Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
03.03.2024 07:40

Novobydžovsko

Smidary - Loučná Hora - Skřivany - Sloupno - Nový Bydžov. Délka trasy 13 km, odjezd 7:40 ČD. Návrat 16:27 ČD. Ved: L. Kvapilová. Turistická vycházka týmu A. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

03.03.2024 10:05

Podle Labe po trase Svatojakubské cesty

Lochenice - Smiřice. Délka 7,5 km, odj 10:06 ČD, Návrat 13:54 - 15:54 ČD. Ved: J. Votrubová. Turistická vycházka týmu B. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

06.03.2024 18:00

Průzkum hrobky Vojtěcha z Pernštejna v kostele sv. Bartoloměje

Přednáška PhDr. Jana Frolíka. Koná se v sále Jana Kašpra ve staré reálce na Komenského nám. v Pardubicích

typ akce: Hovory o Pardubicku

10.03.2024 07:50

Hrad Rychmburk

 Předhradí - hrad Rychmburk - Nad Krounkou - Malhoštěcká vyvěračka – Skuteč. Délka trasy 10 km. Odjezd 7:53 ČD. Návrat 15:00 ČD. Ved: A. Milatová. Turistická vycházka týmu A. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

10.03.2024 09:05

Naučná stezka Borohrádek

Čermná n.O, - Hájovna – vodní tůň Na Králce - Borohdádek. Délka trasy 6 km. Odjezd 9:07 ČD R. Návrat 14:56 - 15:56 ČD R, 15:18 ČD Os. Ved: J. Votrubová. Turistická vycházka týmu B. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Kalendárium

Dráha Pardubice – Bohdaneč – Chlumec

V úterý dne 28. T.m. dopoledne konala se v malé zasedací síni radnice v Pardubicích porada o projektu této dráhy. Schůze zúčastnili se pp.: posl. Prof. Hráský, starosta inž. Josef Prokop, nám. Jan Liebich. C.r. Kitzinger, Fr. Dvořák (za město), okr. starosta Vančura, Fr. Kostelecký (za okres), stavitel Ferd. Potůček, K. Jičínský (za občanskou záložnu), prof. Em. Hlavatý (za komitét). Schůzi předsedal p. starosta Prokop. Pan prof. Hráský v obšírném výkladu podal vysvětlení o nynějším stavu projektu stavby dráhy a uvedl asi následující: trasování dráhy jest velmi výhodné, neboť 80 proc. Trati probíhá přímkou neb velkým obloukem, též stoupání jest velmi mírné, tíměř 50 proc. Trati běží úplně 1horizontálně a jen na krátkých tratích jest stoupáním 10 – 15 promile. Trať probíhá okresy: pardubickým 16 &[hash]190; km, novobydžovským 6 km,…


Před Zelenou bránou

Před Zelenou bránou u mostu jest stavba kanálu už po mnoho dní stále v témž stavu, patrně na mrtvém bodu, neboť pořád vidíme v tomto nejfrekventovanějším místě vyházenou velkou hromadu výkopu a pod ní zející propast. Frekvence jest tím neobyčejně stížena a ze všech stran ozývají se na to stesky. Vlastní příčinu toho neznáme, ale ať jest jakákoli, musíme poukázati na to, aby se všemožně hledělo k tomu, aby kanál v těchto místech co nejdříve byl hotov a hromada výkopu odstraněna, neboť jest to spojeno nejenom se stížením, nýbrž i nebezpečím frekvence.


Jízda poštovními autobusy do Heřm. Městce

Jízda poštovními autobusy do Heřm. Městce zahájena bude v polovici dubna. Obec jednala se státní silniční správou o brzkém uválcování zbývající části silnice chrudimské dostalo se jí ubezpečení, že válcování bude prováděno hned jakmile nynější deštivé počasí pomine. Válcování potrvá asi 10 dnů a dle očekávání bude v polovici dubna skončeno.


Otevření obecního biografu

Včera byla zahájena představení v obecním biografu. Dvorana národně sociálního domu byla vkusně upravena tak, že bude na dále skýtati milý pobyt. Z vedlejšího malého sálu bylo upraveno malé foyer, které pánům poslouží jako vhodné místo ku vykouření oblíbené cigarety a občerstvení dobrým pivem, a kam dámy uchýlí se ku sladkostem bufetu. Program byl vskutku provotřídní a zdařile provedený. Při programu účinkuje dobře sehraný sextet Salonního orchestru. Zahajovací představení bylo navštíveno četnými členy obecního zastupitelstva a městské rady, četnou vybranou společností pardubickou. Zdá se, že z podniku tohoto vyvine se dobrý zdroj příjmů pro chudinské fondy města. Nynější skvělý program, obsahující čísla: Cesta po ostrově Ceylonu, Překvapený manžel, Krásná princezna a kupec, Cvičení buvolů v římském stadionu, Prazvláštní dárek, Královské…


Bruslení

Zvláštní hrou rozmarů přírody stalo se, že vášnivým brusličům naskytla se opět příležitost k bruslení. Opuštěné rameno Chrudimky, tzv. remanence po několika silných mrazech pokrylo se silným ledem, na němž rozvířil se ruch mládeže i starších. Dostatečná rozloha ledu vyhlížela jako rušné mraveniště, v němž každých těch několik stupňů pod nulou snažil se do krajnosti využití. Nechceme rozmarnou přírodu zakřikovati v její výstřednosti, ale myslíme, že chce se státi spravedlivou a odměniti brusliče za tak dlouhé nestálé počasí v zimě.


Stavba městských lázní v Pardubicích

V těchto dnech byla vypsána veřejná soutěž na získání ideových plánů městských lázní v Pardubicích. Městská spořitelna věnovala na tuto soutěž celkový obnos 60.000 Kč, který bude mezi nejlepší projekty rozdělen. Stavba lázní bude umístěna, jak jsme již oznámili, směrem ke „Hrázi“. Dochází konečně ke správnému řešení, aby budova ta byla volná a nevtěsnaná mezi příští tam domy činžovní. Tento názor hájil i arch. K. Řepa, který vypracoval ideový plán, ve kterém naznačil, že budova lázní má býti vždy volná. Jeho řešení hájí prodloužení ulice Sladkovského, která by vyústila na „Hráz“ a měla pokračování v silnici kolem jatek na Labský most. Na perspektivu pohledu je znázorněna budova lázní, která vytvořuje ukončení bloku, vzniklého mezi ulici na Hrdáku (v pozadí), a prodlouženou ulici Sladkovského (na obrázku vpředu). Ulice Sladkovského mohla…


Silnice, která se nezdařila

Mezi novou reálkou v Pardubicích a budovou poštovního ředitelství a dále ke Chdurimce upravena byla před výdlažbou provisorní betonová silnice. Provedení bylo však tak nešťastné, že tato frekventovaná ulice stala se chodcům trýzní. Nyní jest tam ohromná vrstva těžkého, dusivého prachu, který stále víří a v době vlhka lepí se cementové bláto na boty tak silně, že nejde ani seškrabat. Město Pardubice udělalo pokus o betonovou silnici uprostřed města, ale pokus byl velmi nešťastný.


Chodníky na Legionářském náměstí v Pardubicích

V poslední době věnuje se úpravě města jistě hodně pozornosti. Zdá se však, že jednomu se při úpravě přece vyhýbáme. Jsou to chodníky od Smilovy ulice přes náměstí Legií k nádraží. Projde zde denně tisíce cizinců a zejména o výstavě bude tato čtvrť nejvíce frekventována. Avšak chodníky, tolik používané, zaslouží si trochu lepší úpravy. Marné je, když svědomitý hlídač z tohoto parku snaží se bez dostatečného množství písku učiniti chodníky schůdnými, které v době tání jsou jedním nepřebrodným bahniskem. Zde každé zasypání dolíků jest marné… Je-li vchod do města náměstím Legií jistě krásný, je škoda, aby nemožnou úpravou chodníků byl přechod nepříjemný.


Stavba kancelářského domu

V těchto dnech započato s bouráním starého domu továrníka Daška v Pardubicích v Masarykově tř., v uličce vedoucí ke gymnasiu. Na místě sbořené budovy bude vystavěna nová kancelářská budova. Stavební ruch i na jiných místech začíná oživovat.


Budou letos Pardubice slavnostně osvětleny?

Při jubilejních příležitostech Kunětická hora, Zelená brána a dle potřeby i ostatní naše památky bývaly slavnostně ozářeny. Přímo stápěly se vždy v záři světel. Býval to vždy krásný pohled, a také již tím se slavnostní nálada přímo sugestivně přenášela na všechny. Letos naše město prožívá jedno z řídkých jubileí a dosud nemohlo býti slavnostně ozářeno. A přece bylo by to tak krásné a tím zajímavější, že jsme záře našich reflektorů již tak dlouho neviděli. V divadle byly již provedeny oslavy a budova divadla při tom nebyla ozářena. Nebude-li mír ještě letos, mine naše jubileum bez osvětlení, už vzhledem k zatemnění. Při iluminaci pro případ míru osvětlíme si pak slavnostně celé město. Bude to krásná chvíle.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem