Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Mudr. Jan Šedivec /1877 – 1936/ - pardubický lékař a vlastenec

obrázek k článku Věnováno s úctou paní Evě Perrové.
Jméno dr. Jana Šedivce dnes již bohužel patří v Pardubicích k pozapomenutým… Přibližme si tedy tuto zajímavou osobnost.
Narodil se 8. února 1877 v obci Tužinka na Benešovsku v rodině hajného konopišťského arcivévody Františka Ferdinanda z Este. Maturoval v Praze na gymnáziu v Žitné ulici, kde jej učil m.j. spisovatel Alois Jirásek a kde jako spolužáka poznal pozdějšího básníka Viktora Dyka /1877 – 1931/. Rozhodl se pak ke studiu lékařství, promován byl v Praze 31. května 1902 /viz příloha 1/. Jako specializaci si vybral oční medicínu, pracoval jako operatér na České oční klinice prof. Deyla v Praze. Později zvolil dráhu vojenského plukovního lékaře v Pardubicích, v níž dosáhl hodnosti majora zdravotnictva. Hned po příchodu do našeho města se zapojil i do společenského života, jak na to vzpomíná jeho přítel JUDr. Václav Hrbek: „Vidím v duchu ten dlouhý stůl v rohu okna v restauraci u Střebských 1/, jemuž předsedal se svým obvyklým trabučkem Dr.Černohorský. Scházeli jsme se kolem něho dvakrát, třikrát týdně. Bylo to v posledních letech před vypuknutím světové války…1a/ Mezi nás zapadal také mladý, švarný plukovní lékař Dr.Šedivec. Porozuměli jsme si brzy…zejména když jsem poznal, že pod vojenským kabátem Šedivcovým žije státoprávní vědomí. K Pardubicům připoutalo Dr.Šedivce spojení s patricijskou rodinou Kašparových.“ 2/ Dr. Šedivec uzavřel manželství s Marií Eliškou Annou Kašparovou, narozenou 26. června 1884, sestrou prvního českého aviatika. 3/ Po svatbě žili určitou dobu na Veselce, v hotelu tchána Františka Kašpara /1884 – 1913/. Z manželství s Marií se narodily postupně tři děti: Jan, Bořivoj a Marie. Marie Kašparová-Šedivcová byla vystudovaná operní pěvkyně v Berlíně a při slavnostním otevření pardubického divadla roku 1909 vystoupila v roli Smetanovy „Hubičky“.

První světová válka rozvrátila i stolní kroužek u Střebských a dr.Šedivec se stal lékařem vojenské karanténní stanice v Pardubicích. Zde léčil m.j. i syna spisovatele A. Jiráska JUDr. Jaromíra Jiráska /zemřel r. 1933/. 4/ V rodinném archivu paní Evy Perrové, vnučky dr. Šedivce /bytem Sokolovská 61, Praha-Karlín/
jsou s úctou opatrovány dopisy plné vděčnosti, jež napsal spisovatel svému bývalému žáku dr. Šedivcovi 30. 11. a 27. 12. 1918 z Prahy a pak ještě z rodného Hronova 28. 8. 1921 /viz přílohy/.
Dejme znovu slovo Šedivcovu osobnímu příteli dr. Václavu Hrbkovi: „Se Šedivcem setkali jsme se zase až po převratu. Odložil vojenský kabát, zahájil praxi očního lékaře, v níž záhy nabyl skvělé pověsti.“ 5/
Šedivcovi bydleli v Hronovické ulici čp. 371 /u Pinkasů/, Šedivcova odborná ordinace byla ve Svatojanské ulici čp. 645 /dn. ul. bratranců Veverkových/ s ordinačními hodinami 8-11 hodin a odpoledne od 14 do 16 hodin. 6/ Jak uvádí Pavel Sviták ve své kašparovské monografii, „na jaře 1920 se ing. Jan Kašpar spojil s tesařským mistrem Václavem Polákem, ředitelem pardubického cukrovaru ing. F. Vamberou a svým švagrem dr. Janem Šedivcem a 18. srpna 1920 podepsali společenskou smlouvu vedoucí ke vzniku firmy. „V.Polák, ing. J.Kašpar a spol. s.r.o.“, závod na zpracování dřeva a obchod jeho výrobky“ 7/ se základním kapitálem 210 tisíc Kč. Roku 1923 napsal první český aviatik ing. J. Kašpar svému švakru z Göteborgu /Švédsko/, kde se účastnil zahájení velké letecké výstavy. Lístek z 20. července t.r. je v držení dr. Bořivoje Šedivce, lékařova syna. 8/ Dr. Šedivec s rodinou se pak účastnil vojenského pohřbu prvního českého aviatika z Veselky v březnu 1927. Sám zemřel 28. ledna 1936 ve 14 hodin po krátké nemoci ve věku pouhých 59 let. Pohřeb se konal v pátek 31. 1. ve 14 hodin z chrámu sv. Jana Křtitele do rodinné hrobky Kašparovy. Na smutečním oznámení z 28. ledna t.r. jsou podepsáni manželka Marie, děti, sestra Marie a synovci dr.Šedivce inspektor ČSD v Benešově K.Hofbauer a okresní soudce v Benešově J. Hofbauer. 9/ Dr. Hrbek ve svém nekrologu ve „Východu“ 31. ledna 1936 napsal: „Bolestným překvapením byla zpráva o náhlém úmrtí dra Šedivce pro všechny jeho přátele. Doufali, že silná jeho konstrukce přemůže nástrahy smrti, ale neúprosný osud kázal jinak. Navždy zmizí z Pardubic sympatický zjev tohoto bodrého, upřímného muže, lékaře a zaníceného vlastence.“ 10/ Pisatel oceňuje též břitký humor zesnulého obrácený proti „bázlivcům a vrtichvostům“.

Poznámky:
1/ Dnešní ALFREDO-Žralok na Třídě Míru.
1a/ Připomeňme, že z této stolní společnosti zvané Pardubičtí hetmani vzešel nápad zachránit hrad Kunětická hora od lámání kamene dopisem na c.k. ministerstvo vojenství.
2/ V. Hrbek, Za Dr. Janem Šedivcem, Východ, č. 4, 31. 1. 1936, s. 1.
3/ O. Ullrich, Rod ing. Jana Kašpara, ZKPP 7-8, roč.1996, s.186-187 a P. Sviták, Předkové ing. Jana Kašpara, tamtéž, s. 183-185.
4/ F. Müller ve svém článku „Trochu vzpomínek na karanténu“ v knize F. Váchy „Pardubice za světové války“ /vyd. Pardubice 1937, s. 142/ uvádí, že Jirásek junior obdržel v Pardubicích superarbitační značku C.
5/ Viz pozn. 2.
6/ B. Korbel, Adresář města Pardubic, vyd. Pardubice 1926, přiložený k průvodci F. K. Potěšila z t.r., s. 138.
7/ P. Sviták, První český letec ing. Jan Kašpar a počátky českého letectví, VČM Pardubice 2003, s. 163-164.
8/ Tamtéž, s. 164.
9/ Smuteční oznámení MUDr. J. Šedivce vytištěné u J. Čížka z fondu SokA Pardubice.
10/ Viz pozn. 2.
O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem