Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
25.02.2018 08:40

Z Dřítče přes Zástavu

Dříteč – Zástava – Bohumileč – Choteč. Délka trasy 10 km. Odjezd v 8:41 MHD 10 z Mas. nám., návrat ve 13:55 nebo 15:22 Bus, vedoucí D. Čapková. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

04.03.2018 09:30

Vodní toky a plochy v blízkosti Pardubic

Stéblová – Jezero – Hrádek – Opatovický kanál – Nahaněč – Ždánická stoka. Délka trasy 11,5 km. Odjezd v 9:33 h Os. Z hl.n., návrat ve 13:15 MHD č.3, vedoucí Z. Heranová. Pro členy KPP na vlastní nebezpečí

typ akce: Turistické vycházky

06.03.2018 17:00

Vojenská služba našich předků, nedílná součást rodopisu

Genealogická přednáška Pavla Hnízdila. Koná se v historické klubvně Evropského spolkového domu na Pernštýnském náměstí. Vstup zdarma. Přednáška seznámí s možnostmi pátrání v dochovaných pramenech obsahujících zprávy o účasti našich předků ve složkách branné moci, především: rakouské a rakousko - uherské armádě, v československých legiích, v československé armádě po 1. světové válce, případně v protektorátním vládním vojsku. Přednáška bude provázena obrazovou projekcí.

Pavel Hnázdil - Autor je dlouholetým členem České genealogické a heraldické společnosti. Zabývá se především občanským rodopisem. Zvláštní pozornost věnuje životopisným studiím význačných osobností, jimž zpracoval i rodopisné zprávy (básník Josef Václav Sládek, generál Vojtěch Boris Luža, lingvista a archeolog prof. PhDr. Bedřich Hrozný, cestovatel Med. Dr. Emil Holub a český národní buditel Karel Sabina). K významným výročím připravuje přednášky pro ČGHS, přispívá do spolkového časopisu Genealogické a heraldické listy.

typ akce: Genealogické schůzky

07.03.2018 18:00

Železobetonové obloukové mosty - symboly výstavby dálnice z Prahy do Brna v letech 1939 - 1950

Přednáška Tomáše Jandy bude  prezentovat přípravu a stavbu tří velkých železobetonových obloukových mostů. Největší se nachází nedaleko Senohrab a převádí dopravu na dálnici D 1 přes hluboké údolí potoka Šmejkalky.
Další nalezneme u obce Bernartice - Borovsko. Obloukový most je téměř zatopen vodami nádrže Švihov, která zásobuje vodou Prahu a její široké okolí. Není nijak využit.
Poslední z mostů se nachází mezi obcemi Vojslavice a Píšť. Při dostavbě dálnice v sedmdesátých letech nevyhovoval svými parametry a byl nahrazen vyšším a širším mostem. Využití se však dočkal. Slouží místní dopravě.

typ akce: Hovory o Pardubicku

11.03.2018 09:00

Vycházka po Praze

Pankrác – Brumlovka – Michle. Délka trasy 10 km. Odjezd v 9:01 h R z hl.n., návrat ve 14:21 R. Vedoucí O. Svobodová. Pro členy KPP na vlastní nebezpečí

typ akce: Turistické vycházky

Kalendárium

Usmrcen na dráze.

V pondělí dne 21. t.m. ráno nalezena byla na trati státní dráhy ve Familii mrtvola neznámého muže, v níž později zjištěn dělník Karel Novák z Pardubiček. Byl asi vlakem zachycen a usmrcen. Mrtvola převezena byla na hřbitov v Pardubičkách, kdež byla pitvána. Vyšetřování jest zavedeno.


O druhé vodárně

Panuje ve veřejnosti jistě nedorozumění. Správa města pomýšlí totiž na to, aby na turbínách v Mezimostí byla zároveň vodárna a sice výhradně k účelu kropení ulic. Příčina tohoto úmyslu byla veřejností nesprávně shledávána v tom, jako by stávající vodovod neměl dostatek vody. To však není pravda, stávající vodovod má dosti vody a zřízením nových studen bude míti i v budoucnosti vody dostatek. Avšak na kropení ulic jest tato voda drahá, neboť čerpání její a výtlak do značné výšky do vodojemu vyžaduje velkého nákladu. Proto pomýšlí se na zřízení vodárny v Mezimostí, která by dodávala vodu ku kropení, jež by přišla mnohem levněji. Jest to tedy ekonomická prozíravost a nikoli nedostatek vody dosavadního vodovodu, když zřízení meziměstské vodárny se zamýšlí.


Nádražní automaty

jsou u nás pravou raritou a to proto, že nikdo na svůj vhozený desetihaléř nedostane zpět nic, v kterémžto ohledu vysoce vynikající nad podobnými prostředky v jiných nádražích.


Děkanský kostel

bude ještě v letošním roce upraven a rozšířen. Plány sdělané p.arch.Dvořákem, byly centrální komisí schváleny a v úterý dne 27. února b.r. bude konána stavební komise. Tak přičiněním Jednoty pokročila pojednou otázka kostela ku předu a přiblížila se ku svému uskutečnění.


Biograf obce Pardubice

V posledních letech nabylo provozování biografu netušeného rozmachu. V hlavních městech jest celá řada zábavních podniků, ve kterých se provozují jen biografická představení a téměř v každém větším městě jest jeden nebo více biografů… Některá města seznávajíce důležitost i výnosnost biografů, chopila se sama podniků biografických, aby je provozovala ve směru vzdělávacím a výchovném a aby výnosy z nich získala pro své chudinské a dobročinné účely. Z toho důvodu také po usnesení obec. zastupitelstva obec Pardubice zakročila o koncessi na provozování biografu a po dosažení téže rozhodla se v nejbližších dnech ji prováděti. Provádění svěřeno jest zvláštnímu kuratoriu, které vynaložilo veškerou péči, aby biografická představení byla dokonalá, aby hověla lepšímu vkusu obecenstva a poskytovala nejenom příjemnou zábavu, nýbrž aby též plnila…


Místní dráha Pardubice – Bohdaneč – Chlumec

V neděli dne 16. Února t.r. byl komitétu předložen úplný detailní projekt svrchu jmenované trati. Projekt tento, vypracovaný na základě projektu generálního dle pokynů zemského výboru a přání projevených při revisi trasy konané v srpnu roku minulého, podroben byl důkladné prohlídce a uspokojil zástupce veškerých interesovaných obcí a korporací. V důsledku toho byl celý elaborát v těchto dnech zaslán ministerstvu železnic a zároveň zemskému výboru se žádostí za provedení politické komise v době co nejbližší. Komisí touto budou veškeré přípravné práce ukončeny.


První české krematorium v Pardubicích

Denní listy i Věštník „Krematoria“ uveřejnily již zprávu o postupu akcí stavby krematoria v Pardubicích a poelsdní zvláště zdůrazňuje příznivý obrat v obecním zastupitelstvu, které schválilo stanovy akciové společnosti pro stavbu tuto a odhlasovalo převzetí za půl miliónu korun akcií a podotýká k tomu, že za těchto okolností zajisté i ústředí spolku podnikne vše, aby přispělo k brzkému vybudování pardubického krematoria. Všecko české pokrokové občanstvo jistě s povděkem uvítá krok tento, abychom se emancipovali od Liberce a Žitavy a nebude asi nikoho, kdo upsáním akcií nepřispěl by k urychlení tak ve všech směrech dobrého podnika. .. Akcie budou po 200 resp. 220 Kč. A již dnes možno učiniti záznam u kteréhokoliv peněžního ústavu v Pardubicích, které v krátkém čase svoji klientelu na upisování upozorní.


Stavby státních budov v Pardubicích

V nejbližší době budou ukončeny projekty státních budov v Pardubicích a určitě dle ujištění ministerstev přikročí se ku stavbě budovy nejdříve poštovního ředitelství, ku kterému vypracovalo náčrtky družstvo inženýrů a stavitelů v Pardubicích na přání býv. ministra pošt a tel. Staňka. Poněvadž se pomýšlí na zřízení velikého skladiště pro pošt. ředitelství, usouzeno, aby na projektovaném místě od rohu spořitelny až ku dívčí průmyslové škole postavila se budova pro postu a telegraf a úřady poštovního ředitelství. Budova bude k divadlu ve výšce městské spořitelny a do náměstí k nové reálce tří a střed čtyřpatrový. V budově nudou umístěny byty vedoucích úřadů, technické, kanceláře, učebny pro kursy telegrafické a poštovní, kuchyně a ložnice pro noční službu… Budova reálné školy provedena bude dle již stávajících plánů, které dal zhotoviti…Šestý biograf v Pardubicích?

V přítomné době jedná se o zřízení nového biografu v Pardubicích a to „U zlaté štiky“. Po biografu v okresním domě, který bude otevřen na podzim při otevření tohoto representačního domu, měly by tedy Pardubice šest biografů. Biograf „U zlaté štiky“ má býti zřízen ve prospěch spolku „Komenský“. Je to jistě ušlechtilý účel, ale nemožno přiznati, že Pardubice by byly zcela přebiografovány. Šest biografů by bylo v dnešní době trochu mnoho. Trpěly by tím podniky ostatní, divadlo aj. a proto zcela právem proti povolení nového biografu se protestuje. Pět biografů prozatím úplně postačí, zvláště když biograf na Skřivánku stěží prosperuje.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem