metry široký, tedy o 1 metr širší než nynější, se spodní nosnou konstrukcí, vetkanou do opěr. Náklad na tento most bude činiti asi 1.100.000 Kč.


Park na náměstí Legií pustne

V tomto parku udržovalo se až do této doby listí na stromech, Zvláště javory měly krásné listy, některé dokonce až do poloviny listopadu dosti zelené. Až do konce listopadu se tu listí udržovalo, nyní už opadlo. Též poslední listí na keřích hyne, rovněž tak na záhonech. Nyní už je park pustý. Do zpustlého parku přiletují kosové. Ti se stávají rok od roku více pardubskými ptáky. Procházejí se tu po pěšinách, poskakují po záhonech a občas se vznesou na holou větev. Poslední stopy podzimu se z parku vytrácení.


Hlaváčova ulice v Pardubicích bude upravena na representativní třídu

V rámci nové komunikační úpravy Pardubic dojde v nejbližší době k úpravě Hlaváčovy ulice na representativní třídu, která bude vedena od nádraží přes přejezd k ulici Sladkovského. Třída ta je již částečně upravena od nádraží k přejezdu. Hlaváčova třída bude rozšířena na 10 m vozovkou a 4,5 m chodníky po obou stranách a vydlážděné mosaikovou dlažbou. Rozšíření bylo zajištěno výkupem zahrádek v Hlaváčově třídě a náklady spojené úpravou jsou rozpočtově zajištěny.


Továrník inž. Prokop mrtev

Ve středu 19.m.m. překvapena byla pardubská veřejnost, celý náš kraj, ba celá československá veřejnost vůbec truchlivou zprávou o úmrtí továrníka inž. Josefa Prokopa, majitele známé pardubské továrny na mlýnské stroje a vodní turbíny, největšího továrního podniku tohoto druhu v Československu - Zpráva o úmrtí, byla opravdovou ranou pro veřejnost, neboť přišla neočekávaně. Továrna Prokop, třebaže v poslední době jevila se na něm zřejmá malátnost a zdravotní pokleslost, přece jen byl do poslední chvíle čilý, takže nikdo nemohl tušiti, že konec jeho života je tak blízký. Zúčastnil se ještě v posledních dnech různých schůzí a zasedání, ba ještě v pondělí byl zdráv. V úterý 28.m.m. ráno nalezen byl ve své ložnici zhroucený u postele, kdež zůstal ležeti raněn mrtvicí. Jelikož prodlel zde v tomto stavu delší dobu sám, patrně nachladnul, z čehož…


Jak bude vypadat nový palác OV KSČ

Kolektiv soudruhů Oto Hlaváčka, Václava Bitnera, Josefa Linharta a další, plní dobře své úkoly na výstavbě budovy OV KSČ, OV SSM a DPM při OV KSČ v Pardubicích. Tat akce bude mít po dokončení významné místo i pro samotné okresní město, neboť výrazným způsobem pomůže řešit zatím nedostatkové sálové prostory. V celém areálu, který vám tímto způsobem dnes představujeme, je umístěn i objekt sálů. Tři budou mít kapacitu 80 míst, jeden 150 a další 566 míst. Bude umožněna u potřebná rekonstrukce prostor hotelu Grand. Autorem projektu je ing. arch. Třeštím z pardubického Stavoprojektu, výstavbu realizují Pozemní stavby Pardubice se svými subdodavateli.


Pardubice volí primátora

První zasedání zastupitelstva města Pardubic, zvoleného v nedávných komunálních volbách, se uskuteční v pondělí 10. prosince od 15 hodin v Domě hudby v Pardubicích. Po ověření platnosti volby všech 55 členů zastupitelstva by tito měli složit zákonem předepsaný slib. Odmítnutí je důvodem ke ztrátě ,andátu. Na tomto jednání bude také zvolen primátor města a jeho zástupci, dále pak asi 13 členná rada města. Dodejme, že Pardubice se dnem 24. Listopadu 1990 staly statutárním městem. Až do zvolení nového primátora bude jednání řídit nejstarší člen zastupitelstva. Zasedání dne 10.12. je veřejné.


Určeno sídlišti Sever

Desítky podpisů pod stížností obyvatel domu čp. 100 v sídlišti Sever v Pardubicích, kde by v krátké době mělo žít asi 5 tisíc obyvatel. Nemají městskou hromadnou dopravu, nákupy musí tahat z města. Žádají odpověď prostřednictvím Záře. Inu, staré stále se opakující problémy sídlišť, kde se vybavenost a komunikace řeší až následně. A takové je i stanovisko odboru dopravy Městského národního výboru Pardubice: V původním generelu se se zavedením městské hromadné dopravy nepočítalo. V současné době se přepracovává koncepce sídliště Cihelna, která by měla řešit i dopravu v tomto prostoru. Stávající komunikace neunesou těžká vozidla, jsou úzké a tedy i nedostatečně bezpečné. Nelze tam ani zřídit točnu s nezbytným sociálním zařízením pro řidiče. Právě tyto okolnosti se staly zábranou toho, aby Dopravní podnik města Pardubic prodloužil trasu…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem