Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

O pardubickém letišti

obrázek k článku 24.11.2011 se pražská pobočka věnovala své 18. schůzce věnovala zajímavému tématu - pardubické civilní letiště. Přednášku o jeho historii přednesl př. Ing. Vavřina. K letectví ho přivedl jeho strýc Olda Souček, který byl instruktorem Východočeského aeroklubu. V Pardubicích byl aviatický klub založen v roce 1910 pod vedením Ing. Prokopa. V červnu 1926 pak byla ustavena pobočka Masarykovy letecké ligy, která připravovala piloty pro akci 1000 pilotů republice.V roce 1931 se Východočeský aeroklub úspěšně prezentoval na celostátní výstavě tělesné výchovy a sportu v Pardubicích.
První hangár Ing. Kašpara byl umístěn v místech dnešního nákladového nádraží. Letiště bylo naprojektováno do Popkovic. Po válce bylo vráceno Vč. Aeroklubu. V roce 1950 bylo předáno armádě a Vč aeroklub se odstěhoval do Přelouče. Výcvik probíhal v Chrudimi (motorové létání) a v Podhořanech (bezmotorové létání). Zde absolvoval svůj výcvik též př.Vavřina.

Po sametové revoluci nastaly změny. 1. ledna 1993 byla založena akciová společnost, která připravovala založení mezinárodního letiště se smíšenýmo provozem. Velitelem vojenského letiště byl plk. Karel Hřebačka, který tento záměr podpořil, a tak akce dostala zelenou. Nastartovala se složitá práce a jednání s mnoha institucemi: ministerstvem dopravy, obrany a vnitra a financí. V květnu 1995 bylo získáno povolení ministerstva dopravy a Úřadu pro civilní letectví. Byl povolen civilní provoz. Letiště začínalo se třemi pracovníky a dnes je obsluhuje 25 lidí.
Každoročně se nyní konají aviatické pouti, přistál zde se svým letadlem pan Tomáš Baťa. Zájem o letiště mají podnikatelé ze širokého okolí. Využívají jej sportovní piloti a manažérská letadla do 7 sedaček a dále velké letecké společnosti s letadly typu Boening a Airbus do prázdninových destinací a pravidelné linky do Moskvy. Přistávají zde také letadla pro nákladní (cargo) dopravu typu IL62, Antonov a Ruslan. Cestující, kteří odtud létají na dovolenou mohou po celou dobu dovolené parkovat na letišti zdarma. Letiště je využíváno také pro výcvik posádek a přeškolování pilotů. Řídící věž letiště se zapojuje pro záchranné a repatriační lety. Vedle Prahy, Karlových Varů, Brna a Ostravy se pardubické letiště stalo jedním z páteřních letišť naší země.
Ing. Vavřina působil ve funkci ředitele civilní části letiště v letech 1995 až 2008. Je nositelem ocenění „Osobnost českého civilního letectví“. Letiště je nyní v majetku kraje (34 %) a města (66 %). Pro další rozvoj jsou připraveny projekty na rozšíření rozjezdové dráhy, na komplexní oplocení, na nové osvětlení a na nové rentgeny pro cestující a zavazadla. Připravuje se také výstavba nového terminálu, protože stávající odbavovací hala už nestačí vzrůstajícímu provozu. Letiště svým provozem vytváří další efekty a ekonomické přínosy – rozvoj turistiky, zlepšení dopravní obslužnosti, rozvoj průmyslu a nové možnosti a prostor pro podnikání.
Do následné besedy se zapojila řada přítomných a zejména odborník na historii letectví, př. Pavel Sviták a př. Jiřina Hájíčková, dcera bývalého velitele pardubického letiště.
O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem