Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

55. let Klubu přátel Pardubicka – 13. část - léta 1989 - 1990

obrázek k článku Prof. Macháček oznámil, že na konci roku 1989 skončí s vedením turistického odboru ze zdravotních důvodů V březnu 1989 zemřel dlouholetý představitel KPP a čestný předseda Alois Kubeš.

Historický pardubický radioklub – nejmladší část KPP - 14 členů, kteří se zabývají renovací historických radiopřijímačů

K 31.12.1989 – měl KPP 1.102 členů.

Výborové schůze probíhaly v roce 1990 v klubovně hotelu Sport.

Vedoucí turistického odboru se stal paní Brandová.

V červenci vydáno slavnostní dvojčíslo Zpráv KPP k výročí 650 let města.

Bylo vydáno v nákladu 2.000 kusů.

V červnu 1990 se na výborové schůzi KPP objevuje poprvé myšlenka na osamostatnění KPP.

Marie Chudá uspořádala v průběhu roku ještě v M-klubu, poté v Polabinách 22 přednášek pro veřejnost.

K 31.12.1990 měl Klub přátel Pardubicka 1.107 členů – největší počet v historii, od té doby se počet členů již každoročně snižoval.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem