Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
21.04.2024 07:50

Alejí klenů kolem rybníků

 Krucemburk – Staré Ransko – Ždírec n. Doubravou. Délka 7 km. Odj. 7:53 ČD. Návrat 14:00, 16:06 ČD. Ved: Květa Janáčková. Turistická vycházka týmu B. Pro pomalejší členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

21.04.2024 07:55

Meandry Struhy

Veselí - Lepějovice - Meandry Struhy - Bílý kopec - Kokešov – Opočínek. Délka trasy 8 km / 13 km. Odjezd 7:58 ČD, návrat 12:47 / 15:15 Bus MHD č.15. Ved: L. Kvapilová.  Turistická vycházka týmu A. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.04.2024 07:50

Krajinou evropského rozvodí Labe - Dunaj

Čachnov – Zámecká studánka – Karlštejn - Svratka. Délka trasy 7,5 km. Odjezd 7:53 ČD. Návrat Bus + ČD 16:02. Ved: J. Votrubová. Turistická vycházka týmu B. Pro pomalejší členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.04.2024 08:35

Zřícenina hradu Rýzmburk

Olešnice /okr. Náchod / - Rýzmburk - Starkoč . Délka trasy 14 km. Odjezd 8:35 ČD, návrat 17:17 ČD. Ved: L. Černíková. Turistická vycházka týmu A. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

04.05.2024 14:00

Pardubická náměstí - trolejbusový výlet do historie

Masarykovo nám. – nám. Jana Pernera – nám. Legií – nám. Dukelských hrdinů – Zborovské nám. – nám. Republiky – Smetanovo nám. – Schwarzovo nám. – Komenského nám. – Pernštýnské nám. – Lázně Bohdaneč

Historickým trolejbusem Škoda 9Tr.

Sraz účastníků na zastávce MHD Třída Míru (u záchodků).

A zejména pro ty nejmenší: cestou zastávka na BOŽÍ ZMRZKU.

Jízdné ve výši 50 Kč se platí při nástupu do trolejbusu.

typ akce: Výlety do historie

Archiv aktualit

Informace z Výroční schůze Klubu přátel Pardubicka

obrázek k článku Zpráva o činnosti Klubu přátel Pardubicka za r. 2011
(výtah pro Zprávy KPP)

Posláním Klubu je vzbuzovat zájem o Pardubicko a prohlubovat k němu vztah občanů. To plníme organizováním Hovorů o Pardubicku, pořádáním vlastivědných a turistických vycházek, tematických autobusových či trolejbusových výletů, ale především vydáváním Zpráv Klubu přátel Pardubicka a brožur AB-Zet. Tak seznamujeme členy s přírodou, historii, památkami, jinými hodnotami Pardubicka. K dnešnímu dni uhradilo své členské příspěvky zatím 715 členů.
Mimo Pardubice máme nejvíce členů v Praze, kde pan Pavel Kraus roku 2008 obnovil činnost pražské pobočky, v roce 2011 měl KPP již 50 členů s pražskou adresou.

K naší činnosti
Klub přátel Pardubicka uspořádal v uplynulém roce 88 akcí nejen pro své členy, ale také pro veřejnost. Celková evidovaná účast byla přes 2 600 lidí.
1)Hovory o Pardubicku
Významnou a úspěšnou činností Klubu se staly Hovory o Pardubicku, během roku 2011 jich proběhlo 19 s účastí 705 lidí. Hovory o Pardubicku pokračují vždy ve středu od 17 hodin. Tyto přednášky a besedy jsou přístupné zcela zdarma široké veřejnosti.
2) Výlety do historie
Tradicí se již také staly „výlety do historie“ pořádané historickým autobusem či trolejbusem s výkladem o historii Pardubic. V loňském roce se uskutečnil jeden trolejbusový výlet, který proběhl ve spolupráci s Pardubickým spolkem historie železniční dopravy. Také pro letošní rok se připravují dva trolejbusové výlety do historie. Obě dvě akce se opět uskuteční pro širokou veřejnost a zcela zdarma.
3) Městské slavnosti
Klub přátel Pardubicka loni již tradičně přispěl třemi akcemi do Městských slavností. Tou první byla přednáška v rámci cyklu Hovory o Pardubicku, která pojednávala o kanálu Halda, pardubických městských řekách a mlýnech, které na nich v minulosti stávaly. Druhou akcí v Klubu přátel Pardubicka uspořádanou v rámci Městských slavností byla procházka po Městské památkové rezervaci, které se zúčastnilo na 60 zájemců, poslední byl již zmiňovaný trolejbusový „Výlet do historie“.
4) Výlety do Senátu, do Přelouče a do Pečkárny
V květnu uspořádal Klub přátel Pardubicka pro své členy exkurzi do Senátu Parlamentu Tohoto výletu se zúčastnilo na 50 zájemců. V říjnu se pak konala exkurze do Přelouče uspořádaná u příležitosti 750 let města.V listopadu se pak uskutečnila exkurze do Petshkova paláce v Praze, této exkurze se zúčastnilo 20 zájemců z řad členů Klubu přátel Pardubicka.
5) Internetové stránky KPP
Dalším pilířem činnosti Klubu přátel Pardubicka, kterým se snažíme přizpůsobit modernímu trendu dnešní doby, jsou naše internetové stránky. Samostatnou součástí našich webových stránek je internetový obchod E-shop, kde nabízíme k prodeji sešity z edice AB-Zet Pardubicka, ale i jednotlivé sešity Zpráv KPP.
6) Edice AB-Zet Pardubicka
Vyšlo již 59 těchto monotematických sešitů, přičemž v roce 2011 jsme vydali pouze dva nové sešity a nechali jsme dotisknout jeden sešit z roku 2010. Na jaře loňského roku vyšel sešit číslo 57. pod názvem „Pardubické městské řeky, mlýny a mosty“, na podzim jsme pak vydali publikaci pod názvem „Kronika cyklistiky na Pardubicku“. Druhého vydání se dočkala také rozebraná „Malá kronika Pardubicka 20. století“.
V letošním roce by jsme, pokud nám to finanční situace dovolí, rádi vydali celkem čtyři sešity z této edice. Publikaci o historii trolejbusové dopravy v Pardubicích (již vyšla), publikaci o kostelu sv. Bartoloměje a Pernštejnech na Pardubicku, publikaci „Jak to kolem řeky Loučné chodilo a chodí aneb z Pardubic do Vídně přes Moravu lodí“ a publikaci tiskaře Čížka „Vzpomínky na staré Pardubice“ doplněné unikátními historickými fotografiemi starých Pardubic. Rádi by jsme také připravili dotisk některé z již vyprodaných publikací, ale vše záleží na našich finančních možnostech.
7) Zprávy KPP
Naší tradiční činností již od roku 1965 je vydávání Zpráv Klubu přátel Pardubicka. V rámci celé republiky jsou Zprávy unikátním amatérským vlastivědným časopisem.Ročník 2011 Zpráv KPP měl 392 stran a 16 stran rejstříku. Také v letošním roce počítáme s vydáním šesti dvojčísel Zpráv KPP, kde se i nadále hodláme věnovat tématům z historie i současnosti Pardubic a jejich okolí. Hlavním letošním tématem je osmdesáté výročí heydrichiády na Pardubicku, pokračovat bude seriál o hříšných lidech města Pardubic, chystáme také zajímavý seriál o erbech obcí Pardubicka.
Velmi náročnou činností je distribuce Zpráv. S expedicí Zpráv nám pomáhají obětaví členové, kteří je roznášejí v okruhu svého bydliště a známých.
8) Činnost turistického odboru KPP
V roce 2011 bylo uspořádáno 52 nedělních turistických vycházek, jichž se zúčastnilo 1.342 osob, při stoprocentní účasti na výletech mohl každý jednotlivě nachodit přibližně 850 km. Pro 24 zájemců z řady členů KPP bylo uspořádáno týdenní letní soustředění v malebném prostředí Lužických hor, kde absolvovali 7 túr v celkové délce asi 90 km a zdolali jsme též dva nejvyšší vrcholy hor dosahující výšky téměř 800 m.n.m.
9) Činnost přírodovědné sekce
Uskutečnilo se 10 vycházek po přírodních krásách a pamětihodnostech Pardubic a okolí s hodnotným odborným výkladem. Mezi nimi to byla například vycházka s výkladem na Kunětickou horu. Již tradiční bylo také prvomájové Vítání ptačího zpěvu na Polákově poloostrově v Lázních Bohdaneč. Přírodovědná sekce organizovala některé akce ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem. Tyto akce je stávají velmi populárními, ať už to byla soutěž „Vo močáka pardubického“ nebo „O nejlepší vokurku sladkokyselou“. Společně jsme také oslavili na Maťáku Den Země.
10) Genealogický kroužek
V rámci klubu pracuje malý kroužek genealogů, který se pravidelně schází v kanceláři Klubu, každé poslední pondělí v měsíci a účastníci si zde vyměňují své zkušenosti i poznatky..
11) Ostatní činnost
Podíleli jsme se na vzniku unikátní elektronické encyklopedie Pardubic. Její přípravu si v loňském roce plně převzal na svá bedra Magistrát města Pardubic, ale encyklopedie k naší lítosti dosud nefunguje. Společně s Krajskou knihovnou připravili vědomostní soutěž o Pardubickém kraji pro studenty středních škol, které probíhá v současné době pod názvem „Putování s Pardubickým Cimrmanem“ s účastí 10-ti týmů. Připravili projekt vzniku „Městské naučné stezky“. Jedná se o vznik dvou okruhů po památkách Pardubic. Práva na realizaci tohoto projektu od nás nakonec odkoupilo město Pardubice.
Při letošním stém výročí založení Lidové hvězdárny v Pardubicích baronem Krausem, jsme ve spolupráci s Pardubickou hvězdárnou a Astronomickou společností, připravili akce na vyhlášení roku 2012 rokem barona A. Krause. Vzhledem k tomu, že tento rok byl ale vyhlášen rokem Pernštejnů, jsme tuto akci odložili až na příští rok.
Finance
Členské příspěvky pokrývají zhruba polovinu našich nákladů. V roce 2011 jsme řešili problém s naším hlavním donátorem, kterým je město Pardubice. Na celoroční činnost jsme dostali pouze polovinu potřebné částky ve výši 40 000,- Kč. S přijatými úspornými opatřeními se nám téměř podařilo splnit všechny naše roční cíle, ale pokud se nám nepodaří tyto životně nutné finanční prostředky ve výši 80 tisíc korun získat i letos, velmi citelně to zasáhne do činnosti Klubu.
Z krajského úřadu jsme dostali pravidelnou částku ve výši 20 000,- Kč.
V Pardubicích 31.5.2012
Ing. Jan Linhart, předseda

Plán činnosti KPP na rok 2012
1. Vydáme 6 dvojčísel Zpráv s barevnou obálkou.
2. Vydáme 4 brožury AB-Zet Pardubicka
• O historii trolejbusové dopravy v Pardubicích
• O kostelu sv. Bartoloměje a Pernštejnech na Pardubicku
• Jak to kolem řeky Loučné chodilo a chodí aneb z Pardubic do Vídně přes Moravu lodí
• Vzpomínky tiskaře Čížka na staré Pardubice
3. Turistický odbor kromě pravidelných vycházek uspořádá týdenní soustředění
4. Budeme pokračovat v "Hovorech o Pardubicku“s promítáním obrazových dokumentů
5. Dle požadavků zajistíme besedy, prohlídky města a vycházky o prázdninách.
6. Nabídneme městu nejméně jednu akci k Městským slavnostem
7. Přírodovědná sekce připraví oslavu Dne Země a soutěže „o pardubickou vokurku“a „močáka“
8. O činnosti Klubu budeme pravidelně informovat na našich internetových stránkách, budeme rozvíjet prodej brožur prostřednictvím e-shopu
9. Ve spolupráci s Krajskou knihovnou podpoříme projekt soutěže „putování s Pardubickým Cimrmanem“
10. Budeme spolupracovat se Sdružením přátel Pardubického kraje
11. Zajistíme schůzky genealogického kroužku
12. Budeme podporovat činnost pražské pobočky KPP
13. Ve spolupráci s hvězdárnou Pardubice připravíme rok 2013 rokem barona A. Krause
14. Klub bude věnovat soustavnou pozornost veřejnému dění a bude podávat náměty a připomínky k problémům města Pardubice i Pardubického kraje.
15. Zajistit informační skříňku ve středu města
V Pardubicích 10.2.2012

Návrh rozpočtu KPP na rok 2012
Příjmy: Kč Členské příspěvky 90 000,- (42,8 %)
Dotace MmP 80 000,-
Dotace Pardubický kraj 20 000,-
Další příjmy, prodej brožur 20 000,-
--------------
Příjmy celkem : 210 000,- Kč

Výdaje: Kč
tisk Zpráv 6 dvojčísel 90 000,-
4 brožur AB-Zet 70 000,-
nájemné kancelář, sály 15 000,-
poštovné a drobné výdaje 9 000,-
činnost pražské pobočky KPP 6 000,-
ostatní drobné výdaje 20 000,-
----------------------
Výdaje celkem 210 000,- Kč
V Pardubicích 10.2.2012
Zpracoval: ing. Jan Linhart

O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem