Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

55. let Klubu přátel Pardubicka – 8. část - léta 1979 - 1980

obrázek k článku Od roku 1979 bylo tištěno 1000 výtisků Zpráv KPP Zvýšení členských příspěvků KPP od roku 1979 na 30 Kčs se Zprávami a 10 Kčs bez Zpráv. V roce 1979 započaly besedy Marie Chudé: O životě čtvrti Za vodou, O historii pracovny

Schůzky KPP se konaly v salonku Corsa – KPP za pronájem platil

VČM nabídlo KPP pro konání schůzí prostory v restauraci U Čápa

KPP využíval skříňku v podchodu u Zelené brány pro výstavy

V roce 1979 měl KPP 689 členů

15.9.1979 zemřel Jaroslav Krupař

V roce 1980 v podchodu u Zelené brány KPP na podzim uspořádal výstavku o vývoji Zpráv KPP.

V roce 1980 KPP předal MěstNV memorandum se seznamem pardubických rodáků, po kterých by měly být pojmenovány ulice.

V roce 1980 měl Klub přátel Pardubicka 707 členů


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem