Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 5-6 / 2004

Pan Oldřich Ullrich - 90 let

obrázek k článku

Není to tak ?dávno?, kdy jsme blahopřáli panu Oldřichu Ullrichovi ze Sezemic k pěknému jubileu ? osmdesáti let. (viz Zprávy roč. 1994 č. 3/4). A teď přicházíme s gratulací k devadesáti letům (nar. 1. 5. 1914). Jak ten čas neuvěřitelně letí! Ale proč běží tak rychle? Obvykle těm lidem, kteří jsou neustále činní a pracovití a nezdá se, že by stárli. A to můžeme plně říci o našem příteli, spolupracovníkovi a členovi redakční rady ZPRÁV Klubu přátel Pardubicka, panu Oldřichu Ullrichovi.


Vzpomínka na primáře A. Vykydala

obrázek k článku

25. května 2004 bude tomu již 5 let, co zemřel primář MUDr. Antonín Vykydal, první přednosta samostatného infekčního oddělení v pardubické nemocnici. Narodil se 21. dubna 1914 v Kroměříži, kde vystudoval gymnázium. Patřil ke generaci vysokoškoláků, která musela za německé okupace v listopadu 1939 opustit vysoké školy. V té době měl již těsně před promocí na lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze. Také on byl uvězněn na dva a půl roku v koncentračním táboře Sachsenhausen. Po válce 30. října 1945 dokončil studia a byl promován.


Za hodinu z Austrálie do Ameriky

obrázek k článku

Nejedná se o špatný vtip, ale skutečně za tuto dobu lze pěšky překonat tuto vzdálenost. V sz. výspě Pardubického kraje leží obec Voleč a v jejím sousedství se nacházejí 2 lokality právě s názvem ?Austrálie a Amerika? (viz připojená mapka). Prvá leží pod zalesněným vrchem Soudný (288 m), v jehož okraji je hájovna. Tímto územím je plánovaná jedna z variant výstavby dálnice D-11 do Hradce Králové. Druhá pak jsou odlehlé pozemky za lesem Čechovcem, patřící již do katastru obce Žáravic.


Pardubickou reálku navštívil císař

obrázek k článku

Klub přátel Pardubicka chce zachránit školu, ve které studoval první aviatik Jan Kašpar. Stará reálka v Pardubicích, již několik let opuštěná, je vnímána roduvěrnými Pardubáky jako kulturní památka. Patří totiž k historickým tradicím města. Obecní zastupitelstvo Pardubic předložilo žádost o zřízení vyšší reálky ministerstvu vyučování 29. prosince 1862, kladně byla žádost vyřízena 2. dubna 1863.


POŠTOVNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

obrázek k článku

Roku 1906 rakouské ministerstvo obchodu, do jehož kompetence tehdy patřila Správa poštovní služby, vydává výnos o zřizování poštovní autobusové dopravy. Na základě tohoto výnosu byla v civilním sektoru zřízena první autobusová poštovní linka v českých zemích, a to z Pardubic do Bohdanče a současně z Pardubic do Holic a zpět. Na zřízení této přepravy, která obstarávala i přepravu osob, musely zúčastněné obce přispět eráru sjednanou částku. Slavnostní provoz byl zahájen 13. 5. 1908. V 8 hodin ráno stály před nádražní poštou (býv. Staré nádraží) v Pardubicích 4 autobusy ověnčené chvojím a praporky a čekaly na nástup oficiálních hostí. Za velkých ovací přihlížejícího obecenstva vydaly se dva autobusy přes Dašice do Holic. Druhé dva autobusy přes Sezemice do Holic. Po návratu z Holic vyjely znovu o 11. hod. přes Trnovou, Ohrazenice a…


Tragická postava Jarmily Pithartové

obrázek k článku

Jarmila Pithartová se narodila 8. června 1922 v Nemošicích. Pracovala za války jako úřednice v městské knihovně a podle všech údajů to byla duševně narušená žena. I když byla tak mladá, byla neobyčejně nebezpečná, protože spolupracovala s pardubickým gestapem. Udávání a všelijaké konstruování jakéhosi pátrání a hledání parašutistů a jiných škůdců dělala s takovým zaujetím, že samotné gestapo mělo s tím nejeden problém. Tak se dostala i do ochranné vazby a trávila pak tři roky ve věznicích a koncentračních táborech, kam ji gestapo bez soudu poslalo. Bohužel jak v pardubické věznici, tak i jinde nepřestávala s intrikami a zneužívala spoluvězeňkyně tak, že jejich starosti a svěřování sdělovala gestapu. Tak se stalo, že na tomto základě docházelo k zatýkání, věznění a smrti jí udaných lidí. Není tedy divu, že když se vrátila po válce z…


KAPITOLY Z DĚJIN ČESKÉHO FAŠISMU V PARDUBICÍCH 18. část

obrázek k článku

2. února 1933 podal oficiál Bohdan Ihl zajímavé zprávy o pohybech předáků NOF v Pardubicích v kritickém období tzv. židenického puče.Vojtěch Vážný po svém příjezdu ze Slovenska 23. 1. odjel zastupovat k soudu do Jičína. 25. ledna odjeli V. O. Medek, inspektor pojišťovny ?Securitas? K. Zástěra a dr. F. Novotný rychlíkem do Prahy, V. Vážný byl ten den ve Vysokém Mýtě. Paní Berta Kučerová mu dala 100 Kč. V době židenického puče jezdívalo pravidelně ke Kučerovým do Smilovy ulice červené auto. 29. ledna navštívil Vážný v Trhové Kamenici člena NOF zahradníka Kopeckého. Členem NOF je tu i bývalý nadporučík Pazderka, nyní majitel sňatkové kanceláře.


JAK V DAŠICÍCH HUBILI VRABCE

obrázek k článku

Život českého sedláka nebyl lehký. Platil kontribuci, robotoval a aby dostál všem závazkům, musel do úmoru dřít. I tak mu zbylo jen na skromnou obživu. Výsledky jeho práce ovlivnily často různé přírodní katastrofy, záplavy, požáry, krupobití a sedlák utrpěl škody, ze kterých se těžko vzpamatovával. Na příklad škody ohněm činily na pardubickém panství v roce 1793 - 16. 524 zl, v roce 1794 ? 21.988 zl. a v roce 1798 dokonce 26.569 zl. Záplavy, které bývaly téměř každý rok, způsobily škody v roce 1794 na 4.620 strychů osetých pozemků a na budovách za 260 zlatých 33 krejcarů. V roce 1799 na 8.211 strychů osetých pozemků a na budovách za 790 zl. Krupobití způsobilo velkou škodu v roce 1795, kdy bylo potlučeno 12.663 strychů pozemků. Přitom ale nikdo nebyl pojištěn.


Živelné pohromy v obci Pardubičky (1804 ? 1936)

obrázek k článku

Labe a Chrudimka byly v minulosti ?divoké řeky?, které pravidelně vystupovaly ze břehů několikrát do roka. Nejčastěji to bylo za jarního tání, a po velkých deštích. Velké povodně byly zaznamenány v obci z let 1804 a 1883 (20. 6.) V obou případech vystoupila voda dvakrát do roka tak vysoko, že ulice Pernštýnská a Kostelní byly zcela zatopeny.


František Karel Potěšil ? 140 let od narození

obrázek k článku

26. ledna t. r. tomu bylo 140 let, kdy se v Pardubicích roku 1864 narodil významný regionální historik a vlastivědný pracovník řídící učitel František Karel Potěšil, čestný občan města Pardubic (r. 1931). Množství jeho aktivit nás dodnes udivuje, ale je pro nás jistě i velikou výzvou. Jeho portrét se může stát východiskem k podrobnému popisu činnosti vlasteneckého učitele na přelomu 19. a 20. století, v podstatě na přelomu dvou epoch ? odcházející monarchistické a nastupující republikánské.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem