Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
23.05.2021 08:00

Na Svatý kopeček

Hlubočky – Mariánské údolí – Posluchov – Radíkov – Svatý Kopeček. Délka trasy 8 km. Odjezd v 8:00 vlakem ČD z hl.n., návrat 15:51 vlakem ČD. Vedoucí: J. Skotnica. 

Pro členy KPP na vlastní nebezpečí

Účastnici vycházek jsou povinni dodržet po celou dobu účasti na vycházce platná hygienická nařízení Vlády ČR včetně maximálního povoleného počtu účastníků v případě omezení shromažďování osob.

typ akce: Turistické vycházky

30.05.2021 07:10

Zřícenina Starý Stránov a zámek Stránov

Krnsko – zříc. Starý Stránov – Podhrušov – zámek Stránov – Krnsko. Délka trasy 12 km. Odjezd v 7:14 vlakem ČD z hl.n., návrat 16:42 vlakem ČD. Vedoucí: O. Svobodová. 

Pro členy KPP na vlastní nebezpečí

Účastnici vycházek jsou povinni dodržet po celou dobu účasti na vycházce platná hygienická nařízení Vlády ČR včetně maximálního povoleného počtu účastníků v případě omezení shromažďování osob.

typ akce: Turistické vycházky

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

Archiv aktualit

Vánoční balíčky a další projevy studentského odporu v Pardubicích r.1948

obrázek k článku Nedávno jsme v našem časopise otiskli článek o studentském majálesu roku 1947 1) a později pak dva příspěvky k případu vraždy L.Krátkého z ledna 1949, doplněné archívními dokumenty z fondu bývalého bezpečnostního referátu ONV v Pardubicích. 2) V této studii chci vysvětlit okolnosti, z nichž vyrostlo podhoubí "causy KrátkýBy". Půjde i o další doklady studentského odporu vůči komunistickému režimu, jenž se etabloval v únoru 1948.
Ve dnech 22.-25.listopadu 1948 byla v prostorách pardubického Zámečku (kasáren-školy důstojnického dorostu) organizována brigáda studentů Obchodní akademie a Obchodní školy v Pardubicích, jež měla pomoci při balení tzv.vánočních balíčků s kávou, kakaem, rýží aj. zřejmě ještě ze zásob UNRRY. Akci organizovalo Obchodní a výrobní družstvo p.Bíny se sídlem ve Štefánikově ul. v Pardubicích. Už první den studentské brigády, t.j.22.11.1948, se opili příručí tohoto družstva J.Bažant a B.Bečka rumem. 3) 25.listopadu objevil dozorčí orgán obchodního družstva v jednom balíčku kávy, který se náhodou roztrhl, vložený leták. 4) Tak to konstatuje zápis o poradě profesorského sboru Obchodní akademie v Pardubicích ze dne 29.11.1948, kde se uvádí, že "v pátek 26.11.1948 po 2.vyučovací hodině se dostavili k zatímnímu správci ústavu Hynku Macháčkovi studenti 4.ročníku Lubomír Krátký a František Dopita jako zástupci školní skupiny Svazu české mládeže (SČM) a oznámili, že při kontrole, kterou provedli ve čtvrtek odpoledne (t.j.25.11.-pozn.J.K.), jim oznámil přítomný dozorčí orgán OD, že v 1 balíčku kávy, který se náhodou roztrhl, byl nalezen letáček politického obsahu." 5) Je známo, že politicky horlivý Lubomír Krátký (nar.8.11.1930), syn tehdejšího předsedy ONV v Pardubicích a zároveň předsedy rodičovského sdružení na Obchodní akademii Josefa Krátkého (1888-1977), působil na škole jako předseda školského výboru SČM a např. pomáhal 4.11.1948 vyšetřovat odstranění sovětského praporku z květináče při výzdobě třídy č.18 (třídní prof.Lamar) 28.října t.r. 6/ Po signálu v podobě prvního politického letáku byla 26.listopadu 1948 zahájena systematická prohlídka dalších sáčků - už za účasti Státní bezpečnosti. Ve skladišti bylo nalezeno 51 kusů letáků, další den 27.11. 37 ks nalezených na dvoře a v kůlně a dalších 37 ks bylo nalezeno při prohlídce sáčků. 1 .prosince 1948 při další prohlídce sáčků bylo nalezeno dalších 62 letáků. Jak konstatuje Oblastní úřadovna StB v Pardubicích, byla na nich hesla: "Ať žijí USA! Těšíme se na strýčka Torna! Smrt komunismu!" 7/ Prohlídka byla ukončena 7.12.1948. Toho dne bylo dokončeno přebalování balíčků a celkový počet nalezených letáků činil 301. 8/
Došlo na domovní prohlídky v bytech některých studentů. V bytě Vladimíra Chlápka, studenta 1.ročníku Obchodní akademie, nar.6.2.1931 v Pardubicích (bydlel s rodiči na Slovanech v Zajíčkově ul.čp.915) byl zabaven 1 psací stroj značky ADLER (majetek Sokola 3), v bytě Václava Zbořila, nar.4.2.1934 v Pardubicích (bydlel v budově SECURITAS Švermova - nyní Sladkovského čp.96) byl zabaven psací stroj stejného typu a 1 ruční tiskárnička, na níž byly tištěny texty letáků. 9/ StB konstatovala, že uvedení 2 studenti letáky zhotovovali a po dohodě s Drago Břešťanem, nar.30.2.1932 (bytem Skřivánek-Češkova ul.1761) a Františkem Drašnarem s vědomím Ivony Palkoskové ze Slovan vkládali letáky do balíčků. 10/ Porada profesorského sboru OA v Pardubicích, konaná 29.11.1948, konstatovala, že uvedení studenti se přiznali. 11/Ve věci letáků byl vyslýchán ve dnech 30.11.-6.12.1948 též další student Obchodní akademie v Pardubicích Ladislav Pravec, syn majitele speditérské firmy v Pardubicích. 12/
16.prosince 1948 zasedl pak v Chrudimi pod egidou Krajského soudu t.zv. Soud mládeže, který měl odsoudit mladé provinilce. Hlavní obviněný - Vladimír Chlápek -byl odsouzen "za pobuřování proti republice" (§ 3 odst.1 proslulého zákona 231) na 9 měsíců nepodmíněně a byl vyloučen exemplárně ze studia na všech školách na území Československa.
Podle jeho osobního svědectví hovořil Lubomír Krátký při přelíčení o mladých vyvrhelích. České vysílání Rádia Svobodná Evropa jej tenkrát označilo za udavače celé causy. 13/ Rozsudek soudu nedostali odsouzení nikdy do ruky. Vladimír Chlápek si však vzpomíná, že uliční organizace KSČ v době soudu uspořádala v místě jeho bydliště na Slovanech podpisovou akci ve formě petice K.Gottwaldovi, aby dostal trest smrti. Lékař Úřadu práce MUDr.Hoffmann mu sdělil, že pro něj nebude nikdy jiná práce než doly a zemědělství. Nejdříve však prošel Táborem nucených prací v Pardubicích-Studánce, potom Ústavem pro mladistvé politické vězně v Zámrsku a mezitím pobyt i v pankrácké věznici. 14/ Ještě 16.května 1949 bezpečnostní referent ONV v Pardubicích František Barva (bytem Pardubice - U kamenné vily 513) nedoporučil jeho přijetí za úředníka Okresní družstevní rady. Je charakteristické, že bezpečnostní referát vyřídil tuto záležitost na úředním papíře Třetí říše (s hlavičkou "Bezirkshauptmann-Reichsauftragsverwaltung Pardubitz"). 15/Vladimír Chlápek byl rehabilitován v plném rozsahu teprve roku 1991.
Barvův nechvalně známý předchůdce v obávané funkci bezpečnostního referenta Dominik Stehlík ze Svítkova u Pardubic, který vyšetřoval mj. vraždu L.Krátkého v lednu 1949, byl tehdy již - zřejmě za zásluhy o upevňování komunistického režimu-bezpečnostním referentem KNV v Hradci Králové. Vražda Lubomíra Krátkého, k níž došlo 11.ledna 1949 před domem Krátkých v Pardubicích v Schulhofově ul.čp.742, je s odstupem času stále ještě kriminalístickým otazníkem. Byla to záměrná provokace StB, aby mohl být spuštěn vražedný teror proti politickým odpůrcům KSČ? Nebo to měl být útok na Lubomírova politicky exponovaného otce? Nebo šlo jen o vyměňování si osobních účtů mezi mladíky soupeřícími o děvče? Faktem zůstává, že Lubomír Krátký se vracel 11.ledna 1949 domů z plesu Obchodní akademie se spolužáky Zdeňkem Fryšem 16/ a Otakarem Štěpánkem, byl zastřelen v 19 hodin 51 minut, když předtím mužský hlas v telefonu si ověřoval, zdali je doma. 17/
Výsledek vyšetřování nikdy nebyl sdělen rodině. Vrah, který použil pistole ráže 9 mm, utíkal směrem k železniční trati Wintrovou ulicí k dnešnímu nadjezdu. Policie i bezpečnostní referent Stehlík pfispěchali ihned k místu činu. Ale výsledek??? Na pohřbu L.Krátkého v pardubickém krematoriu promluvil prof. Zdeněk Nejedlý 18/, film z něj pořizovaný Vladimírem Goláném zabavila Státní bezpečnost. V červnu 1949 byl odvolán ze své funkce předsedy ONV v Pardubicích Lubomírův otec Josef Krátký. 19/
Archívní dokumenty býv.bezpečnostního referátu ONV v Pardubicích uvádéjí z této přelomové doby ještě další zajímavá fakta. Již 26.září 1948 uprchl do americké zóny Německa (pozdější NSR) student průmyslové školy v Pardubicích Jiří Kvaček (nar.1926), syn bývalého předsedy MNV v Pardubicích z let 1945-46 člena KSČ Václava Kvačka. 20/ 12.října 1948 emigrovala učitelka obecné školy na Skřivánku Jarmila Drahotská (nar.1901) se synem Luborem, studentem Obchodní akademie v Pardubicích. 21/ Již předtím 6.června je zaznamenán případ "sabotáže voleb" do Ústavodárného Národního shromáždění (ÚNS) studenty reálného gymnázia v Pardubicích Ladislavem Kopeckým a Borisem Šerfem. 22/ 10.prosince 1948 bezpečnostní referát zaznamenává dva anonymní dopisy, odeslané Okresnímu Akčnímu výboru Národní fronty v Pardubicích. První byl odeslán z Prahy 4.12.t.r., hovořil o statečných studentech (zmínka o studentu Chocovi) a byl podepsán "Prověřený soudruh." 23/ Ve druhém případě šlo o leták podzemní organizace "Pravda vítězí", zaslaný jako výstraha též OAV NF s razítkem Valašské Meziříčí 8.5.1948. 24/
Tyto doklady studentského protikomunistického odporu z roku 1948 charakterizují dobře politickou situaci v Pardubicích po únoru. Navazují logicky na studentský majáles z roku 1947 a mají zajímavá pokračování v dalších studentských akcích z let 1956,1968 a 1989...

Poznámky:
1/ Jiří Kotyk, Vůl v pardubickém majálesu 1947, Zprávy Klubu přátel Pardubicka 1994,č.3-4,s.75-77.
2) Pavel Levý, Případ dvou záhadných vražd, Zprávy KPP 1994, č.7-8,s.178-179 a Bohuslav Novotný, Ještě případ dvou záhadných vražd, tamtéž, s. 179-181. Dokumenty ze SOkA Pardubice viz tamtéž, s. 182-183.
3/ SOkA Pardubice, fond JNV-bezpečnostní referát, 27.11.1948, čj.1032 dův.
4/ Tamtéž, zápis o poradě profesorského sboru Obchodní akademie v Pardubicích ze dne 29.11.1948.
5/ Tamtéž.
6/ Tamtéž, 4.11.1948, 960/dův.-48.
7/ Tamtéž, opis zprávy Oblastní úřadovny StB 8125/48.
8/ Tamtéž, 8.12.1948, čj.459 dův.
9/ Tamtéž jako v pozn.7. Je připojeno 34 protokolů výslechů studentů, bohužel však ani 1 vzorek inkriminovaného letáku.
10/ Tamtéž, 30.11.1948, čj.8124/48, podepsán v zastoupení vrchní strážmistr Novák.
11/ Vizpozn.4. 12/ Osobní svědectví L.Pravce, člena KPP, z 3.5.1993.
13/ Osobní svědectví A.Štěrbové, sestry L.Krátkého, z 13.2.1993.
14/ Osobní svědectví V.Chlápka z 8.9.1994.
O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem