Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
23.05.2021 08:00

Na Svatý kopeček

Hlubočky – Mariánské údolí – Posluchov – Radíkov – Svatý Kopeček. Délka trasy 8 km. Odjezd v 8:00 vlakem ČD z hl.n., návrat 15:51 vlakem ČD. Vedoucí: J. Skotnica. 

Pro členy KPP na vlastní nebezpečí

Účastnici vycházek jsou povinni dodržet po celou dobu účasti na vycházce platná hygienická nařízení Vlády ČR včetně maximálního povoleného počtu účastníků v případě omezení shromažďování osob.

typ akce: Turistické vycházky

30.05.2021 07:10

Zřícenina Starý Stránov a zámek Stránov

Krnsko – zříc. Starý Stránov – Podhrušov – zámek Stránov – Krnsko. Délka trasy 12 km. Odjezd v 7:14 vlakem ČD z hl.n., návrat 16:42 vlakem ČD. Vedoucí: O. Svobodová. 

Pro členy KPP na vlastní nebezpečí

Účastnici vycházek jsou povinni dodržet po celou dobu účasti na vycházce platná hygienická nařízení Vlády ČR včetně maximálního povoleného počtu účastníků v případě omezení shromažďování osob.

typ akce: Turistické vycházky

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

Archiv aktualit

Vybrané kapitoly z kroniky Filmového klubu (2.čášt)

obrázek k článku VZNIK KLUBU PŘÁTEL FILMOVÉHO UMĚNÍ
Na základě poznatků získaných s ročním cyklem Filmového matiné dozrávala snaha k popularizaci filmové tvorby, která vedle literatury, rozhlasu a televize patří mezi nejrozšířenější masové komunikační prostředky; snaha prostřednictvím aktivního a systematického poznávání filmového umění seznamovat zájemce se současností a historií jednotlivých národních kinematografií. Proto z ústřední Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí v Praze a Československé filmotéky Praha byl dán popud k založení Klubu přátel filmového umění.

V Pardubicích se přípravný výbor pro zabezpečení činnosti Klubu přátel filmového umění (KPFU) sešel 23.září 1953, ve kterém byli hned dva osvědčení propagátoři filmového umění a lektoři, Ing.Miloš Zahradník a JUDr Jaroslav Antonín Fryč, český hudební spisovatel. Sestavení přípravného výboru pro ustavení KPFU bylo následující: Ing. Miloš Zahradník, pracovník VCHZ Synthesia - jako předseda, Iva Kučerová, pracovnice ONV Pardubice místopředseda, Jan Remač, ředitel Městské správy kin v Pardubicích - tajemník, JUDr J.A.Fryč, pracovník Krajského památkového střediska, Pardubice, hospodář, Jaroslav Čičko, tajemník OV Čs.společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí, Pardubice, jako člen.
Tento přípravný výbor ve spolupráci s ústředím Filmových klubů v Praze připravil po stránce organizační vše potřebné k tomu, aby mohla být zahájena klubová činnost.
Zahajovací představení bylo stanoveno na 11.listopad 1963 do kina Svět, které se stalo po mnoho let "klubovým kinem".
Pro prvou sezónu činnosti KPFU (1963-1964) byl sestaven cyklus, který pod názvem "Historie československého filmu" dramaturgicky čerpal z děl, která dokumentovala vývoj československé filmové produkce od nástupu zvuku. 11.listopadu 1963 byl uveden "minicyklus" prvních českých filmů:
- Dostaveníčko ve mlýnici (hraný výstup, natočený Kříženeckým přímo na výstavišti) - Pláč a smích s Josefem Švábem-Malostranským. Komický výstup Výstavní párkař a lepič plakátů, natočený v roce 1898.
- Žofínská plovárna, Svatojánská pouť, Jízda hasičů k ohni, Překažené dostaveníčko, Poslední výstřel v Praze, Cvičení žižkovského Sokola aj.
- 18.listopadu 1963 to byl film režiséra Martina Frice z roku 1931, natočený ve studiu Gloria podle románu Jaroslava Haška "Dobrý voják Švejk"
- 25.listopadu 1963 uveden film Miroslava Cikána podle románu a divadelní hry Josefa Haise - Týneckého "Batalion", který vznikl v společnosti Metropolitan v roce 1937. - 2.prosince 1963 film režiséra Karla Antona z roku 1929-30, podle novely E.E.Kische "Tonka šibenice". První mluvený film.
• 9.prosince 1963 promítnut film Gustava Machatého v ateliérech (A-B) z roku 1931 na námět Vítězslava Nezvala uvedený pod názvem "Ze soboty na neděli".
- 6.ledna 1964 byl uveden výběrový film Hirošima, má láska -1959 režiséra Alaina Resnaise.
- 13.ledna 1964 se promítal film Vladislava Vančury a Svatopluka Innemanna "Před maturitou" (na námět V.Vančury). Film vznikl v roce 1932.
- 20.ledna 1964 film Martina Frice "Jánošík" z roku 1935, natočený ve společnosti Lloyd podle divadelní hry Jiřího Mahena.
- 27.ledna 1964 opět film režiséra Martina Frice "Lidé na kře" ze společnosti UFA (1936-7) podle divadelní hry Viléma Wernera.
- 3.února 1964 film "Sobota" režiséra Václava Wassermanna (Lucerna 1944) podle námětu Olgy Scheinpflugové.
- 10.února 1964 snímek režiséra Otakara Vávry "Šťastnou cestu" z ateliéru Lucerna (1943). - 17.února 1964 opět uveden výběrový film "Matka Kuráž".
První zahajovací cyklus čerpal z nabídky Ústřední půjčovny filmů a také z archivních sbírek, deponujících klasická díla počátků naší filmové historie.
Ještě v průběhu měsíce listopadu roku 1963 byla uskutečněna vůbec prvá beseda členů KPFU se zástupcem Ústředí filmových klubů z Prahy J.Maršálkem, na téma "Co vás zajímá o KPFU?" Beseda se uskutečnila 21.listopadu v zasedací místnosti starého nádraží. Hlavní náplní této besedy bylo osvětlit poslání činnosti KPFU, která má směřovat k možnosti zhlédnout vrcholná díla světové kinematografie, vyslechnout názory odborníků (režisérů, publicistů a kritiků), ale i vyjádřit názor na film a aktivně o něm diskutovat.
Na základě dobrých poznatků z uspořádání prvé besedy bylo přikročeno k další, která se uskutečnila 12.prosince 1963 v aranžovně hotelu "Grand". Tématem besedy, které zvolil dr.J.S.Kolár a vhodným způsobem rozvedl, - bylo "setkání s veterány našeho filmu". Ve svém vyprávění dr.J.S.Kolár přiblížil herce, o nichž namnoze mluvila již jen legenda: Jakuba Seiferta, Josefa Rovenského, Annu Ondrákovou, Karla Nolla, Suzanne Marwille, Andulu Sedláčkovou aj.
Na základě pokynů zřizovatele KPFU v Pardubicích (ČSspolečnost pro šíření politických a vědeckých znalostí) bylo přistoupeno ke zvolení řádného výboru KPFU. Stalo se tak při prvém lednovém klubovém představení (6.1.1964), na kterém byli představeni kandidáti do tohoto výboru. Do prvého řádného Klubu přátel filmového umění v Pardubicích byli zvoleni včetně tří členů z přípravného výboru:
- ing.Miloš Zahradník, pracovník VCHZ Synthesia, jako předseda,
- Miloslav Hanuš, pracovník VCHZ Synthesia, jako první místopředseda,
- Milan Morávek, studující, jako druhý místopředseda,
| Božena Kurečková, pracovnice na podn.ředitelství Domácí potřeby, | JUDr Jaroslav Antonín Fryč, pracovník Krajského památkového střediska, jako pokladník. Dále do výboru byli jmenováni jako členové - Jan Remač, ředitel Městské správy kin a
- Antonín Kohout, pracovník KV Čs.společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí. Řádný výbor KPFU připravil do konce prvé sezóny druhý cyklus (24.2.až 11.5.1964) pod názvem "Slavné postavy svatové filmové veselohry". Tento cyklus byl zařazen proto, že vůbec v průběhu celého vývoje kinematografie patřila veselohra k nejpopulárnějšímu žánru filmového umění. Za poměrně krátkou dobu existence filmu vyrostla řada výrazných komiků, jejichž popularita a síla společenského dosahu nemá obdoby v žádném jiném umění. Vývoj filmové veselohry byl ovlivňován především charakterem těchto hereckých osobností, tím, jak odpovídaly potřebám své doby. Do tohoto druhého cyklu prvé sezóny byly zařazeny filmy s Max Linderem a dalšími představiteli rané francouzské veselohry, Malá galerie představitelů americké grotesky (Mac Sennett, Buster Keaton, Lupino Lane, Harry Langdon, Larry Semon, Hank Mann aj.). Z prvních veseloher Charlese Chaplina (Chaplin honí dolary, Chaplin a Fatty v ringu, Chaplin si vydělává na živobytí aj.), ze sovětské filmové veselohry to byl němý snímek režiséra Jaková Protazanova "Svátek sv. Jorgena", z českých veseloher to byl film režiséra Karla Lamače "Lelíček ve službách Sherlocka Holmese" s Vlastou Burianem, Innemannův film s Hugo Haasem "Muži v ofsajdu", film "Noc v opeře", bratří Marjoů. Do tohoto cyklu byly zařazeny také tři výběrové filmy z Filmového archivu: Polský film Jerzy Kawalerowicze "Vlak", film z roku 1959 režiséra Claude Autant-Lary "Zelená kobyla", snímek Francoise Reichenbacha "Tak velké srdce", "Proces Jany z Areu" - film z roku 1962 francouzského režiséra Roberta Bressona. K tomuto druhému cyklu celovečerních filmů byly komponovány krátkometrážní snímky monotematicky zaměřené na oblast umění. Všechna klubová představení byla uváděna lektory KPFU (ing.Zahradník, JUDr J.A.Fryč, Miroslav Hanuš). Lektorské úvody se zaměřovaly na informace o tvůrcích, to znamená o režisérovi, autorovi scénáře a námětu, kameramanovi, hercích, hudebních skladatelích a výtvarnících. Dále bylo hovořeno o ideových aspektech díla a o použitých výrazových prostředcích a postupech. Mnohdy byl úvod doplněn rekapitulací kritických ohlasů promítaného filmu a u starších snímků též bylo citováno i historické zhodnocení díla. Závěr prvé, filmové sezony KPFU byl věnován (III.cyklus) filmovým předpremiérám: polského režiséra Andrzeje Wajdy "Popel a démant" -1958, "Kanály" -1957, dále "Deník paní Hanky" a "Harry a jeho komorník".
Průměrná návštěvnost na jednotlivé cykly byla 245 členů. Celá sezóna měla celkem na 735 návštěvníků, a to mimo besed a "Kinolektorátu", kterým byla (15.6.1964) ukončena prvá sezóna 1963-1964.
O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem