Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
04.06.2023 08:00

Posázaví - Stvořidla

Vilémovice - Stvořidla - Světlá n Sázavou. Délka trasy 14 km. Odjezd 8:01 h.ČD, návrat 18:06 h.ČD. Ved. L. Černíková. Turistická vycházka týmu A. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

04.06.2023 09:25

Krásné duby na sever i na jih od Heřmaňáku

Klešice – Nová Doubrava – zámecký park. Délka trasy 5-6 km. Odjezd v 9:25 Bus z autob. nádr., návrat ve 14:31 (16:09) BUS. Vede M. Timarová. Turistická vycházka týmu B. Pro pomalejší nebo méně zdatné členy KPP.

typ akce: Turistické vycházky

11.06.2023 06:15

Helfštýn

Lipník n Bečvou - hrad Helftýn - Lipník n Bečvou. Délka trasy 12 km, Odjezd 6:18 h. ČD, návrat 17:44 h. ČD. Ved. L. Kvapilová. Turistická vycházka týmu A. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

11.06.2023 08:05

Z Kočičího hrádku Vilemíninou stezkou

Slatiňany – hřebčín – podle Chrudimky - Bonet. Délka trasy 6 km. Odjezd BUS v 8:05 h, návrat ČD v 15:33 h. Vede M. TimarováTuristická vycházka týmu B. Pro pomalejší nebo méně zdatné členy KPP.

typ akce: Turistické vycházky

18.06.2023 07:05

Přírodní park Orlice

Délka trasy 18 km. Odjezd 7:07 h. ČD, návrat 17:00 / 20:00 h. Bus + ČD. Ved. Z. Řehák. Turistická vycházka týmu A. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Kalendárium

Skvělý let inženýra Kašpara

„N.L.“ se píše: Pardubice jsou prvním městem v Čechách, které může se pochlubibi zdařilým letem prvního českého aviatika. 1. června, ač let nebyl ohlášen, sešlo se k 8. Hodině večerní asi 4000 lidí, kteří marně však očekávali vzlet. Motor nefungoval následkem krátkého spojení v indukční cívce. Kašpar od letu vůbec upustil. Dnes ráno o 5. Hodině celý motor rozebrán a uveden v pořádek. Práce skončena v 8 hodin, inž. Kašpar obletěl jedno kolo na letišti a stroj zase uložil. Po celý den bylo pilně pracováno na pochroumaném létadle přítomného, nám všem milého hosta p. inž. Jeina. Stroj bude snad zítra k letu připraven. Večer sešlo se as 5000 lidí! A to nejen z Pardubic, ale také z vůkolních měst a vesnic. Po 7. Hodině stroj vyvezen z hangaru na letiště a na zkoušku obletěl za 14 minut asi sedmkrát letiště, na konec opsal velikou osmu a…


Stálý letní Biograf v zahradě Bubenči

Těší se den ode dne větší přízni obecenstva. Program podniku jmenovaného jest sestaven vesměs z vybranýhc novinek časových, a hlavní věc jest, že jsou obrazy nadmíru čisté a klidné, bez všelikého chvění, takže můžeme směle tvrditi, že dosud takových obrazů jsme v Pardubicích neviděli. Příští program od čtvrtka 1. do neděle 4. června vykazuje opět řadu sensačních novinek, z nichž budiž uvedeno: 1. Velké neštěstí při závodech aviatických Paříž – Madrid, 2. Kolumbo a jeho okolí, krásný snímek v přírodních barvách (Kinemakolor), 3. Marnotratný syn, biblický děj, snímek bez soutěže. 4. Řecko-římské zápasy mezi světovými zápasníky Jos. Šmejkalem z Prahy a Petrsenem z Kodaně. Též humoristika jest četně zastoupena. Každé pondělí a čtvrtek nový program. Restaurační zařízení. Začátek představení při soumraku.


Kolik budou míti Pardubice biografů

Oznámili jsme již, že při otevření okresního domu, kde bude velký moderní biograf, budou míti Pardubice 5 biografů. Současně se jednalo o otevření biografu U štiky pro spolek Komenský, takže by tu bylo 6 biografů. Od biografu U štiky bylo však prozatím upuštěno. Soudíme, že i 5 biografů bude na Pardubice, alespoň v nejbližší dobu, hodně. Nyní jsou v chodu 4 biografy a to ještě biograf na Skřivánku jen živoří, takže se počítá i s možností jeho uzavření. Na Veselce bude zřízen zvukový film, ještě letos na podzim, takže Pardubice budou míti zvukové filmy dva. Bio červ. kříž v Národním domě bude znovu zrekonstruován, aby všestranně odpovídal moderním požadavkům. V okresním domě bude biograf sociálních institucí vyjma Červ. kříž.


Objev renesančních maleb v zámku pardubickém

Muzejní spolek chystá nové místnosti, aby se rozšířily sbírky měst. Musea vlastivědného. Při tom snášejí se nižší stropy v bývalých sálech pernštejnských: při tom byly odkryty malby renesanční a nápisy z r. 1532. Pocházejí tedy z doby, kdy byl za panování Vojtěcha z Pernštejna tesán také nádherný portál zámeckého paláce. Malby jsou bohužel hrozně poškozeny.
Bývalý nájemce pardubské Veselky zemřel

V sobotu 23. T.m. zemřel v okresní nemocnici ve věku 51 let Vik. Donát, bývalý nájemce hotelu Veselka v Pardubicích. Donát byl v Pardubicích a v celém kraji velmi populární osobností. Na Veselce byl od r. 1906 až do r. 1912, kdy převzal Veselku nynější majitel hoteliér Košťál. Donát byl dobrým hoteliérem, ale byl založen do jisté míry bohémsky, ba až lehkomyslně. Z Pardubic odešel do Prahy, kdež měl proslulou vinárnu v Panské ulici „U tří kosů“, potom měl restaurant „Parlament“ na Václavském náměstí. Donát však v Praze nevydržel a v poslední době odstěhoval se do Bohdanče, kdež měl najatý hostinec „Na radnici“. Ještě dnes je na něho rádo vzpomínáno jako na restauratéra na Veselce. V dobách předválečných byl Donát sportsmanem, míval rád hlučnou a veselou společnost, což jej stálo velmi značné peníze. Rád zpíval, a když někdo jej pochválil…


V okresním domě v Pardubicích začali čepovat pivo

V okresním domě v Pardubicích začali čepovat pivo ve středu večer. Ve výčepu sešla se malá přátelská společnost a pila tu první zde čepované pivo. Zvědavci dívali se otevřenými dveřmi a okny a počali se tam rovněž stahovat. Brzy tu bylo živo. Takovým způsobem, zcela prostým, začal život v tomto novém hotelu. Nejdříve ve výčepu. Ale sedělo se tu zcela příjemně.


Otevření pardubické výstavy

Pardubská výstava otevřena byla minulé neděle velmi okázalým a slavnostním způsobem. Stalo se tak za účasti hlavy státu presidenta Masaryka, minist. Předsedy Fr. Udržala, ministra zdravotnictví dra Spiny, ministra vojenství dra. Viškovského, ministra školství dra. Dérera, ministra zemědělství Bradáče, ministra pošt dra. FRankeho a ministra spravedlnosti dra. Meisnera. K zahájení výstavy dostavili se též diplomatičtí zástupci bulharský vyslanec dr. Kramer, dále polský konsul KOssof, poslanci Žilka, Pekárek, senátro Klofáč aj. zákonodární zástupci, dále zástupci ministerstev, lékařské fakulty pražské university prof dr. Pelnář, Jirásek, Lebenský, zástupce ČOS dr. Scheiner, zástupci měst Prahy, Bratislavy, Brna, Liberce aj. Mezi hostmi bylo viděti dále četné vysoké hodnostáře naší armády, zejména šéfa hlavního gen. štábu gen. Syrového…


Zahájení života na stadionu v Pardubicích

Současně s otevřením pardubské výstavy zahájen byl sportovní a tělovýchovný život na stadionu. Stalo se to v neděli odpoledne dětským dnem. Po druhé hodině vyšel od pivovaru velmi malebný dětský průvod, jehož část přinášíme na obrázku. Průvod odebral se na stadion, kdež žactvo utvořilo malebnou sestavu. Pan president republiky v doprovodu p. minist. předsedy, ministera školství a nár. osvěty dra Dérera a četných jiných hostí dojel na stadion ve 3 hod. V čestné loži na stadionu uvítán byl okresním školním inspektorem J. Ledrem. Pan president přihlížel s velkým zájmem dětským hrám. První oddíl byl svrchovaně zajímavý. Žactvo v malebné skupině podobalo se namnoze lučním a polním květům. Malé dívenky v červených tečkovaných sukýnkách vypadaly jako berušky, jiné působily dojmem hořících planých máků, mezi to mísila se modř tak jako shrpy v…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem