Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
04.10.2023 16:00

Vyprávění o Františku Filipovském

Pražská pobočka našeho klubu zve všechny pražské členy na svou první poprázdninovou akci.

  Na říjnovou schůzi k nám  z Přelouče přijede pan magistr Pešta, který  pro nás připravil vyprávění o proslulém českém herci a přeloučském rodákovi, Františku Filipovském. Věřím, že Vás toto téma zaujme a na naše setkání přijdete osobně. 
Všichni jste srdečně zváni. 
   Naše schůze se bude  konat ve středu 4. října 2023 od 16:00 hodin v klubovně Ve Smečkách 25.

typ akce: Pražská pobočka KPP

04.10.2023 18:00

Pardubické městské řeky mlýny a mosty

Přednáška připomene dnes již neexistující toky, které do počátku 20. století dotvářely kolorit Pardubic. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náěmastí. Vstup zdarma. Veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

07.10.2023 07:30

Výlet do Orlických hor

-    Autobusem do Klášterce nad Orlicí

-    Pěšky přes Pašeráckou lávku k Zemské bráně

-    Autobusem do Bartošovic v Orlických horách (barokní kostel sv. Máří Magdalény, Chráněná dílna Kopeček, oběd v místní restauraci).

-    Autobusem do Neratova s návštěvou kostela sv. Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici, pivovaru, kde vaří pivo Prorok, poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

 

Cena pro členy KPP 300,- Kč, pro nečleny 500,- Kč. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři Klubu přátel Pardubicka v Klášterní ul. v Pardubicích v úřední hodiny v úterý a ve čtvrtek v čase 10-12 a 14-17 hodin, kde bude od každého účastníka vybírána výše uvedená částka. 

POUZE PRO PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ ÚČASTNÍKY

typ akce: Výlety do historie

08.10.2023 07:40

Čížkovy kameny

Malé Svatoňovice-Čížkovy kameny-Trutnov. Odjezd 7:40 hod. vlak ČD z hl.n., návrat 18:27 hod ČD. Délka trasy 13 km. Ved: L. Černíková. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

08.10.2023 09:00

Podzimní Kuňka

Odchod v 9 h od zdymadla. Návrat MHD č. 16 ve 13:35 h. Délka trasy 6 km. Ved: J. Votrubová. Turistická vycházka týmu B. Pro pomalejší nebo méně zdatné členy KPP

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

PARDUBICE ´2012 – letos podvacáté

obrázek k článku Letos je tomu rovných dvacet let, co zahájila svoji činnost Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, v jejímž předsednictvu jsem měl tehdá tu čest sedět.
Úkolem předsednictva bylo postavit organizační základy, stanovit programové zásady a zamyslet se nad konkrétní činnosti, jejímž smyslem bylo šířit sexuální osvětu, otevřeně seznamovat společnost s riziky sexuálně přenosných nákaz a zamyslet se nad pořádáním akcí, které by pomáhaly naplňovat stanovy a uskutečňovat programové cíle.
Společnost zahajovala svoji činnost v době zásadních politických přeměn a když by se to na první pohled tak nemuselo jevit, tyto přeměny společnosti se hluboce dotkly i takových intimit jakými je lidská sexualita a její realizace.

Otevřené hranice přinesly nejen volnost v cestování, ale i do té doby naprosto nebývalý přísun nejrůznějšího spotřebního zboží. Tedy i takového, které svým charakterem či způsobem užití až dosud vedly k trestnímu stihání jeho držitele. Stále ještě trestní zákon obsahoval ustanovení o ohrožování mravnosti a nároží i těch nejrušnějších ulic byly plné prodavačů pornografických časopisů a videokazet. Najednou stály orgány činné v trestním řízení před dilematem stihat či nestihat to, co bylo za západní hranicí volně přístupné a nikoho nepohoršuje.
Je téměř neznámou skutečností, že se na naši společnost obrátili někteří podnikatelé v této branži s žádostí o pomoc orientovat se v situaci a tak představitelé SPRSV vyvolali jednání na tehdejší Federální prokuratuře ČSSR k vydání stanoviska.
Po složitém jednání, jehož se na straně naší společnosti zúčastnili Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., MUDr. Radim Uzel, CSc. a JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. a na straně prokuratury tehdejší ředitel odboru prokurátorského dozoru JUDr. Jiří Levinský (mimochodem pardubický rodák a absolvent zdejšího gymnazia), došlo k vydání stanoviska č.j. FGn 38/90, které připustilo akceptaci pornografie s výjimkou sadismu, pedofile, do určité míry i masochismu, zoofilie a sexu s dětmi. Tedy principů, ze kterých vyšly následující právní úpravy a koneckonců i současná trestněprávní úprava.
Byla to ale i doba pořádání nejrůznějších besed, přednášek a veřejných vystoupení, seriálů televizních vystoupení a článků s populárně odbornou sexuálně osvětovou a výchovnou tématikou a tak není divu, že na jednom zasedání předsednictva kdosi vyslovil návrh uspořádat akci celostátního rozsahu, jejímiž účastníky by byli učitelé, sexuologové, právníci a další odborníci, kteří by měli co říci zda, jak a kde sexuální osvětu co nejlépe realizovat.
Nápad byl jednomyslně přijat a tehdy jsem navrhl, aby se místem konání konference staly Pardubice. Protože právník dokáže zdůvodnit naprosto všechno, uvedl jsem výhodnou strategickou polohu města na hlavním železničním tahu do kterého je vlastně stejně daleko z Ostravy jako z Českých Budějovic a z Prahy je to kousek, město to je pěkné, jistě tam bude sál s potřebnou kapacitou, s vstřícným a vlídným vedením města. Návrh byl přijat a nastaly přípravy jeho realizace a od té doby se rok co rok pod záštitou primátorů města a nejvyšších představitelů Univerzity Hradec Králové schází v Pardubicích přední odborníci z řad pedagogů, sexuologů, pediatrů, gynekologů, právníků a psychologů, kteří přinášejí řadu zajímavých sdělení, podnětů a řešení. Nu a kongresový sborník referátů, který účastníci dostávají již při své prezenci, to už je ta třešnička na pomyslném dortu.
Na závěr snad už jen to, že jsem při navrhování místa konání konference zatajil, že Pardubice jsou moje srdeční záležitost. Tady jsem začal chodit do školy, zde jsem maturoval, prožil svoji první lásku na kterou dodnes vzpomínám. Že jsem zde k předkům pochoval své rodiče, že jsem se zde formoval a že jsem prostě tomuto městu lidsky vděčný a zavázaný. A tak mne tehda napadlo, že je tady šance to Pardubicím nějak vrátit.
Byl jsem totiž přesvědčený, že realizovaná konference nebude první a zároveň poslední, ale že vlastně zakládám tradici každoročních setkání. A je-li nad námi Bůh, vyslyšel moji prosbu.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem