Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
04.12.2022 08:05

Posázaví ze Světlé nad Sázavou

Světlá n.Sázavou - Michlův statek - Podél Sázavy - Světlá n.Sázavou. Délka trasy 14 km. Odjezd 8:09 hod. vlakem ČD z hl.n., návrat 17:55 hod. vlakem ČD. Vedoucí L. Černíková. Turistická vycházka týmu A. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka na vlastní nebezpečí!

typ akce: Turistické vycházky

04.12.2022 10:05

Na Barborku-na Barborku (rozhledna)

Jeníkovice – Barborka - Heřmanův Městec. Délka trasy 7 km. Odjezd v10:09 vlakem ČD z hl. n. Návrat v 14:31 (16:02) h. BUS. Turistická vycházka týmu B. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka na vlastní nebezpečí!

typ akce: Turistické vycházky

07.12.2022 18:00

Perníkářství na Pardubicku

Přednáška připomene historii výroby sladkého pečiva. Vstupné dobrovolné. Koná se v přednáškové místnosti Institutu Paměť národa v prvním patře v Machoňově pasáži na tř. Míru.

 

typ akce: Hovory o Pardubicku

11.12.2022 07:40

Předvánoční Betlémy

Týniště n Orlicí - Albechtice - Suté Břehy - Štěnkov- Třebechovice p Orebem. Délka trasy 14 km. Odjezd 7:40 hod. vlakem ČD z hl.n., návrat 15:27 h. vlakem ČD. Vedoucí Z. Řehák. Turistická vycházka týmu A. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka na vlastní nebezpečí!

typ akce: Turistické vycházky

11.12.2022 09:35

Potkáme ještě čerty na Čertově skále?

Lhota pod Přeloučí – Škudly - Čertova skála - Spytovice - Řečany nad Labem. Délka trasy 8 km (6 km). Odjezd v 9:38 h. vlakem ČD z hl. n. Návrat v14:41 h. vlakem ČD. Turistická vycházka týmu B. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka na vlastní nebezpečí!

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

PARDUBICE ´2012 – letos podvacáté

obrázek k článku Letos je tomu rovných dvacet let, co zahájila svoji činnost Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, v jejímž předsednictvu jsem měl tehdá tu čest sedět.
Úkolem předsednictva bylo postavit organizační základy, stanovit programové zásady a zamyslet se nad konkrétní činnosti, jejímž smyslem bylo šířit sexuální osvětu, otevřeně seznamovat společnost s riziky sexuálně přenosných nákaz a zamyslet se nad pořádáním akcí, které by pomáhaly naplňovat stanovy a uskutečňovat programové cíle.
Společnost zahajovala svoji činnost v době zásadních politických přeměn a když by se to na první pohled tak nemuselo jevit, tyto přeměny společnosti se hluboce dotkly i takových intimit jakými je lidská sexualita a její realizace.

Otevřené hranice přinesly nejen volnost v cestování, ale i do té doby naprosto nebývalý přísun nejrůznějšího spotřebního zboží. Tedy i takového, které svým charakterem či způsobem užití až dosud vedly k trestnímu stihání jeho držitele. Stále ještě trestní zákon obsahoval ustanovení o ohrožování mravnosti a nároží i těch nejrušnějších ulic byly plné prodavačů pornografických časopisů a videokazet. Najednou stály orgány činné v trestním řízení před dilematem stihat či nestihat to, co bylo za západní hranicí volně přístupné a nikoho nepohoršuje.
Je téměř neznámou skutečností, že se na naši společnost obrátili někteří podnikatelé v této branži s žádostí o pomoc orientovat se v situaci a tak představitelé SPRSV vyvolali jednání na tehdejší Federální prokuratuře ČSSR k vydání stanoviska.
Po složitém jednání, jehož se na straně naší společnosti zúčastnili Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., MUDr. Radim Uzel, CSc. a JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. a na straně prokuratury tehdejší ředitel odboru prokurátorského dozoru JUDr. Jiří Levinský (mimochodem pardubický rodák a absolvent zdejšího gymnazia), došlo k vydání stanoviska č.j. FGn 38/90, které připustilo akceptaci pornografie s výjimkou sadismu, pedofile, do určité míry i masochismu, zoofilie a sexu s dětmi. Tedy principů, ze kterých vyšly následující právní úpravy a koneckonců i současná trestněprávní úprava.
Byla to ale i doba pořádání nejrůznějších besed, přednášek a veřejných vystoupení, seriálů televizních vystoupení a článků s populárně odbornou sexuálně osvětovou a výchovnou tématikou a tak není divu, že na jednom zasedání předsednictva kdosi vyslovil návrh uspořádat akci celostátního rozsahu, jejímiž účastníky by byli učitelé, sexuologové, právníci a další odborníci, kteří by měli co říci zda, jak a kde sexuální osvětu co nejlépe realizovat.
Nápad byl jednomyslně přijat a tehdy jsem navrhl, aby se místem konání konference staly Pardubice. Protože právník dokáže zdůvodnit naprosto všechno, uvedl jsem výhodnou strategickou polohu města na hlavním železničním tahu do kterého je vlastně stejně daleko z Ostravy jako z Českých Budějovic a z Prahy je to kousek, město to je pěkné, jistě tam bude sál s potřebnou kapacitou, s vstřícným a vlídným vedením města. Návrh byl přijat a nastaly přípravy jeho realizace a od té doby se rok co rok pod záštitou primátorů města a nejvyšších představitelů Univerzity Hradec Králové schází v Pardubicích přední odborníci z řad pedagogů, sexuologů, pediatrů, gynekologů, právníků a psychologů, kteří přinášejí řadu zajímavých sdělení, podnětů a řešení. Nu a kongresový sborník referátů, který účastníci dostávají již při své prezenci, to už je ta třešnička na pomyslném dortu.
Na závěr snad už jen to, že jsem při navrhování místa konání konference zatajil, že Pardubice jsou moje srdeční záležitost. Tady jsem začal chodit do školy, zde jsem maturoval, prožil svoji první lásku na kterou dodnes vzpomínám. Že jsem zde k předkům pochoval své rodiče, že jsem se zde formoval a že jsem prostě tomuto městu lidsky vděčný a zavázaný. A tak mne tehda napadlo, že je tady šance to Pardubicím nějak vrátit.
Byl jsem totiž přesvědčený, že realizovaná konference nebude první a zároveň poslední, ale že vlastně zakládám tradici každoročních setkání. A je-li nad námi Bůh, vyslyšel moji prosbu.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem