Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
25.08.2018 07:55

Přírodním parkem a údolím Doubravy

Běstvina – PP Doubrava – Pařížov – Údolí Doubravy – Třemošnice. Délka trasy 12 km. Odjezd v 7:58 h  BUS, návrat v 16:02 h BUS. Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

15.09.2018 14:00

Komentovaná vycházka po zajímavostech pardubické architektury 20. století

Sraz zájemců je na náměstí Legií. Koná se v rámi Dnů evropského dědictví

typ akce: Výlety do historie

16.09.2018 14:00

Den pro Červeňák

Pojďte se projít po improvizované naučné stezce s informačními panely, kde naleznete zajímavosti o historii území, technických a přírodních lákadlech lokality, kde se snoubí pozůstatky činnosti železničního pluku s divokou neporušenou přírodou na okraji města. Na naučnou stezku se můžete napojit na některém z těchto míst: Na lávce pod Vinicí, u vchodu do židovského hřbitova, u brány hřbitova v Pardubičkách v neděli 16. září mezi 10-17 hodinou.

Součástí bude od 14 hodin komentovaná prohlídka "Červeňáku". Pořadatelem je iniciativa Přírodní park Červeňák ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka.

typ akce: Výlety do historie

19.09.2018 18:00

Srpen 1968 v Pardubicích

Přednáška pořádaná ve spolupráci s Masarykovou společností Pardubice. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského nám. v Pardubicích. Vstup zdarma, veřejnost zvána. 

typ akce: Hovory o Pardubicku

28.09.2018 07:00

Za památkami židovského města v Třebíči

Autobusový zájezd pouze pro předem přihlášené účastníky. Již je obsazeno.

typ akce: Výlety do historie

Kalendárium

Mužské gymnasium v Pardubicích

Jest povoleno a bude začátkem školního roku otevřeno. Pronášejí se sice o tom pochybnosti proto, že prý dosud není jmenován – řiditel. Podle informací, získaných u zemské školní rady, řiditel, hned jmenován býti nemusí, nýbrž může správou gymnasia pověřen býti řiditel neb některý profesor reálných škol a otázka otevření gymnasia na ustanovení řiditele docela nic nezávisí.


Lávka pod Vinicí

Byla v poslední schůzi zastupitelstva odhlasována a s její postavením v nejbližší době se započne. Tak dočkáme se dosud postrádaného vhodného a trvalého přechodu přes Chrudimku na oblíbené vycházkové místo Vinici.


Rychlá jízda automobily a motocykly

Stala se v našem městě zlem, na které s mnoha stran jest si stěžováno. Zejména rychlá jízda v zatáčkách, Zelenou brnaou, ulicí Pernštýnskou a Arnoštskou mohla by míti pro bezpečnost obecenstva osudné následky. Proto městská rada uložila městské policii, aby se vší přísností na rychlou jízdu dozor konala a přestupky k potrestání oznamovala. Několik případů potrestání zajisté přivede ty, kdož se zbytečnou rychlostí používají svého stroje k ohrožení bezpečnosti obecenstva, k rozumnějšímu zacházení s tímto moderním a pohodlným, ale jinému nebezpečným dopravním prostředkem.


Roló u krámů

Ve mnoha případech stahuje se při uzavírání obchodů způsobem tak hřmotným, že budé to nelibost okolojdoucích a také bývají tím plašeny kolem jedoucí koně. Městská policie podala o tom měs. tadě oznámení a tato usnesla se, že bude v případě hřmotného stahování „roló“ policejně trestati. Myslíme, že páni majitelé krámů sami dohlédnou na to, aby jejich zřízenci při stahování roló počínali si tak slušně, aby k úřednímu řízení příčiny nebylo.


Pernštýnský kanál

Státní památkový úřad R.Č. v Praze vzal na vědomí usnesení městské rady pardubické ze dne 27. července 1921, kde městská rada uznávajíc výhody znovuzřízení kanálu, zařadí pro budoucí rok 1922 do rozpočtu náležitý obnos, potřebný pro obnovu kanálu. Obnova pernštýnského kanálu nese se za účelem jednak uspořádati ladně břehy, kudy bude voda budoucím kanálem protékati, jednak využitkovati vody kanálem protékající v místech, kde dříve stávala stará Valcha, mlýn s pilou…Krematorium v Pardubicích

Překrásné dílo prof. arch. Pavla Janáka, bude v nejbližší době dokončeno. Denně putují jednotlivci i celé hloučky ku prohlídce této budovy a jejího zařízení, neboť po slavnostním otevřením krematoria, které se stane na konci září, budou návštěvy omezeny na míru nejnutnější. Korporacím, které by chtěly uspořádati společnou vycházku na novostavbu, podá potřebné informace kancelář Městského průmyslového musea.


Ve stavbě pardubské pošty se bude pokračovat.

Dlouhé přerušení stavby hlavního poštovního úřadu v Pardubicích bylo doprovázeno kritikou, jež poukazovala na značné ztráty nejen pro město, ale i pro stát, které zdržením vznikají. Bylo také poukazováno, že jinde se mezitím započalo se stavbou nové pošty. Pardubice ovšem daleko nemají privilegované postavení a tak si budou muset pomoci samy. Jednání o znovuzahájení prací na pardubské poště pokročilo již dosti daleko a tak po úpravě podmínek s jedním místním ústavem se ve stavbě bude co nejdříve pokračovati.


Stavba železničního podjezdu v Pardubicích zase oddalována?

Do sjednaných dispozic mělo se pokračovati v přípravných pracích pro stavbu podjezdu v Masarykově třídě. Do Pardubic se měla dostaviti komise, která by s vyloučením veřejnosti nestranně odhalila cenu objektu, o které se bude jednati při stavbě podjezdu. Komise však dle všeho zase dojde k oddálení této stavby, pro Pardubice více než nezbytné. Ve veřejnosti se soudí, že Pardubice nedovedou se o věc zasadit takovým způsobem, jak by bylo třeba.


Na Pardubicku vzniklo 54 nových hřišť

V rámci akce Národního souručenství „Krásný vzhled obcí a měst“ věnuje NS pozornost nejen prostředkům, směřujícím k zkrášlení našich obcí, nýbrž i těm prostředníkům, kteří směřují k posílení zdraví obyvatelstva. Není třeba v této souvislosti myslet vždy na nákladné investice, jako je vodovod a kanalisace, ale lze provésti různá zařízení s minimálním nákladem a dobrovolnou pracovní povinností. Mezi taková zařízení patří i hřiště, sloužící k rekreaci obyvatelstva. Tímto směrem nese se také snaha a činnost Národního souručenství v kraji pardubickém; zejména pak se uplatňují na tomto poli Mladí NS. Vlastními silami zřídil si v pardubickém kraji 37 hřišť, která každý večer po práci jsou uklízena dobrovolníky.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem