Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
23.06.2024 06:55

Český kras

Karlštejn - u Dubu – Kubrychtova bouda (Pro méně zdatné je možná kratší trasa Srbsko – Kubrychtova bouda) - Bukovické vodopády - Sv. Ján pod Skálou - Beroun. Délka trasy 15 (10,5) km. Odjezd 6:58 h. ČD, návrat 18:30 h. ČD. Ved: K. Stryková. Turistická vycházka týmu A. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

23.06.2024 07:55

Naučná stezka město u dvou moří

Heřmanův Městec – kostel – NS – zámecký park – Heřm. Městec, nám. Délka trasy 6 km. Odjezd 7:57 h. ČD z hl.n., návrat ČD 13:00 / 14:37 h. Vedoucí M. Nechanická. Turistická vycházka týmu B pro pomalejší nebo méně zdatné členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

30.06.2024 07:05

PR Klokočské skály

Turnov žst, město - hrad Rotštejn - roz. Dubecko - Sedmihorky. Délka trasy 17 km. Odjezd 7:05 h. ČD, návrat 18:55 h. ČD. Ved: Z. Řehák. Turistická vycházka týmu A. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

30.06.2024 08:25

Babiččino údolí

Česká Skalice – Babiččino údolí – Česká Skalice. Délka trasy 7,5 / 9 km. Odjezd 9:30 h. ČD z hl.n., návrat ČD 13:28 / 14:28 / 15:28 h. Vedoucí J. Votrubová. Turistická vycházka týmu B pro pomalejší nebo méně zdatné členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Kalendárium

První veřejný vzlet pana inž. Kašpara

V pravdě velkou událostí minulého týdne byl šťastný, zdařilý veřejný vzlet pana inž. Kašpara, který přilákal do Pardubic nesčetné množství sportumilovného obecenstva. Celé davy lisu putovaly k vojenském,u cvičišti, aby shlédly výkony mladého neohroženého aviatika, jehož jméno dnes letí už světem. Zejména byl obrovský nával po páté hodině, kdy se řada kočárů, automobilů na silnici ani netrhla. Vše spěchalo chvatně k letišti, třebaže pro stále trvající vítr nebylo na vzlet valné naděje. Vojenské cvičiště ochotně k účelu tomu vojenským velitelem propůjčené, poskytovalo luzný obraz rušného života a vzdor velikému návalu obecenstva panoval zde v pravdě vzorný pořádek, o který vedle policie pečlivě starali se členové Sokola, hasičského sboru, českoslovanské obchodnické besedy, Živnostensko-řemeslnické besedy, cyklisté aj. v. Nesčetná byla řada…


Divadlo

V nejbližších dnech zahájí v div. sále Dělnického domu v Pardubicích pořad her jedna z nejlepších českých kočujících společností, renovovaná umělecká družina řid. Fr. Franzla-Lešanského, kde také již po delší čas působí rodačka zdejší sl. Ella Šedivá, bývalý člen lidového divadla „Urania“ Praha – VIII. Umělecký aparát sám sestává z 21 členů, vesměs známých jmen divadelních a předchází ho nejlepší pověst a souhlasná vřelá odporučení všech krajinských listů. Jak již z pestré směsi po většině literárně cenného repertoiru na předběžných oznámeních usoudidi se může, vyniká tato společnost nad úroveň svou snahou po lepším, dokonalejším a možno říci právem, že snaha tato dochází ocenění a společnost prosperuje přes pokročilou sezonu výborně. Za příklad stojíž 6 vyprodaných domů v Obč. záložně v Lounech při „Bezejmené“ (titulní roli sl. Šedivá)…


Další úprava prostranství před Veselkou

Až k nové lékárně obmýšlí se provésti tím, že by obdélník, táhnoucí se od Veselky až k lékárně byl vyasfaltován. Prostranství toto nepopíratelně získalo úpravou dvou nízkých parčků, zřízených okrašlovacím spolkem a kdyby mělo dojíti k nahrazení dosavadní kamenné dlažby asfaltovou dlažbou, byl by tím ladný vzhled tohoto prostranství ještě zvýšen. Technické kanceláři bylo uloženo předložiti rozpočet nákladu na zamýšlené vyasfaltování, k němuž zajisté dojde, nebude-li náklad příliš vysoký.


Železný most u reálky

Firma A. Rainberg, mostárna a továrna železných konstrukcí, dohotovuje železný most, jenž spojuje část B9lého předměstí za regulovanou CHrudimkou se starým městem. Všichni občané této části města po celé dva roky trpělivě čekali této úpravy a doufají, že dokončením tohoto mostu i plány regulační touto komisí zřízené dokdou svého schválení. Tím i část bývalého městského sadu co nejdříve své úpravy dojde, tj. prodloužení kanalizace od schybky, navážení a otevření nově projektovaných ulic, dlažba atd. Po celá tyto léta před regulací Chrudimky nevyžadovala tato část města žádného nákladu na úpravu, pročež doufají poplatníci, že nebude třeba dlouhého čekání a s pracemi naznačenými se v brzku započne.


Most železný před Zelenou branou

následkem zasypání kasárenského ramene stane se brzo zbytečným a bude odstraněn. Správa města získala železnou konstrukci mostu od silničního eráru a zamýšlela ji upotřebiti pro most před továrnou p. Červinky. Avšak ukázalo se, že k tomuto účelu jest most jednak příliš dlouhý, jednak příliš silný a proto bude zpeněžen a před továrnou zřídí se most železný lehčí konstrukce, který se jako most v ulici lépe hodí.


Mlýn pp. Winternitzů

V Mezimostí byl tyto dny uveden do běhu. Byla mu přivedena voda z Haldy, která naň vedena bude, dokud nebude dohotoven jez. Mlýn jest velkolepým závodem o 10 válcových stolicích, pracujících automaticky. Veškeré strojní zařízení dodala firma J. Prokopa synové. Mlýn jest vzorem moderně vypraveného mlýna a již nyní těší se četné návštěvě mlynářů, kteří chtějí moderní zařízení mlýnu seznati. Poukazuje se z obecenstva na to, že průčelí mlýna proti ulici jest nevkusně fádní, avšak tato výtka zajisté svým časem odpadne, neboť páni Winternitzové hodlají před mlýnem postaviti vkusný dům, kterým bude průčelí mlýna zakryto.Cikáni na Pardubsku

Typické cikánské vozy, přeplněné umouněnými cikáňaty zaplavily minulý týden opět náš kraj. Cikánské vozy projížděly od Hradce, jde se konal trh na dobytek a táhly k Chrudimi na koňský trh. V některých obcích cikáni tábořili. Od doby, kdy provedena byla registrace cikánů, máme jich na Pardubsku stále jako smetí. Není to ovšem pro žádné potěšení občanstva, neboť cikánský národ se přiživuje na účet jiných, jak je to v jeho nátuře.


Slavnost sázení lípy legionářů v Pardubicích

Konala se v neděli 12.t.m. na Zborovském náměstí před Masarykovými kasárnami na paměť výročí bitvy u Zborova. Slavnostním řečníkem byl ředitel škol Touc. Z letounu Východočeského aeroklubu byl shozen vavřínový věnec žákem Růžičkou ze školy na Skřivánku. Shození bylo velice zdařilé. Za městskou radu byl přítomen radní Procházka, dále tu byli ředitelé škol Soukup, Rosůlek a Šrámková, za místní školní radu Prokopec a mn.j. Školní dítky v národních krojích, dále tu byli legionáři a sdružení italské domobrany. Slavnost měla velmi krásný průběh.


Oprava věže děkanského kostela v Pardubicích

Po požáru na střeše děkanského kostela se usuzovalo, že bude pravděpodobně nutno nedáívno postavenou věž celou sundati. Při komisionálním ohledání se však ukázalo, že poškození věže bylo poměrně malé, takže postačí zde pouze přiměřená oprava. Věž je nyní zabedněna prkny a pracuje se na její opravě. Některé ohořelé části se nahražují novými, načež bude věž náležitě sepjata a též zevně opravena.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem