Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
20.10.2019 08:05

Nedošínský háj a Litomyšl

Tržek – Nedošínský háj – ryb. Velký Košíř – Litomyšl. Délka trasy 13 (10)  km. Odjezd v 8:07 hod. vlakem z hl.n., návrat  v 13:55 hod. (16:55 hod.) vlakem. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

27.10.2019 08:35

Za Kancem a Jelenem do Žamberku

Rokytnice v Orl.h. – Žamberk. Délka trasy 13 km. Odjezd v 8:37 hod. vlakem z hl.n., návrat v 15:55 hod. ČD (16:55 hod.) hod. vlakem ČD. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

30.10.2019 18:00

Pardubický Samet

Přednáška připomene listopadové a prosincové události roku 1989 v Pardubicích den po dni. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí v Pardubicích. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

03.11.2019 07:40

Kameny na vrcholu Klepec

Rostoklaty – Limuzy – Klepec-skalní útvary – Hradešín – Úvaly. Délka trasy 14 km. Odjezd v 7:41 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:46 hod. vlakem ČD. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka. 

typ akce: Turistické vycházky

09.11.2019 07:10

Barevná Divoká Šárka

Divoká Šárka – Hradiště – Džbán – Letná – Josefov. Délka trasy 10,5 km. Odjezd v 7:11 hod. vlakem z hl.n., návrat v 15:16 hod. (15:21; 15:39 hod.) vlakem ČD. Vedoucí J. Benda. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka. 

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Kalendárium

Ke stavbě okresního domu

Pan inž. Kašpar žádal okresní výbor, by upustil od stavby okresního domu, spojeného s hotelem, když sám rozšíří stávající svůj hotel o 50 pokojů. Jest samozřejmo, že okresní výbor nabídku tuto zamítl, ba zamítnouti musil. Vždyť zde nejde okresu pouze o hotel, zde jde o vybudování velkého střediska města a celého okresu, zde jde o účelné řešení náměstí před Zelenou branou, jež jinak by bylo nemožno. ..


Se stavbou poštovního ředitelství

Bude konečně započato. Budovou touto, jejíž plán arch. Machoně je vystaven na Wilsonově třídě v obchodě p. Bubeníčka, bude zastaven roh od městské spořitelny k Vesně. Na jedné straně měří 118 m, na druhé 51 m. Budova bude rozsahem největší budovou v Pardubicích.


Úprava pardubských ulic

Jak jsme již uvedli, asfaltuje se tyto dny Jahnova tř. Po upravení této třídy přikročí se rovněž k asfaltování náměstí Legií, kdež vedle vozovky bude také asfaltován chodník kolem stát. průmyslové školy, čímž vstup do města stane se daleko příjemnějším a pohodlnějším. Rovněž i nové náměstí u Okresního representačního domu a nového paláce Průmyslového musea – budoucí vstup na výstaviště – má býti asfaltováno. Tímto moderním způsobem jistě vzhled města velmi získá.


Stavba nového obchodního domu v Pardubicích

V nejbližších dnech započne fa Stanislav Procházka, velkoobchod železářský v Pardubicích, bourati jednoposchoďový dům, náležející dříve Vlachovi na Masarykově tř., proti pomníku bratr. Veverkových. Na místě jeho bude vybudován nový tříposchoďový obchodní dům, v kterém uvedená firma umístí své obchodní místnosti. Tímto novým obchodním domem velmi získá toto náměstí, aby postupu této firmy následovalo více jedinců, zejména na Wilsonově tř., aby z našich hlavních tříd postupem doby zmizely staré, nevzhledné a nevyhovující jednoposchoďové domy.


Prostituce se v Pardubicích povážlivě šíří

Poslední dobou šíří se v Pardubicích prostituce velmi povážlivou měrou. Nejen že sem přijíždí hodně prostitutek, které se uchylují do různých lokálů a potulují se městem, ale šíří se tu značně i domácí prostituce pokoutní. V některých ulicích jsou útulky této prostituce, která tu zevně zakotvuje. A těžko se proti tomu dá co dělat, neboť domácí prostituce se dobře maskuje. Pomýšlí se na to, řešit tuto otázku nějakým radikálním způsobem, neboť dosavadní opatření se ukázala jako nevyhovující.


Opravený kostel sv. Jana Křtitele v Pardubicích

Oblíbený školní kostel sv. Jana po důkladné opravě zaskvěl se opět v plné kráse. Oltáře byly znovu vyzlaceny, vnitřek kostel vhodně vymalován. Zvláštní péče věnována byla krásné fresce Maisnerové „Zmrtvýchvstání Páně“ a šlechtickým erbům na stropě. Opravu provedl svědomitě B. Kafka z Červ. Kostelce. Náklad byl opatřen milodary věřících. V neděli 20. října o půl 9 hod. posvětí kostel prelát J. Černý, kanovník z Hradce Král., který po obřadech bude míti v opraveném chrámě první služby Boží.


Vyhláška

Z nařízení říšskoněmeckých vojenských úřadů jsou všechna místa protiletadlových opatření civil. Obyvatelstva nepřístupna. Místa ta jsou označena výstražnými tabulkami, na což budiž obyvatelstvo vhodným způsobem upozorněno. Majitelé pozemků v uzavřeném území mohou za účelem polních prací obdržeti průkazní lístek u Batteriebefehlstelle v závodech Fantových. (Okr. úřad v Pardubicích)


Nový dopravní řád pardubický

Zvýšený dopravní ruch v Pardubicích vyžádal si řadu dalších a nových dopravně policejních opatření. Po dobré zkušenosti s vyznačením uličních přechodů na nejživějších třídách, byly i na ostatních ulicích vyznačeny přechody pro pěší. Zatím stalo se to jen dobře volenými terči a pro začátek místo kovových knoflíků pouhým označením čarami. Řada ulic, nehodících se pro dopravu vozidel a pro jízdu kol, byla pro všechnu dopravu uzavřena, u některých pak dovolena jen jednosměrná doprava. I tato novinka byla vřele uvítána, neboť Klášterní ulice, kde je řada škol, byla skutečně nebezpečnou a často na její křižovatce docházelo k nehodám. Dopravní policie také přísně dbá, aby nová opatření byla řádně dodržována. Po jednotýdenní lhůtě začala policie neukázněné chodce a jezdce trestati pokutami. Jde tu hlavně o venkov, který si dosud nenavykl novým…Trolejbus na „jedenáctce“

Znovu a znovu opakované „šetříme naftou“ zasáhlo i městskou hromadnou dopravu v Pardubicích. Od 1.11. bude změněna trasa linky č. 11. Z autobusové linky se stane trolejbusová. Povede takto: Pardubičky – třída Míru – Masarykovo nám. – Polabiny konečná. Zpět bude vedena z Polabin konečné k zimnímu stadionu a dále Dukovou třídou – Sladkovského ul. (bývalá Švermova) – třída Míru – Kostelíček – Pardubičky. Ve Sladkovského ulici bude zřízena nová zastávka u inzertní kanceláře. Přeprava zaměstnanců Tesly Zámečku do a ze zaměstnání bude zajišťována výpomocnými autobusovými spoji. Doprava na lince č. 2 bude provozována pouze v období špičky. V přepravním sedle (tj. čas mimo špičku) bude linka č. 2 nahrazena četnějšími spoji na lince č. 11. O sobotách bude linka č. 2 zrušena a o nedělích bude provozován pouze v období návštěv do nemocnice.…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem