Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
24.09.2017 07:30

PP Suchý vrch-Buková hora

Lichkov – Prameny knížete Rostislava, Šalamoun a Karolína – Těchonín. Délka trasy 13 km. Odjezd: 7:31 hod. Os, návrat: 16:53 hod. (17:53 hod.) Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

25.09.2017 17:00

Genealogická schůzka

Koná se v historické klubovně Evropského spolkového domu na Pernštýnském náměatí.

typ akce: Genealogické schůzky

30.09.2017 14:00

Trolejbusový výlet do historie

Pojďte se s námi svézt historickým trolejbusem a dozvědět se mnohé zajímavosti z historie města. Odjezd zájemců z řad veřejnosti je ve 14 hodin ze zastávky MHD Třída Míru (u záchodků). Cena za dospělou osobu ve výši 20 Kč se platí při nástupu do trolejbusu.

typ akce: Výlety do historie

01.10.2017 06:55

Po stopách kuchtíka (posléze sochaře) Václava Levého

Liběchov–zámek – Tupadly – Želízy – Liběchov. Délka trasy 12 km. Odjezd: 6:58 hod., návrat: 18:59 hod. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka na vlastní nebezpečí.

typ akce: Turistické vycházky

04.10.2017 18:00

Velká pardubická a Zlatá přilba ve filmu

Projekce série historických filmů věnovaných významným sportovním událostem. Promítnuto bylo celkem 5 filmových dokumentů, které představí 47. ročník Velké pardubické z roku 1928, 79. ročník v roce 1969, závod O zlatou přilbu v roce 1961 a na závěr bude promítnut filmový týdeník z roku 1928 dokumentující odhalení sochy prezidenta T.G.Masaryka na náměstí Legií.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Kalendárium

Restaurace Zelené brány

Restaurace Zelené brány, prováděná p. stavitelem K. Kašparem, pokračuje a dozorem nad přesným prováděním pověřena jest zvláštní komise, sestávající z pp.: arch. B. Dvořáka, konzervátora, za centrální komisi, m. r. Fre. Dvořáka a m.r.řid. Vambery za městskou radu, inspektora Nygrina za památkovou komisi, prof. Sakaře za musejní spolek a jednoho úředníka techn. kanceláře za stavební úřad. Již nyní po otlučení omítky uznává se, že brána se surovým zdivem bude míti vzhled mnohem lepší než s omítkou. Děkanský kostel po odstranění omítky a vyspárování každému se zamlouvá a vyhlíží jako z cukru. Očekáváme, že práce stejně pečlivě provedena bude také na bráně, takže brána v novém rouše bude se krásně vyjímati.


Městské krematorium v Pardubicích

bude slavnostně otevřeno na sv. Václava 28.t.m. o 10 hod dopol. Budova, připomínající staroslovanský chrám v moderním rouše, dělá jak městu, tak navrhovateli prof. arch. Janákovi, tak stavitelům Krupařovi a Kohoutovi čest. Bezvadně fungující pec spalovací, švýcarského systému, dodaná pražským stavitelem Janem Kohoutem, byla minulý týden kolaudační úřední komisí schválena. Městská rada upozorňuje, že pohřební síň krematoria sloužiti bude všem pohřbům všech konfesí - tedy i při ukládání do země…


Stavba průmysl. musea v Pardubicích

Pokračuje velmi rychle. Budova jest již pod střechou. Průčelí budovy jest směrem k Wilsonově třídě již nahozeno, rovněž tak i četné místnosti jsou již nahazovány a v nejbližší době má být přízemí uvolněno pro výstavní kanceláře., které tak budou umístěny ve středu města a v blízkosti samého výstaviště. Pro zajímavost uvádíme, že střešní otvor v nejvyšším traktu budovy bude opatřen skleněnou střechou, jelikož však si konstrukce vyžádá zvláštního druhu ocele, která pro tuto dobu není k dispozici, bylo nutno s pracemi poněkud se zdržeti. Mnohý z diváků se totiž zajímá o to, zdali tento otvor v nynějším stavu zůstane, proto tato poznámka.


Propagace města Pardubic

Cestující po železnici všímají si vkusného plakátu, vyvěšeného na nádražích, který obsahuje inseráty několika pardubských firem. Při tom velmi půspobivě zve k návštěvě našeho města a je opatřen obrázky Zelené brány s anglo-československou bankou, ředitelství pošt a telegrafů a Jahnovy třídy s moderními budovami. Návštěvníci filmu „Píseň pro tebe“, promítaném minulý týden v Národním domě, si všimli reklamy automobilové firmy „Tatra“. Film „Tatry“ byl též nepřímou propagací našeho města snímkem autobusu, který se namáhavě prodírá spoustou občanstva, shromážděníého za doby výstavy před výstavní bránou…


Pardubský dům hrůzy by potřeboval alespoň zamaskovat

Dům hrůzy, který straší na Wilsonově třídě a hyzdí ji, a skoro i ohrožuje bezpečnost chodců, bude míti patrně věk delší, než se myslilo. Měl býti již před delším časem sbourán, avšak bylo od toho upuštěno a dosud se neví, kdy k odstranění této ostudy dojde. Bylo by dobře, kdyby tento dům byl alespoň trochu zamaskován, aby nedělal ostudu…


Velkoměstský podnik pardubský

V sobotu byl konečně otevřen bufet na Veselce. Byla to pro Pardubice určitá událost, což bylo patrno již v množství lidí, kteří se tu v prvých dnech otevření tísnili. Bufet působí krásným dojmem, architektu Kalvodovi se opravdu podařil. Večer i v noci září nádherná reklama, která je obohacením zevních Pardubic a doufejme, slibným začátkem na Wilsonově třídě. Podobných světelných reklam by mohlo být více i přednějších závodů…


Kolik je na světě Pardubic?

Jméno našeho města je výlučné. Jsme však překvapeni: Jakže, což nejsou jen jediné Pardubice? Nejsou. Dokonce existují ještě trojí Pardubice jiné, a to ještě nepočítáme Pardubičky. Jedny, v jižních Čechách jsou samotou osady Hroznějovice v okrese vltavotýnském a dvoj jsou ve Slezsku: Pardubice, samota u osady Chotěbuz u Českého Těšína, a druhé, skupina chalup při obci Albrechtice na Fryštátsku. Ze všech jediné naše východočeské Pardubice jsou městem. Takže mluví-li se třeba o 600 letech města Pardubic, nemůže být mýlky.


Zatemňování v Pardubicích

Upozorňujeme opětně na to, že zatemňování nutno provádět přesně. V Pardubicích celkem zatemňování bylo bezvadné. V domácnostech mají dobrá zatemňovací zařízení. Leckde je třeba dáti je na zimní období opravit a uvést zase do naprostého pořádku. V mnoha domácnostech nyní před zimou podrobili zatemňovací zařízení nutným opravám.


Místní vedení protiletecké ochrany v Pardubicích

Upozorňuje majitele domů, podniků, závodů atd. na předpisy, týkající se protiletecké ochrany a vyzývá tyto, aby ve všech domech byla připravena na chodbách, půdách, v dílnách apod., voda, písek, jakož i nářadí, nezbytné k hašení vzniklých požárů. Všichni nájemníci jsou povinni umístiti na noc v chodbách nádoby s vodou. Dále se majitelé domů vyzývají, aby se zvýšenou pečlivostí dbali na řádné zatemnění v jejich domech a obzvláště ve dvorních budovách, kde, jakbylo zjištěno, se předpisů o zatemnění vůbec nedbá. Nedodržení uvedených nařízení trestá se pokutou od 500 K výše, hrubší přestupky se trestají vězením.


Z pardubických ulic

Zmizeli žebráci, jichž tu bývala spousta. Pohybovali se většinou na nejživějších místech vnitřního města. Dnes už tu nevidíte nataženou ruku a neslyšíte roztřesený hlas: Posimich, daj mi maličkost… sem chudej… Nová doba vyřešila problém žebráků. Potřební dostali podporu a ti, kterým práce nevoněla, byli k ní přidrženi. Jestliže dnes by vás někdo zastavil a nastavil dlaň, pak klidně na něj můžete zavolat strážníka, protože tu není něco v pořádku. Obyčejně za takovouto žebrotou se skrývá něco nekalého.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem