Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
21.09.2019 14:00

Arboretum na Dukle

Komentovaná vycházka pod vedením dendrologa V. Haupta. Vycházku doplní symbolická výsadba stromu. Sraz účastníků před KD Dukla.

typ akce: Přírodovědné vycházky

22.09.2019 07:40

Český ráj - Trosky

Rovensko pod Troskami – Čechova vyhl. – ryb. Vidlák – Borek – Trosky – Ktová. Délka trasy 11 km. Odjezd v 7:41 hod. vlakem z hl.n., návrat v 18:26 hod. (16:26) vlakem. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.09.2019 07:10

Praha stověžatá

Praha-Václavské nám. – Františkánská zahr. – Národní divadlo – Újezd. Délka trasy 11 km. Odjezd v 7:11 hod. vlakem z hl.n., návrat v14:21; 14:46; 15:02 hod. vlakem ČD. Vedoucí Jaroslav Benda. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

01.10.2019 18:00

Východními Čechami v pěti videofilmech

Krátkými nahlédnutími do historických center měst Opočna, Dobrušky a N. M. nad Metují začíná první cestopisný dokument. Ten pak pokračuje návštěvou fotogenické přehrady Les Království                 a nedalekého keltského stromového kalendáře. Film končí prohlídkou exteriérů špitálu Kuks.

Ač nedaleko od Pardubic, málokdo ví o atraktivní procházce většinou bývalými lomy Žulové stezky na Skutečsku. Zato skanzen v Hlinsku viděl už kdekdo. Ale za prosluněného počasí je to obrovský zážitek.

Unikátní dřevěný kostel v nedalekých Velinách a především dnes zcela zmodernizovaný svatostánek v podhorském Neratově, doplní pěší výstup k nové rozhledně na Anenském vrchu hřebene Orlických hor.

Dva půldenní výšlapy především do oblasti Broumovských stěn začínají v Polici nad Metují. Průchody úžasnými skalními městy pak končí u známé kapličky Hvězda.

Hospital Kuks, tentokrát to budou i interiéry a to s průvodcem, navštívíme v posledním filmu. Projdeme si i okolní park, který stejně jako špitál prošel nákladnou rekonstrukcí. Znovu se zastavíme i u přehrady Les království.

Celková stopáž pěti filmů od autora Jaroslava Nováka je 110 minut a můžete ji zhlédnout v úterý 1. října od 18 hodin v Kašparově sále Staré reálky, dnešního Krajského úřadu.

typ akce: Hovory o Pardubicku

16.10.2019 18:00

Pardubice na starých pohlednicích

Koná se v sále Jana Kašparav ve staré reálce. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy KPP

O svítkovské kronice J. Brože a odbojové činnosti B. a L. Maturových

obrázek k článku

I. Díky našim členům p. Janu Čížkovi a p. Jiřímu Havlíčkovi jsem se dozvěděl o existenci zajímavé kroniky nacistické okupace v Pardubicích, jež je v soukromém majetku paní Bohumily Brožové ve Svítkově (Hradčanská ul. 491). Chci jí tu poděkovat za možnost z této kroniky studovat. Jde o tři knihy s názvem Okupace 1938 - 45 sestavené na paměť synům a vnukům vrchním četnickým strážmistrem v.v. Jaroslavem Brožem (nar. 12. 4. 1895 ve Slavíkově na Náchodsku, zemř. 8. 9. 1967 v Pardubicích). Autor ji psal a dokumentoval výstřižky ze soudobých novin, když sloužil jako vrátný pardubického KNV. Kronika je členěna do 2 dílů, z nichž 1.díl má 2 části, je tedy rozdělena do 3 knih.


Dva stateční, kteří přežili

obrázek k článku

V rodném domku v Pardubičkách, dnes v Bokově ulici č. 110, žije devadesát let pan František Hovora. Pan Hovora oslavil 7. srpna 2007 své devadesáté třetí narozeniny. Mezi prvním a druhým pravdivým tvrzením je tedy rozdíl tří roků.

Poloha Kašparova hangáru přesně určena

obrázek k článku

V Pardubicích se dlouho ústně tradovalo, že hangár ing. Jana Kašpara stával na Dukle, kde také první český aviatik konal své letecké pokusy. Vzhledem k tomu, že životopisec Kašparův Pavel Sviták (První český letec ing. Jan Kašpar a počátky českého letectví, vyd. VČM Pardubice 2003) uvedl číslo pozemkové parcely 2070, na níž měl stávat Kašparův hangár, napadlo člena Klubu přátel Pardubicka p. Milana Hübla věc prověřit. Po první konzultaci na stavebním odboru MmP byl odkázán na Katastrální úřad v Pardubicích, kde paní Rašínová, pracovnice zodpovědná za pozemkové knihy, našla mapový list č. 17/3 z roku 1915, kde již tato parcela je zakreslena. Ing. arch. Jan Klimeš poradil p. Hüblovi kontakt na ing. Pavla Neuberga z Katastrálního úřadu, jenž vyhledal zmíněný mapový list a porovnal historickou situaci z roku 1915 se současným stavem terénu.…


Obrázky z minulosti Pardubicka 2. část

obrázek k článku

Opatovický klášter První historická zmínka o území dnešního Pardubicka, tehdy zřejmě převážně pustého, se týká vzniku Opatovického kláštera. Dle pozdějšího opisu zakládací listiny měl být založen r. 1073. Historici ale zjistili, že asi toho roku ( nebo ještě dříve) vladyka Mikulec z Opatovic založil v pustém okolí své vsi poustku či malý klášter, který král Vratislav r. 1086 povýšil na samostatné benediktinské opatství. Ten rok je dnes pokládán za správné datum vzniku kláštera a první historickou zmínku z území Pardubicka. Zřízení významného opatství bylo na oslavu povýšení Vratislava na prvního českého krále. Prvním opatem byl ustanoven bratr Oneš (Ondřej), králův kaplan. Král klášter obdařil bažinatou, řídce osídlenou krajinou v ohybu Labe. Základ klášterního zboží tvořily dva újezdy s osadami na severu a západě dnešního Pardubicka.…


Pardubický student Josef Šmaha režisérem Národního divadla

obrázek k článku

Josef Šmaha, dramatický umělec a režisér (narozen 2. 8. 1848, Karlín?, zemřel 11. 5. 1915, Pohled, okr. Havlíčkův Brod, pohřben v Táboře), svými kořeny tkvěl v pardubickém regionu. Jeho otec, povoláním truhlář, pocházel ze Zminného u Pardubic, a v Pardubicích se také usadil, když se stal truhlářem na dráze. Josef Šmaha studoval nižší reálku v Pardubicích. Během studií se velmi aktivně podílel na různých studentských kulturních akcích nejen školy, ale i v rámci spolkových akcí, a to nejen jako recitátor, ale i jako hlavní organizátor.


Pardubická mladá léta - v Karlově ulici a u Zelené brány

obrázek k článku

JOSEF ŠMAHA, Dělali jsme divadlo, KRUH 1982: >Aby mně nikdo vytknouti nemohl, že paměť má počíná ochabovat, povím, že jsme dříve než u Lernetů bydleli v Karlově ulici a u Zelené brány. Na epochu v Karlově ulici vzpomínám nerad. Ulička, po obou stranách zahradní zdi ? a po těch jsem někdy chodíval. Vozívali tamtudy obilí na fasuňkách a já sbíral klásky, jež uvázly na stromech zahradních. Pro dítky chudých. Sport. Mamince se nezamlouval. Šaty prý tím trpěly. A já bych byl raději oběd obětoval, jen abych nemusel ze zdí. Já vůbec nerad chodil po rovině. Jednoho dne mne máti přistihla, zvolala na mne prudce, já prudce seskočil a zlámal levou nohu. Radili, aby mne poslali do Hořiček. Otec usoudil jinak. Nohu do desek a lískovou mast. A vyhojil mne! Tantalova muka ? chodění kol těch zdí? Veseleji bylo v domě u Zelené brány. Před vraty přímo…


JUDr. Václav Hrbek (1867 - 1949) - II. část

obrázek k článku

II. Pardubice (1906 - 1949) Václav Hrbek začal působit jako advokát v Pardubicích od roku 1906. Stal se zde režisérem Spolku divadelních ochotníků, přispíval svými články do Samostatných směrů vydávaných manželi Štěpánkovými. Publicistou byl velmi pilným, psal i do Národních listů, k 6. červenci 1903 (ještě za pobytu v Chlumci nad C.) vydal v Praze nákladem firmy Grossmann a Svoboda práci o M. Janu Husovi, roku 1904 pak vlastním nákladem Tři lidové přednášky národohospodářské.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem