Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Anketa

Anketa
Zveme Vás
21.10.2018 07:00

Za Hagenem do obýváku

Karlštejn – lomy Mořina (prohlídka štol–baterky s sebou+možnost zapůjč.na místě) – Srbsko. Délka trasy 12 km. Odjezd v 7:01 z hl.n., návrat v 16:47, 17:02 h. Vedoucí P.Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka

typ akce: Turistické vycházky

27.10.2018 14:00

Výsadba lípy Klubu přátel Pardubicka

Koná se u příležitosti 100. výročí založení Československa v parčíku před sídlem ÚMO Pardubice 4 v Pardubičkách.

typ akce: Přírodovědné vycházky

28.10.2018 08:00

Jabkenická myslivna a zámek Loučeň

Luštěnice – Kosořice – Jabkenice (pam.B.Smetany) – Loučeň (zámek, labyrint). Délka trasy 12 km. Odjezd v 8:01 z hl.n., návrat v 18:02 h. Vedoucí Z.Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

31.10.2018 18:00

Pohřeb starého Rakouska

Přednáška pardubického historika Dr. Jiřího Kotyka připomene události, které se odehrály přesně před sto lety v říjnu roku 1918. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského nám. v Pardubicích. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

08.11.2018 15:00

Výroční členská schůze pražské pobočky KPP

Koná se v Senátu Parlamentu ČR.

typ akce: Pražská pobočka KPP

Zprávy KPP

Jak vznikly Hrčáky (pověst)

obrázek k článku

V době, kdy před staletími Vilém z Pernštejna koupil pardubické panství, táhl se od Pardubiček až na sám břeh Labe za Hůrkami les. Les hluboký, bažinatý, jen v jednom místě s kamenným podložím. Pan Vilém k sobě povolal Martina Šišku. ?Rozhodl jsem se v tom lese zbudovat rybníky. Bude potřeba k nim přivést vodu. Vezmi lidi a vykopej k rybníkům strouhu!?


Čtení o Kunětické hoře

obrázek k článku

V blízkosti města Pardubic se zvedá do nadmořské výšky 295 m Kunětická hora. Je tvořena horninou, jejíž název je sodalitický tefritický fonolit. Patří do nejvýchodnější části Českého středohoří, jeji geologické stáří je třetihorní a odhaduje se na 17-35 milionů let. Z geologického hlediska se jedná o výlevný podpovrchový útvar - lakolit. Vlastní magnetické těleso bylo v průběhu let erozí obnaženo do dnešní podoby. Při výstupu magmatu ze zemského nitra byly vyneseny části druhohorních usazenin (pískovce, opuky a pod.) Proto v sobě magma uzavírá balvany těchto vypálených opuk, které se přeměnily žárem v modrošedé až někdy žlutě zbarvené horniny, zvané porcelanity. Na těchto kontaktech magmatu s opukami vznikla i například známá žlutá skalka tvořená porcelanitem vynikající kvality.


DEVADESÁT LET MĚSTSKÉHO VODOVODU

obrázek k článku

Loni tomu bylo 90 let, co byl v Pardubicích vybudován vodovod. Co tomu významnému dílu předcházelo? Již v 16. století postavili páni z Pernštejna vodovod za účelem zásobování obyvatelstva vodou. Voda byla přiváděna z vodárny, zřízené v obci Srchu, dřevěným potrubím 5 km dlouhým do kašny před býv. budovu Obč. záložny na Pernštýnském náměstí. Při této vodárně byly zřízeny lázně.


HUDEBNÍ PARDUBICE A VLÁDNÍ VOJSKO

obrázek k článku

(Aneb jak se Prodaná nevěsta v Pardubicích postarala o to, že vyhodili tajemníka KSČ.) Výraz ?vládní vojsko? je pro příslušníky mladší generace pojmem už téměř neznámým, ba i mnozí dříve narození si vzpomínají jen mlhavě. Připomeňme si tedy nejdřív, že šlo o české vojenské útvary v Protektorátu Čechy a Morava, zřízené za německé okupace po likvidaci čs. armády v roce 1939. Tyto útvary vznikly z části jejího sboru profesionálních důstojníků a poddůstojníků. Tato špatně vyzbrojená, německým velením kontrolovaná symbolická jednotka, čítající asi 7 000 mužů, byla určena především ke strážní službě. Nás však více než tato její činnost zajímá vojenská hudba vládního vojska a zvláště pak její vztah k Pardubicím.Zamyšlení nad leteckou archeologii a další nálezy na Pardubicku

obrázek k článku

Vyprošťování vraků ztroskotaných bojových letadel z období druhé světové války a snahy, vedoucí k osvětlení osudů jejich posádek, je zcela novou, dalo by se říci moderní záležitostí, vzniklou brzo po roce 1945. U nás se tento zájem rozvinul plně až po roce 1989. Do této doby nebyla činnost ?leteckých archeologů? určitými orgány ráda viděna. Letadla a letci západní zde v mnohém směru nevyhovovali, což je vlastně krutou ironií. Vždyť v Čechách nejčastěji nalezli svůj hrob právě angličtí a američtí letci, bojující proti tehdy fašistickému Německu. Když se pak jednalo o stroj německý, tak snaha o jeho vyzdvižení se rovnala téměř poukazu na kriminál.


4. Rychlá divize

obrázek k článku

V roce 1998 si připomínáme 60. výročí pohnutých událostí roku 1938. Avšak už roky předtím si vojenští představitelé tehdejší Československé republiky uvědomovali nebezpečí, které hrozí naší republice.


Poslední pardubický ponocný

obrázek k článku

Narodil se roku 1830 a jmenoval se František Štěpánek. Ve službách města Pardubic působil přes čtyřicet let, a to jako městský hajný v bělobranské dubině, městský strážník, ponocný a nakonec jako noční strážník. S manželkou Annou (1825-1907) starostlivě vychovali a vzdělání poskytli svým dvanácti dětem. Byl jednou z typických figurek města, člověk počestný i rozšafný. Jeho vysoká urostlá postava s patriarchálním vousem vzbuzovala respekt u všech občanů, a to i přesto, že byl známý jako velký dobrák. Při svých nočních službách vždy obětavě doprovázel a chránil opozdilce před možným úrazem na jejich cestě k domovu. Ještě jako kmet ve výslužbě se stal vyhlášeným pletařem rybářských sítí. Zemřel 17. září 1913 v požehnaném věku 83 let. Teprve den před svým skonem ztratil řeč. Pohřbu se korporativně zúčastnila městská policie, mnoho přátel i…


Firma Prokop a synové a její firemní značka

obrázek k článku

Firma Prokop a synové patřila a patří mezi nejznámější pardubické firmy. O její historii bylo napsáno už v mnoha regionálních článcích a publikacích, proto se zde z hlediska faktografie omezíme jen na nejnutnější údaje. V roce 1864 založil Josef Prokop, bývalý hodinář v Úzké ulici na místě dnešního Východočeského divadla výrobu razítek a vinět. Později založil slévárnu, kterou přenesl roku 1870 na dnešní třídu Palackého. Slévárna Josefa Prokopa stála původně na dvoře č. 50 v Žižkově ulici. Dvůr patřil jeho švagrovi J. Bednaříkovi. 9. 3. 1867 koupil za 2 250 zl. od kolaře Jana Soukala poslední dřevěnou chalupu se zahradou na Zeleném předměstí (dnešní Třída míru čp. 24). O několik roků později zakoupil vedle hostince ?Mexiko? v Palackého tř. č. 32 zmíněný pozemek, na kterém založil nynější slévárnu a strojovnu.


ALOIS HAJN (1870 - 1953)

obrázek k článku

Pokrokářský novinář a politik Alois Hajn se narodil 30. května 1870 v Solnici v podhůří Orlických hor. Vystudoval gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou. Potom studoval filozofickou fakultu v Praze a ve Vídni. Patřil názorově k t. zv. pokrokové mládeži ovlivněné T. G. Masarykem. Jeho bratr Antonín (1868 - 1949) byl v roce 1894 odsouzen v procesu s t. zv. Omladinou na 1 a půl roku vězení. Alois Hajn v letech 1894 - 97 pracoval jako novinář v protiklerikálních časopisech Lid a Ruch v Kolíně, roku 1896 vystoupil z katolické církve.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem