Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
21.04.2019 08:35

Za Bělečským carem

Třebechovice pod Orebem – Běleč nad Orlicí – Malšovice. Délka trasy 13 km. Odjezd v 8:37 hod. vlakem z hl.n., návrat v 14:55 h vlakem. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

23.04.2019 17:00

Schůzka zájemců o genealogii

Schůzka se koná v kavárně Evropa

typ akce: Genealogické schůzky

28.04.2019 07:00

Český Ráj - Kopanina + Frýdštejn

Malá Skála – Kopanina rozhl. – Frýdštejn hrad – Vranov-Pantheon – vyhl.Zahrádka – Malá Skála. Délka trasy 11 km. Odjezd v 7:02 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:55 h vlakem. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

02.05.2019 18:00

Pardubicko a některé významné osobnosti Pardubicka v 2. polovině 19. století

Přednáška Vladimíra a Zdenky Rozehnalových. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského nám. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

05.05.2019 07:55

NS Sobíňov

Sobíňov – Nové Ransko – Nový rybník –  Ždírec nad Doubravou. Délka trasy 11 km. Odjezd v 7:59 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:07 h vlakem. Vedoucí O. Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Kalendárium

Aeroplan v Pardubicích

Pro velmi špatné počasí a silný vítr nebylo možno tento týden p. inž. Kašparovi žádné výlety podnikati, za to však pracoval pilně na svém vlastním stroji létacím, který bude pro 2 osoby a kterým hodlá podniknouti zkušebné lety již ve 14 dnech. Konstrukce stroje je úplně hotova, na motoru pracuje se neúnavně a tak se bohdá dočkáme v Pardubicích dvojího letu, z nichž jeden je vlastní dílo pana inž. Kašpara. O zdařilém výletu p. inženýra přinesly i zahraniční veliké listyy zprávy, že obdržel již náš aviatik četné nabídky, z nichž zvláště lákavá je z Plzně a od „Aero klubu“, a pak z Ruska. Co se nám ale nelíbí, že nám chce pan inženýr přeložiti své létací pokusy do Plzně (do Malešic) a tak připraviti nás o „primát“ v létání jako v prvním českém městě. Pan inženýr Kašpar v Plzni již byl a má tam první veřejný vzlet již 5. a 6. května konati,…


Jednota pro postavení děkanského kostela

Disponujíc kapitálem, který nikterak daleko ještě nestačí k provedení velkého díla, za kterým byla založena, totiž ku stavbě - nového děkanského kostela, stará se nicméně, aby ze skrovných finančních prostředků aspoň zevnější vzhled svého kostela, který po úpravě přímo křičí, upravila tak, aby doplňoval pěkný obraz, který se pak objeví zasypáním ramene CHrudimky a celou regulací této na nejlepším výskytu Pardubic nacházející části města. Proto požádala c.k. konservatoř a architekta p. B. Dvořáka, aby podal návrh na zevní úpravu kostela. Plány a nástiny byly předloženy příslušným instancím ku posouzení a případnému schválení a v těchto dnech došly též souhlasu patrona p. barona Drascheho z Wartinberga, který současně k tomuto účelu zaslal svůj osobní příspěvek 5000 korun. Tím ovšem otázka tato valně posunuta jest v popředí a jednota…


Se zasypáním kasárenského ramene (Botiče)

Má býti v nejbližší době započato. Na zasypání bylo vypsáno ofertní řízení a také jinak starala se městská rada o to, aby v brzku k zasypání došlo. Poněvadž krychlový obsah koryta, které se zasypati má, jest příliš veliký a nedostává se materiálu k zasypání, bude nejspíše zatím nějakou vrstvou zasypáno dno, aby z jeho bahna nevycházel zápach, a ostatní zasypání díti se bude postupně.


Nález záhadné lidské kostry

Velice překvapeni byli dělníci, pracující dne 20. Dubna v zahradě p. Jos. Kopřivy v Královské třídě při kopání základů ku stavbě nového skleníku, když se jim ve hloubce 40 cm, těsně při plotu, uzavírajícím cestu do restaurace Bubenečské, objevila úplně zachovalá lidská kostra. O věci zpraveni byli bezpečnostní orgánové a na místo odebrala se soudní komise, která zjistila, že může se tu jednati o kostru muže asi 26letého, prostřední velikosti a přiměřeně silného, zůstalo však záhadou, jakým způsobem kostra na zmínění místo přišla. Nezůstala dále nepovšimnuta také další okolnost, že nebyly zde nalezeny žádné zbytky nějakého obalu, nebo některých částí oděvů, jež nepodléhají rychlé zkáze jako tělo a jest oprávněná domněnka, že mrtvola neznámého muže byla zakopána bez obleku. Soudní lékaři provedli nález, že mohla tato kostra více než 25 let…


Kostelíčkovská pouť

Minulou neděli konána byl za daleko slabšího účastenství. Náhlé ochlazení povětří a přikvačivší mrazy zdržely tak mnohého od návštěvy, čehož důsledkem bylo, že prodavači stěžovali si na špatné obchody. Na poutním prostranství tísnila se u kolotoče, u černého muže a jiných pouze mládež obojího pohlaví, více však namáhala se, aby nastuzená těla hrami si rozehřála. Konfetový boj bil živý a uváděl i mrzuté tváře k bujnému rozmaru. Pořádek nebyl nikde porušen a také jako kuriositu uvésti sluší, že žádný kapsář na pouť nepřišel. Chmurné a studené počasí nedovolovalo seděti v zahradě při dobrém truňku, jehož se letos vyčepovalo daleko méně, o čemž slabá tržba hostinských výmluvně svědčila.


Čtyřsté výročí úmrtí Viléma z Pernštejna (zemřel 9. Dubna 1521)

Uctil v neděli 10 t.m. Musejní spolek v Pardubicích otevřením svého pernštejnského zámku a přilehlého sadu na Valech návštěvě obecenstva. Den ten byl Pardubičanům opravdovým národním svátkem. Nepřehlédnutelné zástupy proudily od rána k starobylému sídlu vojvody Viléma, které s horou Kunětickou stalo se majetkem Musejního spolku, aby navždy národu bylo zachováno. … O 10 hod. shromáždil se výbor Musejního spolku, městská rada se starostou Váchou, zástupci úřadů státáních, samosprávy, všech škol, vojska a důstojnictvo posádky, zástupci musea chrudimského, hradeckého, přeloučského a j, korporací i velké množství obecenstva v nově zřízených místnostech archivu musejního v zámku… Odpoledne otevřeny byly sbírky musejní i sad a do večera proudily do zámku nesčetné davy občanstva, aby si po dlouhé době poprvé zas prohlédly poklady spolkem za 40…


Naše pošta

Máme v Pardubicích pošt. ředitelství, ale pošt. zásilky z Pardubic vypravované docházívají do okol. pošt. stanic zhusta opožděné. Děje se tak někde nedostatečným poštovním spojením, v mnohých případech však není si zpoždění možno vysvětliti jinak, než nevčasným vypravením. Tak list náš je vypraven ve čtvrtek večer a dojde na poštu do Čepů v sobotu apod. Dopis hozený do schránky v Pardubicích v neděli na večer dojde na Lány na Důlku v úterý atd. Soudíme, že pošta měla by fungovat přesněji, či platí zde u nás v okolí Pardubic přísloví, že pod svícnem bývá tma? Žádáme naše čtenáře, aby nám podonmé případy nevčasného dodávání poštovních zásilek sdělovali.


Započetí prací na výstavišti

Tyto dny bylo započato s pracemi na výstavišti, tím, že odstraňován jest drn v místech, kde bude příští hlavní výstavní promenáda. Další práce budou se konati v nejbližší době, tj. odvodnění výstaviště, položení vodovodu pro pitnou vodu, vysazování křovin a stromů. S pracemi na stadionu se započne asi v květnu t.r., rovněž tak s úpravou terénu. Výstavní pavilony se ovšem budou stavěti teprve během zimy a časného jara. Rovněž oprava zámku bude vbrzku provedena. Potřebný materiál se již sváží. Dosavadní parčík pod zámkem bude téměř odstraněn, ježto návrhy na úpravu výstaviště si toho vyžadují. Mezi pardubským obecenstvem začíná býti pro výstavu projevován zájem, což jest nejlépe vidět z četných diváků na výstavišti, kteří právem se zajímají o to, jak bude výstava uspořádána. Bylo by v zájmu výstavy samotné, aby bylo pardubské obecenstvo…


Orientační plán města na nádraží

To, co na našem nádraží jest příchozími velmi postrádáno, jest orientační plán našeho města. Pardubice s blízkou Kunětickou horou těší se značné pozornosti cestujících, a tu jest naší povinností zájem cizinců o město jen zvýšiti. Pardubice, jako železniční uzel, jsou dále hojně navštěvovány cestujícími, kteří jsou nuceni čekati z jednoho vlaku na druhý, a tu z dlouhé chvíle zajdou si do města. Pozorujeme-li cizince, který dosud nezná naše město, tu shledáme, že jedinou cestou, kterou se ubírá, jest právě Willsonova tř. k náměstí, kde se obrátí a vrací se zpět k nádraží. Kdyby na nádraží byl řádný orientační plán města, na kterém by význačné budovy byly vyznačeny malou fotografií, tu jistě by mnohý z čekajících si po nahlédnutí plánu prohlédl město daleko podrobněji, než se tak děje dosud. Tak mnohý, ač by se zajímal o pernštejnský zámek,…


Čarodějnice na Kunětické hoře

Čarodějnice, které mají svoji tradiční popularitu, konají se letošního roku opětně ve středu večer dne 30. dubna 1930. Na hradě koncert a tanec. Autobusová doprava o půl 6 hod. z náměstí Viléma z Pernštýna. Podle příprav a přihlášek, které došly Kunětickému družstvu, očekává se letošního roku velká návštěva. Na popud Východočeského autoklubu v Hradci Králové zřídilo Kunětické družstvo další nové velké stanoviště pro auta při silnici na hrad v lomech. O hlídku aut dne 30.IV. a všech následujících nedělích a svátcích postaráno.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem