Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Anketa

Anketa
Zveme Vás
20.10.2018 14:00

Kam dráty nevedou

Zajímavá vyjížďa historickým autobusem po okrajových částech Pardubic. Odjezd zájemců z řad veřejnosti bude ve 14 hodin ze zastávky MHD Třída Míru.

typ akce: Výlety do historie

21.10.2018 07:00

Za Hagenem do obýváku

Karlštejn – lomy Mořina (prohlídka štol–baterky s sebou+možnost zapůjč.na místě) – Srbsko. Délka trasy 12 km. Odjezd v 7:01 z hl.n., návrat v 16:47, 17:02 h. Vedoucí P.Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka

typ akce: Turistické vycházky

27.10.2018 14:00

Výsadba lípy Klubu přátel Pardubicka

Koná se u příležitosti 100. výročí založení Československa v parčíku před sídlem ÚMO Pardubice 4 v Pardubičkách.

typ akce: Přírodovědné vycházky

28.10.2018 08:00

Jabkenická myslivna a zámek Loučeň

Luštěnice – Kosořice – Jabkenice (pam.B.Smetany) – Loučeň (zámek, labyrint). Délka trasy 12 km. Odjezd v 8:01 z hl.n., návrat v 18:02 h. Vedoucí Z.Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

31.10.2018 18:00

Pohřeb starého Rakouska

Přednáška pardubického historika Dr. Jiřího Kotyka připomene události, které se odehrály přesně před sto lety v říjnu roku 1918. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského nám. v Pardubicích. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Klub přátel Pardubicka uspořádal výlet po stopách drážek

obrázek k článku Klub přátel Pardubicka spolu s Pardubickým spolkem historie železniční dopravy a Dopravním podnikem města Pardubic uspořádali u v sobotu 6. června dva zajímavé výlety po pozůstatcích někdejších vojenských úzkorozchodných železnic známých pod názvem drážky. Výlety byly uskutečněny u příležitosti vydání brožury ing. Ladislava Podivína „Pardubické drážky a železniční pluk“, kterou vydal Klub přátel Pardubicka a Pardubický spolek historie železniční dopravy v edici AB – Zet Pardubicka letos na jaře.
Dopolední i odpolední výlet po stopách pardubických drážek proběhl historickým autobusem Škoda 706 RTO. Součástí byla také návštěva MUSEA železniční a městské hromadné dopravy v Rosicích nad Labem, které nabízí více jak 700 exponátů připomínajících historický vývoj železnic v oblasti Pardubického kraje, ale i vývoj městské hromadné dopravy v Pardubicích. V prostorách musea se konal také slavnostní křest výše zmíněné publikace.

Poté se účastníci výletu vydali na dvou a půl hodinový výlet, v jehož rámci navštívili například dnes již mizející areál železničních skladů podél ulice S.K.Neumanna.

Železniční pluk byl do Pardubic umístěn v roce 1919. Své působiště nejprve nalezl v areálu někdejší válečné barákové nemocnice Karanténa. V roce 1927 byla vybudována Masarykova kasárna, kde železniční pluk našel své definitivní působiště. Jak se čtenáři brožury „Pardubické drážky a železniční pluk“ dozvědí, pluk se aktivně podílel i na chodu města, když například pomáhal na výstavbě provizorního mostu přes Labe u zámku v roce 1928, pluk pomáhal odstraňovat následky živelných pohrom, které Pardubice několikrát postihly.

Účastníci výletu si mohli prohlédnout poslední zbytky kolejí o rozchodu 600 a 760 mm u někdejších garáží, prohlédli si také nedaleký most se dvěmi oblouky, který sloužil současně pro trať drážky, cvičnou trať a uvažovanou železniční trať směrem na Chrudim.

V oblasti Pardubiček se účastníci prošli nejen po někdejším železničním tělese drážky, ale v sousedství archeologického naleziště se dozvěděli zajímavosti také o nejstarší historii Pardubic.

Není bez zajímavosti, že ve vojenském prostoru se nachází několik mostů a mostních konstrukcí překlenujících tok Chrudimky. Nedaleko hřbitova v Pardubičkách se nacházejí pilíře cvičného mostu, nedaleko garáží za krematoriem pak dodnes stojí most, který se v letech 1910 – 1935 nacházel v místech dnešního Prokopova mostu nedaleko budovy staré reálky. Jak se účastníci výletu dozvěděli, získala tento most od města za symbolickou 1 korunu armáda, která mostní konstrukci přesunula o do současného místa na okraji Pardubic. Pro svůj pozdější červený nátěr se mostu přezdívalo „červeňák“.

Součástí výletu byla i návštěva trolejbusové měnírny „Drážka“ u křižovatky ulic Dašická a Na drážce. Poté se účastníci vydali do oblasti zahrádkářské kolonie na Hůrkách, kde se prošli po někdejším drážním tělese, které dnes tvoří cestu mezi pozemky zahrádkářské kolonie. Navštívili také místo zvané V úzkém, kde se tok kanálu Halda těsně přibližuje k toku Labe. Jak se účastníci výletu dozvěděli, kanál byl vybudován na konci 15. století jako spojnice Loučné a Chrudimky. Posláním kanálu bylo napájení rybníků na Hůrkách, ale také mlýnů, které se podél toku kanálu nacházely.

Poslední zastávkou pak byla ulice Do nového, na jejímž konci se nachází viditelné pozůstatky mostu drážky přes kanál Halda. Zde se pak nachází také akvadukt, kterým podtéká Spojilský odpad pod kanálem Halda.

Zájemci o historii tohoto technického unikátu mohou brožuru ing. Ladislava Podivína „Pardubické drážky a železniční pluk“ zakoupit v kanceláři Klubu přátel Pardubicka Klášterní ulici 54 nebo si ji mohou objednat na emailu kpp.pardubice@seznam.cz nebo na poštovní adrese Klubu přátel Pardubicka Klášterní 54, Pardubice 530 02.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem