Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
12.07.2020 08:00

Prokopské údolí

Praha-Hlubočepy – Butovické hradiště – Řeporyje – Řepora – Stodůlky. Délka trasy 12 (10) km. Odjezd v 8:00 h vlakem ČD z hl.n., návrat 17:02 hod. (16:02 hod.) vlakem ČD. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro čkeny Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

19.07.2020 06:20

Hrad Helfštýn

Lipník nad Bečvou – Týn nad Bečvou – Hrad Helfštýn – Lipník nad Bečvou. Délka trasy 14 (10) km. Odjezd v 6:23 h vlakem ČD z hl.n., návrat 17:39 vlakem ČD. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

26.07.2020 07:30

Vysílač Krásné

Bojanov – Krásné – Nasavrky. Délka trasy 13 km. Odjezd v 7:30 hod. BUS, návrat 14:55 hod. (16:22 hod.) BUS. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

02.08.2020 06:45

Zmínka a soutok Novohradky a Chrudimky

Úhřetice – Úhřetická Lhota – soutok Novohradky a Chrudimky – Hostovice – mlýn Štětín – Mnětice – Nemošice. Délka trasy 15 km. Odjezd v 6:46 h vlakem ČD z hl.n., návrat 15:03 hod. (15:38 h.; 16:20 h.) MHD. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

09.08.2020 08:00

Cesta husitských hejtmanů

Bahno – Chlístovice – Sion – Polanka – Malešov. Délka trasy 10 km. Odjezd v 8:00 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 16:02 hod. vlakem ČD. Vedoucí J. Skotnica. pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Kalendárium

Oprava Zelené brány

jeví se naléhavě nutnou, ježto s ní omítka ve velkých kusech odpadává. V poslední schůzi městské rady bylo usneseno opravu tuto provésti tím způsobem, že omítka bude odstraněna a zdivo vyspárováno. Náklad však na tuto opravu bude sice dosti značný, však na dlouhou dobu další udržovací náklad odpadne.


Montování pohyblivého jezu na Chrudimce

jehož konstrukci dodá Českomoravská strojírna, počne dne 17. července z levého břehu Chrudimky u mlýna Jaňurova. Práce regulační a stavební na jezu těšily se značné pozornosti obecenstva a zajisté také montáž jezu přivábí mnoho zvědavých, zejména proto, že pohyblivý jez jest u nás novinkou.


Příští stavby na Wilsonově třídě v Pardubicích

Letošního roku mělo dojíti dle dřívějších dispozic k několika větším stavbám na Wilsonově třídě, které by podstatně změnily vzhled této dosavadní hlavní tepny města. Stavební ruch však byl podstatně omezen a tak se na této třídě dosud nestaví nic. Pokud víme, dojde však přece jen v nejbližší době k velké stavbě v nynější prodejně Baťově (dům Piklův), kde má státi moderní, tří nebo čtyřposchoďový palác. O stavbě tohoto paláce je už vlastně rozhodnuto, jen se čeká na vyřízení některých formálních záležitostí a potom se započne stavět. Stavba tato bude znamenati hodně, jak pro oživení ruchu, tak i pokud se týče příštího vzhledu této hlavní ulice. Kromě toho v samém sousedství příštího paláce bude stavěti stavitel Hořeňovský rovněž velký obchodní a činžovní palác na místě bývalého domu Krbova, který měl býti již přede dvěma roky zbourán.…


Pardubice mají nejdražší benzin

Zajímavo je vyjeti si autem a sledovati ceny benzinu na různých místech. Pardubice, kde jsou velké závody Fantovy, mají ve východních Čechách nejdražší benzin. Prodává se zde za 2,75 Kč. Stačí vyjeti si do Vysokého Mýta, kde dostaneme výborný benzin za 2,40 Kč, Praha má benzin za 2,50 Kč. Je těžko k pochopení, proč v Pardubicích je benzin tak drahý. Snad proto, že výrobna je v místě a že tedy náklad na doprav odpadá? Pokud víme, automobilisté by byli raději ve Vysokém Mýtě, kde je benzin o celých 35 hal. Na litru levnější. Je to skoro k neuvěření. Pomalu by se vyplácelo, aby si automobilisté z Pardubic jezdili pro benzin do Vysokého Mýta.


Pardubičtí myslivci odsoudili atentát na Zastupujícího říšského protektora

Správní výbor Loveckého klubu Pardubice, sdružující všechny myslivce okresu pardubického, uctil ve zvláštní schůzi památku zesnulého pana Zastupujícího říšského protektora, generála Reinhardta Heydricha a jménem všech svých členu odsoudil po zásluze hanebný atentát v Praze. Česká myslivost jest odedávna úzce spjata s myslivostí německou. Vyvíjela se a kráčela s ní vždy ruku v ruce a namnoze čerpala z jejích bohatých vědeckých pramenů a zkušeností. Tímto dávným přátelským spolužitím prokázali čeští myslivci již dříve svůj kladný postoj k Velkoněrnecké Říši a staví se proto i dnes bezvýhradně za svého presidenta dr. Emila Háchu a za svoji legitimní vládu. Správní výbor usnesl se věnovati ze skromných kl¬bovních prostředků určitou částku ve prospěch Německého Červeného kříže a mimo to přikazuje svým členům, aby každý soukromě, v rámci svých…


Podle návrhu dopravní komise

Podle návrhu dopravní komise MěstNV v Pardubicích bude od 1. srpna t.r. vyloučena z třídy Míru veškerá doprava, vyjma trolejbusů a autobusů Dopravního podniku, zásobovacích vozů a kol. Změní se tato živá ulice.


Na Drážce

V Pardubicích už oblékl kabát první ze tří věžových domů, na jejichž výstavbě se podílí Průmstav a Pozemní stavby Pardubice. Závod 3 Pozemních staveb už připravuje k fasádnickým pracím i věžový dům na rohu Dašické a Drážky, kde nastalo proti původním záměrům jisté zdržení.


Hospodyňky v Polabinách se zaradují

V pondělí 17. července o 9 hodině otevře závod Potraviny Pardubice ve III. Okrsku sídliště Polabiny svoji novou prodejnu. Její vedoucí Josef Pátek nám řekl: „Prodejna má 142 m2 prodejní plochy a přes 120 m2 skladů. Je dobře vybavena chladírenskou technikou i dalším obchodně provozním zařízením. Spotřebitelé u nás najdou široký výběr potravin včetně masa a uzenin, ale také průmyslové zboží denní potřeby. Vítány budou jistě i denně čerstvé výrobky naší lahůdkářské výrobny. Na práci v nové prodejně se těším i když nebude snadné zvládnout v daných provozních prostorách přísun a doplňování zboží pro tak početný okrsek spotřebitelů. Kolektiv prodejny se však vynasnaží, aby byli spokojeni.“ Nákupní podmínky občanů v Polabinách III se otevřením nové prodejny zlepší, ovšem ke konečnému vyřešení zásobování v tomto okrsku dojde v roce 1974…


Ptáme se za vás na trolejbusy Tr-14

Jak se osvědčují v podmínkách našeho okresního města nové trolejbusy Čkoda Tr-14, jsme se zeptali technického náměstka Dopravního podniku Pardubice, Jiřího Zieglera. „Nový typ trolejbusu je vybaven, stejně jako poslední vozy řady Tr-9, tyristorovou pulsní regulací, což přispívá k úspoře regulací, což přispívá k úspoře elektrické energie a ke zlepšení jízdních vlastností. Řidiči si na novém vozidle cení především zlepšeného pérování, klimatizace a snadnějšího ovládání. To vše samozřejmě slouží také ku prospěchu cestujících nemluvě o moderní, prostorné a světlé kabině s vyšším počtem obsaditelných míst.“ V ústředním a odborném tisku před časem probleskly zprávy o nespolehlivosti dveří u nových typů vozidel městské dopravy. „Tento problém se týká pouze některých autobusů řady 731, máme určité potíže s výrobním podnikem v rámci…


Proč nejsou v „Karlovině“?

Součástí moderního sídliště Karlovina v Pardubicích jsou nové provozovny služeb a obchody. Zatím však chybí odpadkové koše a tak papíry a různé obaly padají pod mříže kanalizace a mezi zeleň, kde znečišťují životní prostředí. Instalace odpadkových košů na frekventovaných místech k nimž Jindřišská ulice rozhodně patří. Zde se na ně nedostalo. Ke škodě věci.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem