Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
23.05.2021 08:00

Na Svatý kopeček

Hlubočky – Mariánské údolí – Posluchov – Radíkov – Svatý Kopeček. Délka trasy 8 km. Odjezd v 8:00 vlakem ČD z hl.n., návrat 15:51 vlakem ČD. Vedoucí: J. Skotnica. 

Pro členy KPP na vlastní nebezpečí

Účastnici vycházek jsou povinni dodržet po celou dobu účasti na vycházce platná hygienická nařízení Vlády ČR včetně maximálního povoleného počtu účastníků v případě omezení shromažďování osob.

typ akce: Turistické vycházky

30.05.2021 07:10

Zřícenina Starý Stránov a zámek Stránov

Krnsko – zříc. Starý Stránov – Podhrušov – zámek Stránov – Krnsko. Délka trasy 12 km. Odjezd v 7:14 vlakem ČD z hl.n., návrat 16:42 vlakem ČD. Vedoucí: O. Svobodová. 

Pro členy KPP na vlastní nebezpečí

Účastnici vycházek jsou povinni dodržet po celou dobu účasti na vycházce platná hygienická nařízení Vlády ČR včetně maximálního povoleného počtu účastníků v případě omezení shromažďování osob.

typ akce: Turistické vycházky

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

Archiv aktualit

MUDr. Josef Hoščálek - pardubický lékař a vynikající člověk

obrázek k článku V roce 2012 uplynulo 120 let od narození a 30 let od úmrtí tohoto známého pardubického ženského lékaře a porodníka. V roce 1937 mne přivedl na svět. A stejně jako já na něho takto s vděčností vzpomínají snad stovky pardubických občanů. Nejenom ti, kteří díky jemu spatřili světlo světa, ale i jejich maminky a ženy které léčil a kterým pomáhal. Nenarodil se sice v Pardubicích a také zde nezemřel, ale působil zde plných 42 let – nejen jako výborný lékař, ale také jako osvětový pracovník. Stál u zrodu „Spolku pro ochranu matek a dětí v Pardubicích“ a v této poradně působil i jako vedoucí lékař. Věnoval se přednáškové činnosti, byl nejen zdatným cvičencem, ale i sokolským funkcionářem Sokola Pardubice I.
Takto vzpomíná na svého tatínka dcera – MUDr. Zora Jakubíčková: „Můj otec MUDr. Josef Hoščálek žil v Pardubicích od roku 1926 do roku 1968. Narodil se 16. 3. 1892 v Rakově u Hranic na Moravě a toto rodiště silně ovlivnilo celý jeho život, přestože od 10 let byl již studentíkem gymnázia ve Valašském Meziříčí a domů dojížděl jen asi třikrát za rok. Prostředí katolické výchovy ho provázelo celý život, který nebyl nikdy lehký. Z Rakova znal také pozdějšího olomouckého biskupa Zelu, známého z nespravedlivých procesů v 50. letech.
Jako medik Karlovy univerzity v Praze prošel první linií boje na italské frontě za první světové války, kam byl povolán k ošetřovatelské službě. Po válce by se byl rád vrátil k vědecké laboratorní práci ve Fyziologickém ústavu profesora F.Mareše v Praze, ale praktický život a vojenský příkaz jej poslaly na Slovensko, kde vyučoval porodní asistentky. Pracoval na gynekologicko-porodnickém oddělení v Košicích, kde působil pouze za byt a stravu.
V roce 1926 se v Praze oženil s dcerou profesora F. Mareše Annou a rodina žila pak od tohoto roku v Pardubicích. Zde působil jako gynekolog a porodník, soukromě i pro pojišťovny. Postupně se narodily děti Věra, Zora a Jiří. Byl členem Sokola Pardubice I a ustanoven jako vzdělavatel a zdravotník, který jezdil po okrese s přenáškami zdravotnické osvěty. Mimo to rozšířil i svou gynekologicko-porodnickou činnost i o činnost publikační. Zajímal se však i o jiné obory, například filozofii, poezii, psychologii. Byl velmi ovlivněn též svými věrnými přáteli z Pardubic, mezi něž patřili hlavně bratři Vokolkové – tiskař, básník a malíř. Publikoval v jejich tiskárně drobné tisky vydané vlastním nákladem, například „Nezapomínáme“ projev ke Dni matek roku 1929 s ilustrací Milady Marešové, jež byla sestrou jeho ženy. V roce 1929 vyšla též publikace k tisíciletému výročí sv. Václava s ilustrací malíře Vojmíra Vokolka.
Tiskem vyšly i další jeho práce, např. z oboru psychologie „O vnímání“. V Pardubicích se cítil dobře do té doby, dokud mohl pracovat jako lékař – do roku 1968. Nesnášel pocit, že by jako důchodce sedával v parku na lavičce. Téhož roku se přestěhoval s manželkou Annou do Hluboké nad Vltavou, odkud rodina manželky pocházela a žili zde spokojeně osm let do roku 1976. V té době byl již nemocný a v roce 1977 v 73 letech náhle zemřela manželka Anna na nádorové onemocnění.
Můj manžel MUDr. Rastislav Jakubíček a já jsme se v roce 1975 rozhodli přestěhovat do Hluboké nad Vltavou a působili jsme zde jako obvodní lékaři. Můj tatínek byl již od roku 1976 podlomený nemocí, přesto obdivuji jeho chování. Po smrti manželky žil v naší rodině, byl skromný v nárocích. Díky procházkám v krásném okolí se udržel pohyblivý až do nedožitých 90. let věku, kdy v klidu domova tiše skonal 20. 1. 1982.
V Hluboké nad Vltavou 24. 9. 2012“

Pan doktor Hoščálek byl nejen vynikajícím lékařem-odborníkem, ale také člověkem s obrovským rozsahem zájmů. Člověkem vynikajícím a vysokých kvalit a morálních hodnot. Pro jeho snahu pomáhat lidem bez ohledu na svůj čas a osobní pohodlí, leckdy i na úkor vlastní rodiny, pro jeho skromnost, lidskost a odpovědnost si ho vážila celá pardubická veřejnost.
O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem