Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 11-12 / 2014

Pardubický pitaval z doby protektorátní (III. část)

obrázek k článku

(z černé kroniky Večerního Českého slova) 1940 ? leden Velká krádež látek! ?Při příchodu do svého závodu ve Smilově ulici v Pardubicích zjistil dne 8 1. krejčí Jaroslav Reinberger, že byl důkladně okraden. Za noci se do jeho dílny vloupali nezjištění pachatelé, přeházeli veškerý inventář a krejčovské potřeby. Majitel udává cenu škody 8 až 10 000 K. Škoda je kryta pojištěním. Četníci za pomoci chrudimské pátračky našli stopy, směřující od plotu zahrady školy sv. Jana přes sousední zahradu za dvůr Bartoňova domu. Domácí straka dopadena! ?Pardubičtí četníci zatkli pro krádež 21letou služebnou Marii Kroupovou. Od konce minulého října (1939, poznámky P. B.) okrádala svého zaměstnavatele o různé věci a poškodila ho asi o 1000 K. U firmy Sbor v Pardubicích vylákala na zaměstnavatelovo jméno dámský plášť v ceně 900 K a v obchodě s…


OSOBNOSTI PARDUBICKA ? JAROSLAV LONEK

obrázek k článku

V prosinci letošního roku by oslavil veliké 110. výročí narození významný pilot, letecký konstruktér a posléze hrdinný odbojář, Jaroslav Lonek. Narodil se 22.12.1904 v Chrudimi v rodině poštovního úředníka. Po absolutoriu nižší reálky se vyučil jemným mechanikem. Jeho celoživotní láskou bylo letectví. Na vojně absolvoval pilotní školu a stal se pilotem vícemotorových bombardérů. V Pardubicích založil Východočeský aeroklub. Letadlo L-8 ?Ginette? patřilo k nejpopulárnějším předválečným sportovním letounům amatérské konstrukce u nás. Jméno neslo podle Francouzky Ginette Ferron, která zahynula při havárii předchozího Lonkova letounu L-5 v Chrudimi v roce 1932. V letech 1934 až 1938 byl spoluzakladatelem a šéfkonstruktérem Zlínské letecké akciové společnosti. Zároveň zde postavil i několik motorových letounů a větroňů. Nejrozšířenějším…


POHNUTÝ OSUD BRONZOVÉ KRÁSKY OČIMA ZASTUPITELE

obrázek k článku

Ve svém článku informoval ing. Pavel Kraus, CSc. čtenáře Zpráv o návštěvě u sochaře Milana Bendy. Hovořili spolu o jeho otci akademickém sochaři Břetislavu Bendovi a o soše, kterou věnoval Pardubicím. Jako zastupitel města Pardubic a účastník jednání o návrhu představitelů města darovat sochu potápěčům si dovoluji navázat na uvedený článek a přiblížit Vám proces schvalování tohoto záměru. Bronzová socha, kterou město eviduje pod názvem ?Vítězství?, byla ve skutečnosti autorem Břetislavem Bendou pojmenována ?Vítězství kultury? (1). K zestručnění názvu došlo v průběhu doby pravděpodobně z praktických důvodů ve snaze zjednodušit evidenci. Dílo představuje nahou mladou ženu v nadživotní velikosti, která drží v pravé ruce ratolest a v levé ženské torzo a má plášť přehozený přes paži. (Fotografii sochy připojuji.) Dílo…


OSOBY A OSOBNOSTI LETECKÉHO DÁVNOVĚKU PARDUBIC Část XII.

obrázek k článku

KAŠPAR Emil Pardubický stavitel, aktivní člen Aviatického družstva v Pardubicích. Narodil se 22. listopadu 1881 v Pardubicích jako syn stavitele Václava Kašpara, v roce 1893 pobývajícího v Mikulovicích. Mezi blízké příbuzné aviatikovy nepatřil, jak plyne z rodopisné studie O. Ullricha. Byl-li v příbuzenském vztahu vzdálenějším nebo šlo o pouhou shodu jmen, nevíme. Obecnou školu navštěvoval v Mikulovicích. Ve školním roce 1893/1894 začal studovat na pardubické reálce, chodil do stejné třídy jako o rok a půl mladší Jan Kašpar, budoucí aviatik. Druhý ročník reálky nedokončil. V katalogu za rok 1894/1895 nacházíme zápis: ?Vysvědčení na odchodnou vydáno nebylo, poněvadž žák vystoupiv vyhnul se dvouhodinnému školnímu vězení, které mu bylo přisouzeno poradou sboru profess. 27. února 1895 pro pohoršlivé chování ve škole?. Ze školy…


PERNER, KAŠPAR - KAŠPAR, PERNER?

obrázek k článku

Když A.Ederer ve svém životopise J.Pernera 1/ citoval zprávu časopisu Květy o příjezdu parovozu ?Čechy? v srpnu 1845 do Prahy, že byl řízen ?mašinistou Kašparem, rodilým Čechem?, dal nám bezděky námět? V rodinné kronice Pernerů, sestavené roku 1929 řídícím učitelem Vincencem Malým z Turkovic (otcem Lidmily Malé, oběti heydrichiády 1942) a deponované nyní v kopii v SokA Pardubice, se dozvídáme mnoho o rytmistru pardubických dragounů Josefu Pernerovi, členu pardubického Aviatického družstva, jenž 13.května 1911 v autě ing. Josefa Prokopa doprovázel slavný let ing. Jana Kašpara do Prahy. 2/ Tento Josef Perner (1877-1931) byl později majitelem mlýna a strojírny v Týnci nad Labem. 15.března 1931 se zastřelil, když se zapletl do spekulací s americkou pšenicí. Na jeho pohřbu v pardubickém krematoriu 26.března 1931 promluvil za…


DVĚ BIZARDNÍ TEČKY ZA ROKEM ARTURA KRAUSE

obrázek k článku

I. ?Slečna asistentka? Anna Gabrielová (1888 ? 1957) Věnováno: ing. Karlu Javorkovi, příbuznému A.Gabrielové Na mou výzvu v Českém rozhlase Pardubice z 21.března t. r. se mi ozval přátelsky a rychle pan ředitel SokA Pardubice Mgr. Ladislav Hloušek a dodal mi kopie z matrik a další dokumenty, jež tu postupně představím. Děkuji srdečně p.řediteli za kolegiální pomoc. Když se 16.února 1921 uskutečnilo sčítání lidu v Pardubicích v tehdejší Wilsonově třídě Artuš Kraus (Carchesius), svobodný ?přednosta domácnosti? a další 3 ženy: hospodyně Rosalie Studenová, svobodná, nar. 22.1.1853 v Kácově, asistentka Lidové hvězdárny Anna Gabrielová, svobodná, nar. 23.6.1888 v Pardubicích a majitelka domu v Karlově ulici čp.16 a pomocnice v domácnosti Františka Matějů, svobodná, nar. v říjnu 1898 v Horní Cerekvi ? Počátkách, jež přišla do…


OPATOVICKÝ KANÁL - 500 let výročí dokončení "Velké strúhy"

obrázek k článku

Až někdy pojedete po dálnici D11 na Hradec Králové, odbočte na výjezdu 84 po R35 směrem na Opatovice či Pardubice. Po třech kilometrech přijedete na tříúrovňovou křižovatku u Opatovic, která má dvacet mostů, kruhový objezd o poloměru 250 metrů, a estakádu tyčící se 20 metrů nad terénem. Nenechte se strhnout velkolepostí této silniční stavby, zpomalte a podívejte se dolů. Přímo uprostřed toho kruhového objezdu spatříte státem chráněnou kulturní památku Opatovický kanál. Během vašeho průjezdu křižovatkou sotva postřehnete, že v něm dnes voda se svými 2,5 m3/s vůbec teče. Před 500 lety bylo přímo tudy svedeno 6,5 m3/s, tedy 20% toku řeky Labe. Sloužilo k napájení největších rybníků pernštejnské éry. Pouhých 650 metrů od této křižovatky byste našli stavidlo, kde se dříve napouštěl největší rybník postavený v Českých zemích o výměře…


JOSEF VALČÍK - 100. výročí narození

obrázek k článku

Josef Valčík ? jeden ze tří statečných parašutistů výsadku SILVER A, který působila na Pardubicku v době fašistické okupace ? se narodil 2. listopadu 1914 v malé vesničce Smolina na Valašsku jako čtvrtý z osmi sourozenců rodičům Janu Valčíkovi a Veronice Valčíkové. Po obecné a pokračovací škole se vyučil koželuhem ve Valašských Kloboukách. Jako koželuh potom v letech 1934-1936 pracoval v Otrokovicích a ve Zlíně u firmy Baťa. Z málo ukázněného mladíka se zde stal muž. "Ve firemních materiálech měsíc po jeho příchodu stojí: je drzý a rád odmlouvá. V březnu 1939 však o sobě píše: v práci jsem se naučil kázni a pořádku," říká historik Pavel Šrámek, který zmapoval Valčíkův život před odchodem do zahraničí.


Tradice nádražních knihkupectví vznikla v Pardubicích

obrázek k článku

V roce 1893 otevřel v přízemí Domu U Jonáše na Pernštýnském náměstí Josef Michael Polák knihkupectví. Jeho podnik byl v Pardubicích velmi populárním. Polák zde kromě nových knih provozoval také antikvariát. Jeho obchodní duch se rozvíjel do té míry, že roku 1927 získal koncesi na provozování několika nádražních knihkupectví nejprve ve východních Čechách, později v celé zemi. Polák provozoval knihkupectví nejen na pardubickém starém nádraží, ale třeba také v Hradci Králové, Rosicích nad Labem, Holicích, Červeném Kostelci, Náchodě, Mladé Boleslavi, Trutnově, Vrchlabí, ale také třeba v Plzni a dalších městech.


PADESÁT LET OD VYHLÁŠENÍ MPR PARDUBICE

obrázek k článku

V letošním roce si připomínáme významné výročí pro naše město a tím je vyhlášení městské památkové rezervace Pardubice. V Praze 5.března roku 1964 prohlásilo Ministerstvo školství a kultury v dohodě s ostatními zúčastněnými úřady vlády podle § 4.odst. 1. zákona č.22/1958 Sb. o kulturních památkách, a podle § 1 odst. 1 Vyhlášky ministerstva školství a kultury č.181/1959 Ú.I., o památkových rezervacích, historické jádro města Pardubic za památkovou rezervaci. Obvod vzniklé památkové rezervace byl vymezen na jihu osou Jahnovy ulice až k budově divadla, kde se hranice lomí směrem severním po náměstí Republiky až k bývalému zámeckému příkopu, dále pokračuje severozápadním směrem v chodníkovém tělese Sukovy třídy k ulici U Stadionu, kde se zalamuje směrem severním po horní břehové hraně bývalého vodního příkopu ? nyní Tyršových…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem