Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
23.06.2024 06:55

Český kras

Karlštejn - u Dubu – Kubrychtova bouda (Pro méně zdatné je možná kratší trasa Srbsko – Kubrychtova bouda) - Bukovické vodopády - Sv. Ján pod Skálou - Beroun. Délka trasy 15 (10,5) km. Odjezd 6:58 h. ČD, návrat 18:30 h. ČD. Ved: K. Stryková. Turistická vycházka týmu A. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

23.06.2024 07:55

Naučná stezka město u dvou moří

Heřmanův Městec – kostel – NS – zámecký park – Heřm. Městec, nám. Délka trasy 6 km. Odjezd 7:57 h. ČD z hl.n., návrat ČD 13:00 / 14:37 h. Vedoucí M. Nechanická. Turistická vycházka týmu B pro pomalejší nebo méně zdatné členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

30.06.2024 07:05

PR Klokočské skály

Turnov žst, město - hrad Rotštejn - roz. Dubecko - Sedmihorky. Délka trasy 17 km. Odjezd 7:05 h. ČD, návrat 18:55 h. ČD. Ved: Z. Řehák. Turistická vycházka týmu A. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

30.06.2024 08:25

Babiččino údolí

Česká Skalice – Babiččino údolí – Česká Skalice. Délka trasy 7,5 / 9 km. Odjezd 9:30 h. ČD z hl.n., návrat ČD 13:28 / 14:28 / 15:28 h. Vedoucí J. Votrubová. Turistická vycházka týmu B pro pomalejší nebo méně zdatné členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Přehled činnosti pražské pobočky Klubu přátel Pardubicka v minulosti

obrázek k článku Jak jsme již na těchto internetových stránkách informovali, obnovila před nedávnem pražská pobočka Klubu přátel Pardubicka po letech svou činnost. Z tohoto důvodu přetiskujeme zajímavý dokument o činnosti oné "původníů pražské pobočky Klubu přátel Pardubicka v letech 1966 - 1984. ten to soupis sestavila v osmdesátých letech paní Dr. Marie Svobodová-Hermanová, do elektronické podoby jej přepsal v roce 2008 Pavel Kraus.
V roce 1966 sešlo se několik pardubických rodáků žijících v Praze s úmyslem založit z hlubokého vztahu k městu, jehož obraz a prožitky v nás zůstávají stále živé, "klub přátel Pardubic v Praze".
Vždyť s městem a celou jeho okolní krajinou, jíž dominuje Kunětická hora, pardubický zámek a Zelená brána, jsme srostli. Láska k našemu rodnému kraj, která je uložena v našem nitru, nás nabádá k tomu, abychom činností v klubu městu také něco přinášeli. Dnes shromažďuje klub téměř 200 členů, kteří se na měsíčních besedách seznamují s výsledky odborných prací našich krajanů v nejrůznějších oblastech - kulturně politické, vědecké a umělecké práce, a se skutečným růstem našeho města, jehož vnější i vnitřní tvář a dynamika výstavby prošla celou řadou proměn.

Z mnoha význačných osobností mimořádný ohlas pro nás měli právě předsedové Měst.NV, od nichž jsme získávali nejbhatší informace o růstu a budování našeho města
Prvním předsedou klubu byl zvolen Rudolf Wilda (2.3.1966 - 23.2.1972).
Druhým předsedou byl z.u. hanuš Thein, čestný občan města Pardubic (26.4.1972 - 17.12.1974). Po něm jako třetí byla zvolena v Mezinárodním roce ženy PhDr Marie Svobodová-Herrmannová. Své předsednické funkce se ujala 14.4.1975 a zastává ji doposud.
S výborem klubu, čítajícím 10 členů, schází se 3 až 4 krát do roka. Výbor tvoří vedle předsedy dva místopředsedové, dva jednatelé, pokladník , zapisovatel a další členové
Jednou měsíčně (kromě letních měsíců) jsou pořádány předem připravené besedy. Ty se konají v klubovně Ústředního domu železničářů v Praze na Vinohradech a členové klubu jsou o nich vyrozumíváni pozvánkami.
Besed se zpravidla zúčastní 60 - 80 účastníků.
Od samého počátku vykonal KPP velký kus práce. Po celou dobu trvání klubu jsme zůstali, zejména po smrti Hanuše Theina, věrni směru, který jsme si vytkli: věnovati prvořadou pozornost našemu rodnému městu, jeho kulturně politickému růstu rozvoji výstavby, hospodářství, techniky, jeho historii i současnému životu a plánům do budoucnosti. Ráda připomínám jak imponující byly informace předsedů Měst.NV s. F. Sluky, Ing. Klimeše a Jar. Šimona.
Je potěšitelsní, že starostové našeho města vysoce oceňují naši práci na poli propagace Pardubic a dobrou radou i pomocí podporují naši činost. Dovoluji si z tohoto místa vzdát za to vše díky. Zejména si nesmírně vážíme ocenění, které nám byl předáno 11.11.1981 s. předsedou Měst. NV
Jar. Šimonem ve formě Zlatého odznaku I. stupně Rady Měst. Národního výboru v Pardubicích. Toto vysoké ocenění nás ovšem také zavazuje k tomu, abychom dále úspěšně pokračovali v naší dosavadní práci.
Jsme vděčni i za přátelský zájem a vztah přátel v Pardubicích a redakční rady "Zpráv" se šéfredaktorem Dr. J. Kotykem, s nímž nás vážou ideální kontakty. Časopisu založenému nejen na pronikání do dějin města, ale také do současného dění v aktuálních úvahách a všestranných zprávách, si velice vážíme. Přejeme mu do budoucnosti hodně úspěchů. Jak v heuristické činnosti, tak v činnosti na poli současného vývoje.
Hodnotu činnosti Klubu přátel Pardubic v Praze od roku 1966 nejlépe ilustruje sestavený soupis besed, které 7. listopadu tohoto roku završí slavnostní číslo 150


Přehled činnosti KPP v Praze v létech 1966 - 1981

1966
1       2.3. Ustavující členská schůze. Řídil stavitel Jaroslav Krupař . Předsedou zvolen R.Wilda
2       6.4. Členská schůze řízená J.Krupařem a R.Wildou
3        5. Korda A, Ing Chemie v Pardubicích Jarošová B. Pardubické divadlo
4        6. Bičík Z,pr.his., Zikmunda V. Historické Pardubice
5       7.9. Grus V, z.um. O cestě do Švédska
6       24-25.9. Autobusový zájezd do Pardubic a na Kunětickou horu
7       9.11. Thein P, Dr Pardubické divadlo (1.část)
8        14.12. Thein P, Dr Pardubické divadlo (2.část)


1967

9       1. Sluka F, předseda Měst.nár.výboru Pardubice Rozvoj města Pardubic. - Volba nového výboru
10       8.2. Jaroš M, MUDr Lékař a obouvání. Vzpomínky na působení v P-cích
11       3. Pecherová J Významné ženy pardubicka. K MDŽ
12       12.4. Ventura J, plk. Jezdecký sport v Pardubicích
13      10.5. Bavíme se sami
14       14.6. Členská schůze
15       13.9. Svobodová M,Dr Josef Suk a Pardubice
16      11.10. Krpata K, JUDr Jak se rodily mé divadelní hry a filmy
17       7.12. Řepa M,Ing.arch Expo 1967 a Montreal


1968

18      10.1. Beseda s volným programem
19       14.2. Thein H, z.u. S Národním divadlem ve světě
20      13.3. Kasper A , Rosák H Zlatá přilba Československa Junková E. Vzpomínky na automobilové závody u nás i ve světě na vlastním voze Bugatti
21      10.4. Vostatek M, Dr Chemický průmysl v Pardubicích
22       15.5. Paul F, z.u. Osobní vzpomínky na divadlo
23       12.6. Grus Jar, z.u. Malířské povídání o světě
24      13.11. Tichý J,Doc.Dr O práci v Národním Muzeu
25      11.12. Bavíme se sami


1969

26      22.1 . Nohejlová-Prátová E, univ.prof., Dr Konec opatovického kláštera
27      14.5. Ponc Miroslav sedmdesátník
28      11.6. Thein P, Dr Pardubický rod Mojžíše Krause
29      17.9. Krpata K, Dr o své knize "Tři dny Tamúz"
30      29.10. Koutský O, Dr Náš zahraniční obchod
31      19.11. Návštěva u doc.Dr-J.Tichého v rukopisném odd.Národního muzea
32      17.12. Thein P, Dr 60 let Východočeského divadla v Pardubicích


1970

33      18.2. Svobodová M,Dr. Nedožité 75.narozeniny Františka Machálka
34      15.4. Bičík Z,prom.hist O prvním letci Ing. J.Kašparovi
35      14.10. Zikmunda V, Dr 90 let Východočeského divadla v Pardubicích
36      11.11. Koutský O, Dr Svaz světových výstav
37      9.12. Škoda M, Ing O současném životě v Pardubicích


1971

38      13.1. Wilda R a přátelé Vzpomínkový večer s písněmi Karla Hašlera
39      17.2. Svoboda M, Dr O filmu včera, dnes a zítra (s promítáním filmů)
40      17.3. Zikmunda V, Dr Bičík Z,prom.hist. Stará a nová tvář Pardubic
41      20.4. Trnka J, prof, Sviták P, Šedivec B, MUDr O počátcích letectví
42      19.5. Jarošová-Paulová B., Šípková A O svém životě v Pardubicích
43      12.6. Autokarový zájezd do Pardubic
44      25.9. Vycházka do leteckého muzea ve Kbelích
45      10. Vernisáž výstavy jaroslava Gruse v Pardubicích
46      24.11. Řepka J.V. O sportu v Pardubicích


1972

47      23.2. Wilda R. O vzniku dělnického kabaretu Lucerna
48       26.4. Výroční schůze. Předsedou zvolen Hanuš Thein
49       27.5. Vycházka do leteckého muzea ve Kbelích
50       7.6. Bavíme se sami
51       18.10. Filipovský F,z.u. o sobě
52       22.11. Thein P, Dr o starých pardubických domech


1973

53      17.1. Řepa M,Ing.arch O přestavbě Smetanova divadla
54      14.2. Výroční schůze
55      14.3. Fryč J O pardubických muzikantech
56      18.4. Prátová-Nohejlová E. prof, Dr 900 let Opatovic
57      16.5. Paul Franta z.u. o sobě
58       2.6. Zájezd do Pardubic Opatovic
59      11.10. Soukup M, Dr O kočkách
60      21.11. Češka J,Ing.arch Vzrůst města Pardubic
61      12.12. Thein P, Dr O domech na Perštýnském náměstí


1974

62      30.1. Výroční schůze Thein H, z.u. četl povídku R.Reyla: Humor plátěného světa. Potom vyprávěl o oslavě svých sedmdesátin v letadle nad Itálií při zájezdu Národního divadla s Janáčkovou "Její pastorkyní" kterou režíroval
63      20.2. Schejbal J, řed. Východočeského komorního orchestru o založení orchestru
64      13.3. Weiss V, Korda P Vzpomínání na začátky tenisu v Pardubicích a na juniorky
65       17.4. Černík J,Ing.arch O restauraci Kunětické hory
66       29.5. Thein H, z.u., Svobodová M, Dr Rok české hudby
67       25.9. Svoboda M O velké pardubické a liverpoolské i o někdejších pardubických parfosních honech (s diapozitivy)
68       29.10. Procházka J, Ing.arch O výpravách, které vytvořil na různých divadelních scénách a o začátcích své práce na pardubickém jevišti
69      26.11. Kubec J,Ing,CSc O vodních cestách Labe-Odra-Dunaj
70      17.12. Novák J, mjr O přeplavání kanálu La Manche


1975

71       4.1. Tryzna za Hanuše Theina. Proslovy: Dr.E.Kopecký a Dr.J.Kvapil
72       18.3 . Hoza J, PhMr O lékárnách v Pardubicích
      9.4. Na výborové schůzi byla jmenována novým předsedou klubu Dr. Marie Svobodová
73       14.4. Jirásek J, MUDr, DrSc O vývoji člověka
74      15.5. Žižka J, Dr. Odboj a povstání na Pardubicku
75      24.9. Koutský O, Dr, Korda A Quatuor ve vzpomínkách
76       22.10. Češka J, Ing.arch Výstavba a vývoj města Padubic
77      20.11. Bičík Z,prom.hist Nálety na země české


1976

78      28.1. Vzpomínkový večer na zasl.umělce Hanuše Theina. Projey zasl.umělce Jaroslava Gleicha a zástupců města Pardubic. Ing. J. Klimeš a Ota Bartoň
79      18.2. Rosůlková Marie, Svobodová-Stivínová Eva o své divadelní činnosti Uvedl PhDr Jan Procházka
80      31.3. Hadač E, univ.prof, Dr O životě v Norsku
81      14.4. Klimeš J, Ing, předseda Měst. Nár. Výboru Pardubice. O současných a výhledových novostech v Pardubicích
82      12.5. Výroční členská schůze
83      16.9. Turek R, Dr Vzpomínkový večer na pardubické rodáky: univ.prof.Dr.Bedřicha Svobodu,DrSc a doc.PhDr Josefa Tichého, CSc. Současně bylo vzpomenuto náhlého úmrtí JUDr.Pavla Theina dne 5.7, který byl významným pracovníkem KPP v Pardubicích a vedoucím redaktorem Zpráv
84      27.10. Pilka J, PhDr O úspěšné činnosti Východočeského státního komorního orchestru
85      25.11. Koutský O, Dr O výpravě sportovců-odbíjenkářů do Mongolska


1977

86      13.1. Výroční členská schůze s besedou Hněvkovský O, Univ.prof,Dr,DrSC O studentském životě v Pardubicích za první světové války
87      2.2. Šebek F,prom.hist. O počátcích města Pardubic
88      16.3. Pokorný J,Ing.arch Pardubice-Praha-Most. Přemístění mosteckého kostela
89      9.4. Koncert Spojených pardubických pěveckých sborů Pernštýn, Ludmila a Suk
90      11.5. Jičínský K,MUDr O odboji za druhé světové války na Pardubicku
91      21.9. Balogh L, Ing Metro v Praze a jinde ve světě
92      22.10. Vystoupení souboru hudby starých nástrojů Collegium musicum Pardubicensis za přítomnosti hostů z pardubického KPP
93      16.11. Chudá Marie O staré pardubické Veselce
94      7.12. Dušek V, Ing Vzpomínání na zajímavosti živelních škod


1978

95      11.1. Kozub Z,Ing.arch, Návesník M, Ing.arch Rozvoj města Pardubic a jeho zájmového území do roku 2000
96      15.2. Filipi J, z.u., ředitel Ústředního loutkového divadla v Praze Divadla loutek u nás i v cizině
97      15.3. Holeček A, z.u., prof. Mé dětství a mládí v Pardubicích a moje umělecká dráha
98      12.4. Votrubec C, doc, Dr,CSc Ze života a cest MUDra Emila Holuba, rodáka z Holic u Pardubic
99      3.5. Hadač E,univ.prof,Dr, DrSc Potulky po Sovětském Svazu
100     3.6. Julilejní 100.přátelská beseda. Zájezd do Pardubic přes zámek Kačinu, prohlídka Grusovy galerie v domě u Jonáše a zpět přes Chlumec nad Cidlinou (prohlídka zámku)
101     11.10. Šebek F,prom.hist Spor Emila Flašky s králem Václavem IV o Pardubice
102     22.11. Sekera H, trenér Nerad F, hlasatel - funkcionáři T.J.Tesla Pardubice. Historie a současnost pardubického hokeje
103      6.12. Holeček A, z.u., prof Pokračování vzpomínek na Pardubice. Na konec besedy informativní členská schůze


1979

104     24.1. Výroční členská schůze a vzpomínkový večer na zasl.umělce Hanuše Theina. Vzpomínal člen opery Národního divadla Karpíšek Martin
105     14.2. Talacko V, vedoucí MKIS, Kučera J z kulturního odboru Měst.NV Informovali o organizaci a činnosti MKIS v Pardubicích
106     14.3. Kohoutová-Wagenknechtová V, prof Zajímavosti o Karlu IV. zejména stručně jeho životopis, manželství a rozpory mezi příbuzenstvem
107     7.4. Koncert Smyšcového komorního orchestru z Pardubic pod vedemí, dirigenta Luďka Lukeše, za slovního doprovodu prof. Marcela Macháčka
108      14.5. Koutský O, Dr O smyslu našich dějin
109     17.10. Kodym O, PhDr O zájezdu do Iráku
110     24.11. Koncert Spojených pardubických sborů Suk, Pernštýn a Ludmila a pěveckého sboru Smeana z Hradce Králové, jako hosta. K 60.výročí založení P.s. Suk v Pardubicích
111     12.12. Beseda bez programu


1980

112     13.2. Holeček A, z.u., prof. O slavnostním koncertu pěvců Metropolitní opery v New Yorku na počest generálního ředitele opery Rudolfa Binga (přehrávka hudby z magnet.pásku)
113     12.3. Teplý-Widner Z.major v.v. O vzniku a vývoji vojenského jezdeckého učiliště v Pardubicích
114      9.4. Thein J, Ing O poznatcích a dojmech víceletého pobytu v Djakartě v Indonézii (s promítáním filmu)
115     13.5. Häusler J, Ing Angola dnes (s diapozitivy)
116     8.10. Šebek F, PhDr Třicetiletá válka na Pardubicku
117     21.11. Korda A, Ing Studentské vzpomínky na Pardubice
118     10.12. Häusler J, Ing Angola dnes II. část (s diapozitivy)


1981

119     7.1. Teplý-Widner Z,major v.v. O jezdeckých soutěžích ve všestranné zůsobilosti (military) v Bdmintonu v Anglii a na OH v Moskvě
120     4.2. Häusler J, Ing Angola dnes III. část s (diapozitivy a filmem)
121     4.3. Vojtíšek O,RNDr O čs. výpravě do afrických velehor za ledovci- Ruwenzori ´79 Československá expedice (s diapozitivy)
122     8.4. Bičík Z,prom.hist Sportovní Pardubice (70.výročí Kašparova letu z Pardubic do Prahy, sportovní výstava 1931 a jiné).
123      6.5. Jičínský K,MUDr Květnové události r. 1945 v Pardubicích
124     7.10. Petryšín T,Ing,Dr Aviatické Pardubice - létání před první světovou válkou a mezi dvěma válkami
125     11.11. Šimon J, předseda Měst.NV v Pardubicích předává Zlatý odznak I. stupně Rady Měst.NV v Pardubicích Klubu přátel Pardubic v Praze a hovoří o současném dění "Pardubice přítomnosti i blízké budoucnosti"
126     2.12. Beseda s programem "Mezi námi o nás"


1982

127     6.1. Hadač E, univ.prof. Dr, DrSc, člen korespondent ČSAV Jak rostliny pečují o životní prostředí
128     3.2. Michálek Fr, Ing, prof. VŠCHT v Bratislavě Medailony zajímavých žen v české a slovenské historii
129     24.3. Kotyk J, PhDr Prnštýnská éra na Pardubicku 1490 - 1560
130     16.4. Tichý Jan Hus, z.u., dirigent opery Národního divadla Rozhovory
131     5.5. Štolc I, red. ČTK Japonsko, jaké je - země technických superlativů. tradic a množství paradoxů.
132     8.9. Klimeš J, Ing Rozvoj a výsledky zemědělství v okrese Pardubice
133     6.10. Koncert mladého pardubického houslisty Leoše Čepického, vítěze Kociánovy houslové soutěže v r. 1981. U klavíru prof .J.Picek
134     3.11. Chudá M. Pardubice dříve a nyní
135     1.12. Cinkán Z. A. Jaroslav Vrchlický a jeho milé Slatiňany


1983

136     7.1. Holeček A, z.u., prof Moje setkání se zahraničními i našimi sólisty na hudebních festivalech Pražské jaro
137     9.2. Filipovský F,z.u. O osvobozeném divadle a o Jar.Ježkovi k jeho nedožitým 75. Narozeninám
138     9.3. Kučera J - Svobodová M,Dr - Svoboda M,Dr Pokračování úspěšné besedy o Osvobozeném divadle
139     13.4. Další pokračování besedy o Osvobozeném divadle
140     11.5. Wagenknechtová-Kohoutková V,prof Život Arnošta z Pardubic a jeho doba 141 5.10. Koutský O,JUDr Jak pomáhá vývoz naší hospodářské situaci
141     5.10. Koutský O,JUDr Jak pomáhá vývoz naší hospodářské situaci
142     9.11. Korda A. Ing Program na přání
143     7.12. Šimon Jar, předseda Měst.NV v Pardubicích. Pardubice - město 1. Kategorie v roce 1983. Současně převzali z rukou předsey Jar. Šimona medaile vydané ke 100. Výročí narození 1. Českého letce Ing. Jana Kašpara: předsedkyně klubu a někteří členové výboru. Účastníkům besedy byly rozdány propagační letáčky města Pardubic a brožurka "Ing.Jan Kašpar v dokumentech".


1984

144     4.1. Holeček A, z.u., prof O české hudbě v Japonsku k roku české hudby
145     1.2. Řepa M,Ing.arch O rekonstrukci a dobudován okolí Národního divadla
146     14.3. Kotyk Jiří, PhDr dějepisci města Pardubic (k prof. Josefu Sakřovi)
147     3.4. Štolc Ivo, redaktor ČTK Japonsko jaké je (dokončení). Doplňkem: jak se dělají noviny a jaká je práce novinářů- zahraničních zpravodajů
148     2.5. Koutský O,JUDr Vzpomínky a příhody ze sportu a zahraničních cest i do zámoří
149     3.10. Teplý.Widner Z, major, rodák z Vysokého Mýta, dvojnásobný vítěz Velké pardubické (1928, 1930) a )častník slavné Velké liverpoolské (1930)
150     7.11. Šefl Vl, PhDr, dramaturg České filharmonie: Na závěr roku české hudby o české filharmonii - o její miulosti i přítomnosti, o cestách světem i o práci doma

Sestavila Dr. M. Svobodová-HermanováPřehled byl uložen v archivu PhDr.Jiřího Kotyka, PhD
a v listopadu 2008 jej přepsal do digitílní podoby
Pavel Kraus
O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem