Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 11-12 / 2013

Tvrz - Březinova tvrz

obrázek k článku

Když Arnošt ze Staré získal Pardubice, založil za Chrudimkou hospodářský dvůr Vystrkov. Ten si r. 1491 za sídlo ponechal zadlužený Jiřík Pardubický z Miletínka, když prodal Pardubice Vilému z Pernštejna. Je možná domněnka, že ve dvoře či vedle stál objekt, který bylo možno pokládat za tvrz. Po třicetileté válce byl ved- le panského dvora údajně ještě soukromý Vystrkovský dvorec, již tehdy nazývaný „Tvrz“. R. 1717 Václav Květoň z Rosenwaldu, hejtman pa. panství, koupil rozsáhlý pozemek asi toho dvorce za „Kostelíčkem“ mezi ul. Štrossovou a Dašickou. Zřídil zde velkou zahradu, park, a nechal postavit jednopatrový letohrádek. R. 1729 vdova Ka- teřina Květoňová letohrádek s pozemky prodala Kláře Benedictě de Bossi z Ebelinu, manželce nového hejtmana. Po ní se vystřídalo několik majitelů, při převodu r. 1736 je uveden písemně název „Tvrz“. Od…


Oheň (bez) naděje

obrázek k článku

Když jsme před třemi lety, ve spolupráci s Památníkem Lidice a NKP Ležáky, za- hajovali projekt Československé obce legionářské Oheň(bez)naděje za účasti 50 žáků základních škol Včelákov a Skuteč, příliš jsme si neuvědomovali ohromný potenciál tohoto projektu. Hned na počátku jsme měli velké štěstí, neboť do projektu se zapojil armádní generál Tomáš Sedláček, který svou osobností a šarmem doslova vyšperkoval naši myšlenku. Bezpochyby se také podílel na vysokém kreditu našeho projektu spo- lečně s prezidentem Václavem Klausem, předsedkyní poslanecké sněmovny Mirosla- vou Němcovou a předsedou senátu Milanem Štěchem, kteří postupně zapalovali oheň v lucerničkách dětí, při příležitosti každoročně pořádané piety v Ležákách. Zatímco v prvním a druhém ročníku projektu děti přenesly oheň z Ležáků do Pardubiček na bý- valé popraviště, kde byl…


Ještě k zaniklé obci Lepějovice nedaleko Valů u Přelouče

obrázek k článku

Z iniciativy Městské knihovny v Přelouči uspořádal Klub přátel Pardubicka dne 12. 3. 2013 na Městském úřadu v Přelouči přednášku: „Padesát let od vzniku Historického kroužku při Východočeském muzeu v Pardubicích“ a také o zaniklé obci Lepějovice, která se nacházela v sousedství obce Valy nad Labem právě nedaleko Přelouče. O historickém kroužku přednášel M. Hübl, člen KPP, a o zaniklé vsi Lepějovice historik Univ. prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., děkan &[hash]64257; lozo&[hash]64257; cké fakulty Univerzity Par- dubice, který je rodákem z Valů nad Labem, obrazovou dokumentaci prezentoval jednatel KPP Jan Řeháček. Tato akce byla velmi početně navštívena zájemci z Přelou- če a okolí a byla hodnocena jako velmi zdařilá. Druhá přednáška o shodných tématech byla uskutečněna dne 27. 3. v Pardubi- cích v rámci „Hovorů o Pardubicku“, ale bez účasti…


Svatá Anežka Česká se modlí na Messanyho vile

obrázek k článku

V Bulharské ulici u Matičního jezera je vila č.p. 119 původně patřící MUDr. Františku Messanymu. Dnes je tu Mateřská školka „Koníček“. Vila, kterou navrhoval a postavil architekt Boža Dvořák jako strohou kamennou pevnost v pseudorománském slohu, má na vstupním nároží věž, kde se v nice nad vchodem modlí patrně svatá Anežka Česká. K tomuto tvrzení mě vede: 1. Její atributy: koruna – dcera královská, hábit abatyše, klečící a modlící se &[hash]64257; gura se svatozáří. 2. Anežka je uznávaná dlouhodobě jako český zemský patron (její socha je na Myslbekově sousoší sv. Václava na stejnojmenném náměstí v Praze).


Hříšní lidé města Pardubic XXXIII. část

obrázek k článku

(vážně i úsměvně z černých kronik) Pokračování roku 1935 Podvodná manipulace s &[hash]64257; latelistickými známkami. Jaroslav Heřmanský v Pardubi- cích objednal poštovní známky a pod cenou je prodával V. Suchánkovi. Firma SEULA z Brna byla tímto způsobem poškozena o 7 000 Kč. Na J. Heřmanského i V. Suchánka bylo učiněno trestní oznámení.1 Padělky mincí na Pardubicku! „V posledních dnech objevily se na Pardubicku pa- dělky korunových a desetikorunových mincí, které byly dobře provedeny. V jednom případě byla udána koruna s hákovitým křížem. Po rozšiřovatelích se pátrá.“2


O starých časech a dobrých lidech (Topičova edice Praha 1947)

obrázek k článku

O J .B. PICHLOVI Každou neděli odpoledne přicházela k babičce teta Olga Pichlová; nevynechala jediné, v létě také vždy přišla k večeru za námi, ať jsme byli kdekoli, na Žofíně, v Kanálce. Chodívala v neděli již ke 3. hodině a než se sešla ostatní společnost, hrávala si s námi dětmi. Lála a Karel – moji bratři, malí primánci – byli její miláčkové. „Tak, kde jsou kutidla?“ byla její první otázka a již je šla vyhledati svou těžkou, trochu vadnou chůzí, s vlídným úsměvem a laskavým pohledem svých zádumčivých očí. V zimě nám přinášela pytlík pomerančů. Měla velké porozumění pro různá šibalství hochů a oni ji rádi zasvěcovali do svých dobrodružných plánů a podniků. Než si naše teta Marie prostřela a vše připravila, hrávala teta Olga s námi společen- ské hry, staré loto se sklíčky – které dobře znáte – a „kladivo a zvon“. Tu již bývala také…


Paul von Hindenburg roku 1866 v Pardubicích

obrázek k článku

Paul von Beneckendorff Hindenburg (nar. 2. 10. 1847 v Poznani, zemřel 2. 8. 1934 v Neudecku) byl od mládí jako správný pruský junker důstojníkem z povolání. Podle G.Manna se skutečně jako poručík účastnil bitvy u Hradce Králové roku 1866. Roku 1871 již jako hejtman byl přítomen v Zrcadlovém sále Versailles provolání svého krále Viléma I. za německého císaře. V hodnosti polního maršála bojoval na rusko-německé frontě 1. světové války. Po válce vstoupil do politiky a 2 volební období (1926–32 a 1932–34) byl německým prezidentem. 30.ledna 1933 musel jmenovat A. Hitlera říšským kancléřem. Omylem jej považoval za „českého frajtra“, protože se domníval, že Hitlerovo rodiště Braunau je český Broumov. PhDr. Jiří Kotyk, PhD.


110 let od konání Východočeské výstavy - 4. část

obrázek k článku

V dnešním čtvrtém pokračování seriálu o Východočeské výstavě 1903 se seriál uzavře stejně tak, jako své brány 28. září roku 1903 uzavřel areál výstaviště. Výstava měla své brány vlastně původně uzavřít již 15. září. O jejím prodloužení bylo rozhodnuto výstavním výborem 29. srpna. Po celou dobu informoval o prů- běhu výstavy místní i celostátní tisk. Již v průběhu roku 1902 byly připravovány jakési tiskové zprávy, které informovaly zejména o postupu prací při výstavbě areálu výstaviště nebo o krocích výstavního výboru. Objevovaly se tu zejména informace pro vystavovatele o výších poplatků z místa. Tak například za metr čtverečný na volné ploše se platily 2 K, stejně jako v polokryté místnosti. V kryté místnosti se platilo podle přístupnosti a atraktivity místa od 2 do 6 K. Co se týče vstupného do areálu výstaviště, tak jednotlivá…


Bible Kralická

obrázek k článku

Letos se oslavuje 400 let od posledního vydání BIBLE KRALICKÉ (1613-2013). V sobotu 14.září 2013 se naskytla možnost využít zájezd autobusem z Pardubic do Kralic, kde se oslavy tohoto velkého jubilea konaly. Oslavy trvaly tři dny (pátek, sobota, neděle). Sobotní program oslav byl nejbohatší. Oslavy zahájil na hlavním krytém pódiu starosta města pan ing. Emil Dračka. Všechny úvodní projevy a pozdravy byly předneseny na krytém pódiu, což bylo nezbytné, neboť ten den oslavám počasí příliš nepřálo. Přes tuto nepřízeň počasí se do Kralic sjelo ohromné množství lidí. „Našinci“ z Čech a Moravy, přátelé ze Slovenska a cizinci – z Německa a Anglie. Překvapením byly pozdravy delegací a hodnocení významu BIBLE KRALICKÉ, která byla mnohokrát právem nazvána NÁRODNÍM KLENOTEM. Program oslav, t. j. výstavy a přednášky, byly rozmístěny do čtyř…


Pamětihodnosit na Slovanech a ve Studánce

obrázek k článku

ČÁST I. Zvonička ve Familii. („Kaplička“(1)) Před nedávnem byl změněn název zastávky MHD „U Kapličky“ na Slovanech na zastávku „Spojilská ulice“. Není účelem tohoto článku zjišťovat, co vedlo Dopravní podnik k tomuto přejmenování. Na každý pád tím však zmizela poslední připomínka stavby, která stála na rohu Dašické a Spojilské ulice přes padesát let. Vžilo se jí pojmenování „Kaplička“. Podle tradice a náznaků ve studované dokumentaci došlo ke stavbě zvoničky nejen z ryze praktických důvodů potřeby výstražného zařízení. Místo stavby „Kapličky“(obr. č. 1) s největší pravděpodobností souviselo s dáv- nou tragédií spočívající ve vraždě mladé dívky. Ta se měla odehrát v rohu tehdejší zahrádky patřící k domu č. p. 16 na Vystrkově (Familii). Majitelem tohoto domu byl trojovický krejčí František Sokol. Tehdy pozemek sahal až ke kraji dnešní…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem