Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 11-12 / 1997

Architekt Bohumil Korbel

obrázek k článku

V roce 1997 uplyne 115 let od narození architekta Bohumila Korbela, který prožil velkou část svého života v Pardubicích a zasloužil se o rozvoj města. Byl ředitelem Umělecko - průmyslového musea v Pardubicích, byl též velkým patriotem Pardubic. Stal se iniciátorem a podporovatelem řady významných akcí, které pomohly změnit tvář našeho města. Jeho cesta k dráze architekta nebyla snadná. Narodil se 7. listopadu 1882 ve Vlašimi. Jeho otec byl hostinským a neměl pro synovy umělecké sklony pochopení. A tak mladému Bohumilovi nezbylo, než ve 14 letech odejít z domova. Na vlastní pěst se uchytil v Praze, kde si našel místo u uměleckého řezbáře. Na přelomu století mělo řezbářské řemeslo konjunkturu. V Paříži se dokonce konala světová výstava řezbářství. Exponát, který na výstavu odeslal začínající umělec Korbel, získal jednu z hlavních cen.…


Převozy přes Labe na západ od Pardubic

obrázek k článku

Ve Zprávách KPP č. 3-4/1997 jsou zmíněny tři pardubické převozy přes řeky. Je-li do těchto převozů na Pardubicku počítán i převoz v Kuněticích, je třeba se jistě ještě zmínit o dalších třech, které byly zřejmě nedopatřením opomenuty. V případě jednoho z nich, a sice ze Svítkova do Rosic nad Labem, ještě žije ve Svítkově poslední majitel tohoto převozu pan Josef Píša, narozený v roce 1918, jehož informací je v tomto článku s díky využito. Tento převoz byl v posledním provedení situován u fary v Rosicích, asi 200 metrů proti bývalému proudu Labe. Dnes je tato část Labe slepým ramenem. Na opačné straně slepého ramena, než jsou Rosice, lze ještě dnes spatřit nepatrné zbytky základů domku, který chránil převozníka před nepohodou. Celkové uspořádání převozu je patrné z fotopohlednice, která je v majetku autora tohoto článku. Převozníkem na…


Akciová společnost Franckovka a její ochranné známky

obrázek k článku

Továrna byla založena Johannem Heinrichem Franckem roku 1880 a zabývala se výrobou kávových náhražek a přísad do těsta. Do roku 1919 patřila akciové firmě Jindřicha Francka synové se sídlem v Linci. V následujícím roce byla vytvořena akciová společnost se sídlem v Praze, která dodávala polotovary svým sesterským závodům v Německu a Švýcarsku. 1948 byla firma znárodněna. Přísada ke kávě zvaná „Franckovka" byla balena do vkusných krabic nebo do červených kulatých balíčků. Specialistou byla kávová náhražka „Enrilo", která dodávala silný odvar kávové chuti. Mimo to se vyráběla káva fíková „Rosilka" a známá perlová žitná káva „Perola". Franckovka se vypracovala za několik let své existence na největší naši továrnu na výrobu kávovin. Filiální závody vznikly v Chomutově a v Košicích. Bez nadsázky lze říci, že Akciová společnost Franckovka…


VZPOMÍNKA NA LÉTA PADESÁTÁ

obrázek k článku

Blížil se soud. Chodili jsme se učit podle soudního protokolu, co máme mluvit. Také jsme museli podepsat, že bylo s námi slušně zacházeno. Řekli nám, že soud bude 29.-31. srpna 1952, t.j. pátek až neděle. Ráno 29. srpna nás skutečně naložili do autobusu a vezli do pardubického Grandu. Šli jsme tam zadním vchodem, z uličky u mlynářské školy. Posadili nás do místnosti za pódiem, ke každému z nás dali jako doprovod bachaře. Náhoda tomu chtěla, že ke mně dali kamaráda z dětství, který sloužil jako strážný v chrudimské věznici. Ovšem, zde jsme se „neznali". Vše bylo připraveno, divadlo - monstrproces může začít. Sál byl naplněn. Pochopitelně každý musel mít vstupenku. Ty rozdělovali v podnicích. Na proces mohli jen moji rodiče. Posadili nás do první řady, každého s doprovodem. Pod pódiem byl stůl, kde byly vystaveny všechny zbraně (nejvíce…


Vystoupení v. Metelky

obrázek k článku

(v úterý 27.11.1989 u divadla na mítinku OF v Pardubicích) Vážení a milí Pardubáci, myslím, že by bylo zbytečné opakovat požadavky, které požadujeme a které všichni známe. Proč tedy se hlásím o slovo: V neděli, asi v 19.40 hod. v televizních zprávách vysílali vystoupení nějakého soudruha z jakési schůze. Nevěnoval jsem tomu pozornost a tak mi ušel začátek, takže nevím, kdo to byl a odkud to bylo. Až mě upoutal pozornost jeho výrok, že na Letenské pláni v neděli odpoledne nedostal možnost vystoupit a že tam vystoupily kriminální živly. Zřejmě myslel dr. Černogurského a spol., ThDr. Zvěřinu.


Proces s činiteli Bratrské jednoty baptistu r. 1953

obrázek k článku

1. Předehra k politickým procesům Po druhé světové válce se přes Evropu přehnala silná vlna revolučních myšlenek socialismu. Ta zasáhla nejen Evropu, ale i USA, Asii a Afriku. V ČSR, ale i v ostatních státech vítězily komunistické strany a jiné socialistické nebo levicové strany. V Anglii začala Labour party prosazovat znárodňování velkého průmyslu. V USA společnost byla ovlivněna socialistickými myšlenkami. V ČSR po únorovém puči se k moci za podpory dělníků z továren dostala KSČ. Ostatní politické strany byly odstaveny a KSČ se stala vedoucí politickou silou ve státě. Cítila se být tak silná, že mohla provádět opatření odpovídající jejím záměrům. Byly znárodněny průmyslové podniky, prováděna přeměna individuelní zemědělské výroby na kolektivní. Lidé byli zachváceni ideální myšlenkou spravedlivé společnosti. To se týkalo i členů…


Legionář Jindřich Němeček

obrázek k článku

Ačkoliv Jindřich Němeček nebyl pardubickým rodákem (narodil se 31. ledna 1894 v Chocenicích u Kolína), prožil v Pardubicích řadu let, když zde působil jako předák ve vozovém depu ČSD. Odvezen k vojenské službě byl již na samém počátku I. světové války. Dne 26. října 1914 nastoupil službu u pěšího pluku 36 v Mladé Boleslavi. Jeho služba v rakousko- uherské armádě nebyla však příliš dlouhá: krátce po příjezdu na ruskou frontu, kde bojoval v rámci 13. setniny pěšího pluku 18, byl 25. ledna 1915 za bojů v Karpatech zajat. Nebylo to náhodné, jak naznačují slova dalšího legionáře a bývalého příslušníka 18. pluku Josefa Janovského: „Jinak se na bratra Němečka pamatuji velice dobře, neboť zběhl společně s námi do zajetí".1) Následoval tak příkladu dalších Čechů i Slováků, kteří odmítali bojovat dále na straně Rakouska - Uherska a přebíhali k…


VYCHODOCESKE_DIVADLO_MEDAILONY

obrázek k článku

Letos uplynulo devadesát let od slavnostního položení základního kamene budovy divadla dne 16. května 1907. Na mramorové desce základního kamene, která je osazena uvnitř budovy ve stupni hale, je uvedeno datum 9. května 1907. (viz příloha - A, B). Byla tu spousta nadšenců, kteří se o vybudování divadla zasloužili. Na budově divadla, které bylo postaveno v moderní renesanci, se kromě arch. Ant. Balšánka podílela v tehdejší době řada vynikajících umělců - Frant. Urban, Boh. Kafka, Boh. Vlček a další. Rozšíření divadla v roce 1925 -1926 o tři sta sedadel a požár v divadle 30. března 1931, to byly dva takové nezníky v jeho dějinách. Známe jeho minulost, známe jeho současnost a jaká bude jeho budoucnost? V rámci devadesátého výročí položení základního kamene jsem zpracoval poměrně rozsáhlou dokumentaci, týkající se budovy tohoto…


Jan Nepomuk Konečný, rodák rokytenský, spisovatel vídeňský a měšťan a radní pardubický

obrázek k článku

Motto: Posud každý má v živé představě bodrého stařečka, pečlivě oholeného, s dýmkou v ústech po procházkách se beroucího... List „Pernštýn" 10.8.1887. Budu vám vyprávět útržky ze života muže, jehož jméno mi ještě před šesti sedmi roky (jako asi nyní vám) neříkalo vůbec nic. Jméno Jan Konečný, nebo jak se psal v době své spisovatelské činnosti ve Vídni, Jan Nepomuk Konečný, jsem poprvé četl v seznamu čestných občanů města Pardubic, který zveřejnil archivář Zdeněk Bičík.1* Protože Konečný byl do tohoto seznamu zařazen bez přesvědčivého, jednoznačného udání data udělení Čestného titulu (Bičík uvádí pouze „před rokem 1887") a protože se nikde jinde v souvislosti s čestnými občany Pardubic o Konečném nemluvilo, rozhodl jsem, že se pokusím poznat blíže tuto do té doby mi neznámou osobnost. Jiří PertPpíše o Konečném stručně jako o…


Ing. Jan Kašpar u Bodamského jezera

obrázek k článku

Údaje o životě a činnosti ing. Jana Kašpara před březnem či dubnem 1910 dosud čerpáme především z jeho vzpomínek. Týká se to zvláště jeho působení v Německu v letech 1907 až 1909. Žel, ukazuje se, že obě jeho vzpomínky, starší z roku 1911 i mladší z roku 1923, nejsou zcela spolehlivé a vyžadují alespoň pokus o ověření a doplnění. Protože jsem koncem dubna 1997 krátce pracovně pobýval ve Friedrichshafenu, pokusil jsem se zde vyhledat místní tisk ze srpna 1908, kdy se tu ing. Kašpar zúčastnil závodů motorových člunů. Ač tyto závody měly šanci stát se jednou z nejvýznamnějších místních událostí, široce popisovanou novinami, byly nakonec zastíněny katastrofou vzducholodí Ferdinanda hraběte Zeppelina, k níž došlo 4. srpna 1908 u Echterdingenu. A tak z nalezených zpráv zatím nelze učinit podrobnější doplnění průběhu událostí v oněch…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem