Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
30.07.2017 09:25

Krajem Železných hor přes Kaňkovy hory

Seč-Javorka – Kaňkovy hory – Třemošnice – PP Doubrava – Třemošnice. Délka trasy 12 km. Odjezd: 9:28 hod Bus. Návrat: 16:02 hod Bus. Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

06.08.2017 07:35

Raisovou stezkou na Zvičinu

Lázně Bělohrad – Borek – Zvičina – Lázně p. Zvič. – Bílá Třemešná. Délka trasy 16 km. Odjezd:7:36 hod. Os, přestup HK; návrat: 16:26 hod. R, Os; 18:04 hod. R. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

13.08.2017 07:10

Skalní hrad Sloup

Nový Bor – Skalní hrad Sloup – Pihel – Skalice u Č. Lípy. Délka trasy 12 km. Odjezd: 7:10 hod. R; přestup Kolín, návrat 16:45 hod. Os, R (18:45 hod.). Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

20.08.2017 06:35

Rozhled na Železné hory

Třemošnice – Lichnice – Kraskov – Starý Dvůr. Délka trasy 12 km. Odjezd 6:38 hod. R, přestup Kolín Os, návrat 15:59 hod. BUS. Vedoucí O. Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka. 

typ akce: Turistické vycházky

27.08.2017 07:55

Za hrabětem Šporkem na Bon Repos

Lysá n.Lab. – Bon Repos – Lysá nad Labem. Délka trasy 14 km. Odjezd: 7:58 hod. R; přestup Kolín Os. Návrat: 16:59 hod. (17:59 hod.) R, Os. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Kalendárium

Přestavba a rozšíření zdejšího náměstí

Jak se z dobře informovaného pramene dovídáme, podniklo ředitelství pro trati bývalé společnosti státních drah obsáhlá šetření a studie směřující ku rozšíření zdejšího nádraží a spolu s ředitelstvím severozápadní dráhy studie ku vybudování přímého spojení Pardubice s Chrudimí. Studie a přípravné práce jsou již skončeny a v nejbližších dnech budou plány, návrhy a rozpočty předloženy c.k. ministerstvu železnic, aby rozhodlo o nich a nařídilo čeho třeba. Zpráva tato jest velmi potěšitelná tak pro Pardubice tak pro Chrudim. Lze doufati, že opět doprava zde vzroste a tím bude přispěno ku rozvoji našeho dopravnictví i rozvoje našeho města.


Nález fresek

Při opravě fasády domu Oesterreichova na Hlavním náměstí objevena byla sgrafita ve výši druhého patra domu. Sgrafita jsou málo zřetelná a bude na věc upozorněn příslušný úřad, aby se o nálezu vyjádřil. Dům jest starobylou památkou s četnými ozdobami z dob Pernštýnských.


Pardubická sadová knihovna

Byla v minulých dnech opět otevřena. Po úspěchu v min. roce pokračuje i letos v provozu toto oddělení městské knihovny. Návštěvníci sadů R. Heydricha mají možnost si tu vypůjčiti hodnotnou literaturu, různé časopisy české a německé, slovníky apod. Tuto příležitost jistě náležitě využijí.


Oprava pardubického zámku

V nákladné opravě zámku, jež bude trvat řadu let, se zvolna pokračuje. Právě byla dokončena oprava vstupní brány a dokončuje se též vchod do zámku, při čemž bylo položeno nové elektrické vedení. Zároveň se zabezpečují zámecké hradební zdi. V muzeu je otevřena pouze přírodovědecká část. V ostatních odděleních se pracuje na nové instalaci.


Architekti do soutěže

Rada MěstNV v Pardubicích ve spolupráci s radou KNV v Hradci Králové a se souhlasem Svazu architektů ČSSR vypisuje celostátní veřejnou anonymní urbanisticko-architektonickou soutěž na vyřešení ideového návrhu operní a baletní scény v Pardubicích. Soutěž je vypsána k 15. červenci 1961. Návrhy musí být odeslány nejpozději do 15. ledna 1962 do 12 hodin odboru výstavby a vodního hospodářství MěstNV v Pardubicích. První cena je 40.000 Kč, druhá 25.000 Kč a třetí cena 15.000 Kč. Na odměnění nebo zakoupaní dalších hodnotných návrhů je k dispozici částka 40.000 korun. Každý soutěžící, který předloží návrh, vyhovující soutěžním podmínkám, obdrží náhradu hotových výloh za model v částce 400 korun. Soutěžní podmínky a podklady vydává za částku 5é Kč nebo na dobírku.


Kino na Veselce

Kino na Veselce, které se právě bourá, bylo prvním pardubickým kinem. Od roku 1916, kdy se dokončila jeho výstavba, až do této doby se zde neustále hrálo, Krátce před jeho uvedením do provozu se v Pardubicích promítaly filmy v Dělnickém domě.


Pravý břeh Labe přijal nové obyvatele

V novém sídlišti na pravém břehu Labe v Pardubicích jsou první obyvatelé. O celozávodní dovolené se nastěhovali do prvních 36 bytů pracující ze závodu Tesla Pardubic. Mají zde dvacet dvoupokojových bytů. Potěšující je, že stavbaři předali byty téměř bez závad. První dům není ještě omítnut, elektrický proud zatím dodávají stavbaři provizorně, dům je spojen jen dřevěnými chodníčky a všude kolem jsou hromady hlíny a stavebního materiálu. Byty jsou však v pořádku. Kuchyně jsou vybaveny nábytkem, na kterém je použito umělých hmot, a stejně pěkné jsou i koupelny. Protože nejsou vybudovány domovní přípojky, není dosud zaveden plyn, na teplou vodu si obyvatelé musí také nějaký čas počkat, ale zatím nejhorší je to s nákupem – pro všechno se musí do města…


Motoristé! Jízda po třídě Míru zakázána!

MěstNV v Pardubicích spolu s městským oddělením VB a dopravním inspektorátem vyčleňují dopravu ze třídy Míru počínaje 1. srpnem. (Od hotelu Grand po křižovatku na náměstí Budovatelů.) S rychlým růstem dopravní frekvence uvnitř města neúměrně roste i počet dopravních nehod. Třída Míru svým charakterem je obchodním centrem města. Sem se centralizuje doprava, která při velkém množství chodců a jejich přecházení přes ulici, vytváří velmi nebezpečnou situaci. Vyčlenění vozidel se netýká vozidel hromadné dopravy Dopravního podniku města Pardubic a zásobovacích vozidel, pro které je stanovena vykládací doba od 7 do 11 hodin dopoledne a v odpoledních hodinách od 15 do 17 hodin. Vyčlenění dopravy z třídy Míru si vyžádá přemístění zastávek z náměstí Osvobození na třídu Míru před hotel Grand. Stejně budou přemístěny zastávky ČSAD z Jahnovy tř. na…


Jednali o elektrárně

Včera dopoledne se v pardubickém Grandu konalo stavební řízení pro tzv. Stavbu 1 chvaletické elektrárny, čímž se rozumí příprava území a výstavba staveništních zařízení elektrárny. K řízení se sešli zástupci Energoprojektu Praha, orgánů a organizací pardubického okresu, zástupci obcí a zemědělských družstev… Jedním z diskutovaných problémů byla například otázka provizorních staveb a vodohopodářsko-hygienické problémy.


Průtah bez průtahů

…Nejdříve k případu Divadelní ulice. Nedávno se v hotovém povrchu vozovky objevily nové výkopy. Zde je vysvětlení, proč. Na náměstí Osvobození a v Divadelní ulici až k elektrotechnické škole bylo nutno položit tvárnicovou trať o několika vrstvách nad sebou. Bohužel nebylo možno sehnat takové množství speciálních tvárnic a tak bylo použito úplně nové technologie, s níž nebyly zkušenosti – trubek z nitranského Plastimatu ukládaných do betonu. Je to velmi výhodné hlavně pro hladký průchod kabelů, ale je nutno přesně dodržovat vzdálenosti mezi jednotlivými trubkami. A nezkušenost zavinila, že se na dvou místech v celkové délce 16 metrů trubky deformovaly tak, že by jimi kabely neprošly. Uvážíme-li, že celkem bylo položeno touto technologií 346 metrů, není těch 16 chybných metrů mnoho. Náklady na úpravu vozovky navíc jdou na vrub dodavatele…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem