Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
28.04.2018 08:00

Tajuplnými uličkami Malé Strany

Projdeme se uličkami, které se nacházejí v blízkosti Karlova mostu - Míšeňskou, U lužického semináře, Lázeňskou a dalšími, zajímat nás bude architektura, historie místa i významné osobnosti, které  se tady připomínají. Odjezd účastníů bude vlakem v 8:01 h z pardubického hlavního nádraží. Cena 50 Kč zahrnuje pouze komentovanou prohlídku po Praze. Jízdné si hradí každý účastník sám. Začátek prohlídky je v 10 hodin u Malostranských věží (na konci Karlova mostu). Pouze pro předem přihlášené účastníky. Přihlásit se je možné v kanceláři Klubu přátel Pardubicka v Klášterní 54 v Pardubicích.

typ akce: Výlety do historie

29.04.2018 08:40

Z Ostřetína k roubenému kostelíku

Ostřetín – Vinice – Veliny – tvrziště Hradce – Ostřetín. Délka trasy 12 km. Odjezd v 8:40 BUS, návrat v 15:22 BUS. Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

02.05.2018 18:00

Zajímavosti současné pardubické architektury

Přednáška pardubického architekta ing. arch. Miroslava Petráně. Koná se v sále Jana Kašpara v přízemí staré reálky na Komenského nám. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

 

typ akce: Hovory o Pardubicku

05.05.2018 14:00

Výsadba spojená s prohlídkou parku Vinice

Zveme vás na symbolickou výsadbu plnokvětého jírovce maďalu do parku Na Vinici. Výsadba je opožděným, leč neméně důstojným a cenným uctěním Dne Země. Součástí bude také komentovaná prohlídka parku. Zvány jsou nejen silné ruce, ale kdokoliv, kdo má zájem o zeleň jako součást pardubického života. Průvodcem a garantem akce bude dendrolog Vítězslav Haupt, Dis.

typ akce: Přírodovědné vycházky

06.05.2018 07:00

Rozhled z lyžařského můstku

Lomnice nad Popelkou – lyžařský areál, skokanský můstek, lovecký zámeček – Lomnice nad Popelkou. Délka trasy 10 km. Odjezd v 7:02 h z hl.n., návrat v 16:55 h. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Zprávy KPP

BUSTA JANA PERNERA NA DOPRAVNÍ FAKULTĚ

obrázek k článku

Úvodem Rok 2015 byl rokem Jana Pernera, vynikajícího projektanta a stavitele železnic. Od jeho narození 7.září 1815 v Bratčicích u Čáslavi uplynulo 200 let, od jeho tragického úmrtí 10.září 1845 v Pardubicích pak 170 let. Jeho jméno nese od svého založení Dopravní fakulta Univerzity Pardubice. Idea busty Přípravy na tato výročí započaly již na podzim roku 2013. Uskutečnila se první setkání zástupců zainteresovaných institucí, vznikla pracovní skupina pro přípravu výročí, vytvářely se první představy scénářů, jak výročí připomenout a důstojně oslavit. Jednou z prvních myšlenek také bylo zhotovit sochu Jana Pernera a umístit ji před hlavním nádražím v Pardubicích. Brzy se ukázalo, že tato představa není z různých důvodů reálná, mj. proto, že v územním plánu se zde s prostorem pro sochu nepočítalo, problém rekonstrukce přednádraží…


NOVÉ POZNATKY O JANU PERNEROVI

obrázek k článku

Jako důsledek uplynulého pernerovského roku 2015 můžeme s radostí konstatovat i nové objevy: zjištění autorství obrazu J.Pernera deponovaného na pardubickém nádraží a ujištění příbuzenských souvislostí mezi rodinami Pernerů a Machoňů. Podle sdělení ing. Martina Netolického, ředitele ČD v Pardubicích, jde o portrét z dílny významného českého malíře Antonína Machka (nar. 31.10.1775 v Podlažicích na Chrudimsku, zemř. 18.11.1844 v Praze). Tento syn chudého krejčího a hudebníka zaujal pozornost 14. biskupa královéhradeckého J.L.Haye (1735-94, biskupem byl od roku 1780), kterého na něj upozornil kanovník Joann Venuto, známý český vedutista žijící v Chrasti u Chrudimě (Zprávy KPP používaly v minulosti na obálce Venutovu vedutu Pardubic). Machkovým vzorem byl V.V.Reiner (1689-1743). Machek pobýval od roku 1813 převážně v Praze, kde maloval…


STARÉ DOMY VYPRÁVĚJÍ - Mincemi a medailemi naplněný život Bedřicha Skrbka

obrázek k článku

Ve dvou kočárech vyrazili do Čáslavi i zástupci pardubických vlasteneckých organizací v čele s dr. Antonínem Formánkem, pozdějším pardubickým starostou, a dr. Františkem Cibulkou, zakládajícím členem Spolku pro postavení divadelního domu v Pardubicích. Vlakem se za nimi vypravili i tři mladí kamarádi Alois Skrbek, studující stavebního inženýrství v Praze, jeho bratr Bedřich účetní v Hoblíkově tiskárně v Pardubicích, a František Dvořák, budoucí majitel pardubické továrny na hospodářské stroje. Mládenci pozorně vyslechli všechny slavnostní proslovy, se zájmem si prohlédli odhalený pomník a když se nabažili slavnostního ruchu, vydali se na prohlídku památek a zajímavostí tohoto staroslavného královského města. V jednu chvíli, aniž by si to uvědomil, se od kamarádů v jedné uličce oddělil Bedřich Skrbek. Za sklem jedné výkladní…


"vojna do bot!"

obrázek k článku

Při pátrání po osudech mých předků dostal se mi do rukou příběh Rudolfa Bureše(1).K dokončení rozepsaného článku jsem se odhodlal až v den 100 výročí zahájení 1.sv. války, které se nyní s oblibou říká Velká válka. Možná je na místě právě v této době připomenout osud obyčejného člověka, pocházejícího z velmi chudých poměrů, jednoho z tisíců, který v hodnosti vojína prošel bojišti I.sv. války. Jeho cestu nezdobí hrdinské činy, ale už jen to, že byl válečného běsnění účasten a snažil se přežít se ctí, ho řadí po bok známějších osobností tohoto slavného období v československých dějinách.


NEJEN PARDUBICKÁ KRASOBRUSLAŘSKÁ ZAJÍMAVOST

obrázek k článku

V září 2014 nám Klub přátel Pardubicka v Praze postoupil vzpomínky svého člena p. Arnošta Hartmana (nar. 30.4.1928), synovce zakládajícího člena KSČ v Pardubicích Aloise Hartmana (1892-1943), bývalého hostinského ?U Čápa? v Pardubicích. 1/ Arnošt se narodil v Praze, ale jeho maminka pocházela z Pardubic a otec z Hrochova Týnce. Za heydrichiády 1942 v jejich bytě v Holešovicích zatklo gestapo jeho strýce Aloise, předválečného pardubického komunistu, který 29.května 1943 zahynul v Terezíně. Část války prožil Arnošt v Pardubičkách u babičky a chodil zde i do obecné školy. Babička mu vyprávěla o střelbě u Zámečku a v létě 1944 se sám stal svědkem bombardování pardubické Fantovky, nádraží a Svítkova. ?Sledovali jsme tuto událost od řeky Chrudimky v Nemošicích,? vzpomíná, ?zprvu jsme s radostí mávali stříbrným pilotům na obloze na pozdrav,…


TAKÉ PARDUBICKÉ LYŽOVÁNÍ SLAVÍ

obrázek k článku

V záplavě jiných jubileí se docela ztratilo 90 let organizovaného lyžování v Pardubicích. Bylo to v únoru roku 1924, kdy se v hotelu Veselka ustavil SKI klub Pardubice. Jeho prvním předsedou byl profesor reálky Antonín Březina, propagátor sportu mezi studenty, náčelníkem Josef Brožek. Už v březnu téhož roku se štafeta pardubických ?skijáků? zúčastnila štafetového závodu na Labské boudě a v sestavě Zahradník, Roháč a Šturm obsadila 9. místo. Závod obsadili pardubičtí i v kategorii dorostenců. V roce založení uspořádal SKI klub 10 výletů, mj na Žaltman, Zvíčinu a do Orlických hor a na prosincové valné hromadě přijal za mateřský kroužek lyžařů při Klubu českých turistů. Schůze potvrdila předsednictví prof. Březiny, za místopředsedu pak zvolila řídícího učitele Viléma Weise, zakladatele hokei tenisu v Pardubicích.


OSOBY A OSOBNOSTI LETECKÉHO DÁVNOVĚKU PARDUBIC Část XVIII.

obrázek k článku

Do roku 1920 MLÁDEK, PhDr., Ferdinand Narozen 3. října 1881 v Hlinsku. Po maturitě na gymnáziu v Chrudimi studoval filosofickou fakultu v Praze. Pak vyučoval na středních školách v Praze. Od roku 1914 ředitel gymnázia v Pardubicích. Zemřel v Pardubicích 11. července 1966. Ojedinělé jeho články z oblasti letectví se objevovaly v časopise Epocha od června 1904, od ročníku 1910/1911 vedl v tomto časopise pravidelnou rubriku Přehled vzduchoplavby. V roce 1909 vyšla jeho knížečka Dobytí vzduchu, jedna z prvních českých knih o letectví. Pokud je mi známo, tato jeho letecká publicistika ovšem převážně spadá do doby před příchodem do Pardubic.


JOSEF ŠTOLBA (1846-1930)

obrázek k článku

V minulém dvojčísle jsme v seriálu ?Staré domy vyprávějí? přiblížili osudy t. zv. Štolbova domu ve Smilově ulici, kde tento hradecký rodák a notář v Nechanicích, žil v letech 1890-1911. Jeho životní láskou bylo divadlo. V Pardubicích byl předsedou Spolku divadelních ochotníků a pak i Spolku pro zřízení divadelního domu (pozdějšího VČD, založeného r. 1909). Sám byl autorem mnoha divadelních her a ve svých pamětech (1906-1907) pěkně popsal staré Pardubice. Přinášíme i málo známý fejeton Karla Čapka z Lidových novin, napsaný 1 den po Štolbově smrti. Red.


PROJEV PRONESENÝ 17.6.2015 PŘI ODHALENÍ DESKY A.I.STAMICE

obrázek k článku

na domě čp. 56 na Pernštýnském náměstí Vážené dámy, vážení pánové, sešli jsme se dnes zde na místě působení Antonína Ignáce Stamice, významného pardubického hudebníka ? varhaníka v chrámu sv. Bartoloměje, vynikajícího hudebního pedagoga a otce zakladatele mannheimské skladatelské školy raného klasicismu ? Jana Václava Stamice. Otec pardubického měšťana Antonína Ignáce Stamice, skvělý muzikant, Martin Stamic se narodil ve slovinském Mariboru, ale v roce 1660 přesídlil do Pardubic, kde se ale začal živit jako jirchář. Dnes vzpomínaný syn Antonín Ignác prošel u svého otce důkladným hudebním školením a posléze byl rodinou vyslán do města Slaného, kde se dále zdokonaloval nejenom ve studiu hudby a její interpretace, ale zaujala jej i dobová filosofie a estetika. Tamní piaristé se velice výrazně podíleli na jeho dalším profesním rozvoji…


PRAŽSKÁ POBOČKA KPP

obrázek k článku

Odpoledne plné dojmů a překvapení prožili členové pražské pobočky při svém prvním poprázdninovém setkání v říjnu tohoto roku. Na besedu mezi ně přišel pardubický rodák, prof. MUDr. Jan E. Jirásek, DrSc (* 1929). O jeho životě a díle viz další článek v tomto dvojčísle. Druhým hostem na schůzce byl akademický malíř Vladimír Kopecký, kterého známe jako spoluautora krásné knížky ?Pardubické podobizny?, vydané ve spolupráci s panem Dr. J.Kotykem, PhD. Ukázalo se, že je spolužákem prof. Jiráska a že spolu v roce 1948 maturovali na gymnáziu ve Štefánikově ulici. Výtvarník Vladimír Kopecký je rovněž rodákem z Pardubic ? jeho rodina bydlela na Skřivánku. Podrobnější vyprávění o své práci a mládí v Pardubicích přislíbil připravit na některou z příštích schůzek. Přítel Kopecký věnoval do naší knihovny jeden výtisk knihy Pardubické podobizny a…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem