Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 7-8 / 2010

Jubilejní vzpomínka - firma Vadas - 4. část

obrázek k článku

Před válkou Na konci třicátých let již firma VADAS dosahovala obrovských úspěchů. Podařilo se splatit dluhy a všechno nasvědčovalo tomu, že období prosperity bude pokračovat. I Toničce se při její šetrnosti splnil její dávný sen – zájezd do Svaté země. Vadasovi přes všechny úspěchy zůstali skromnými lidmi, ale pokud šlo o prospěšné účely, přispívali, kde jen mohli, peněžitými dary, pomáhali chudým rodinám a opuštěným dětem i vlastním zaměstnancům. Tonička byla kmotrou mnoha dětí a nejmladší syn Jirka na Štědrý den rozvážel balíky šatů, prádla i potravin. Snažila se svou křesťanskou víru projevovat i skutky.


Objevil vrak lodi a připsal si rekord

obrázek k článku

Pardubický námořní historik Boris Gol se ponořil v miniponorce k vraku křižníku Garibaldi z první světové války. Boris Gol z Pardubic je amatérský historik, kterého zcela pohltilo období rakousko-uherského námořnictva. Pro svoji vášeň je ochoten udělat téměř cokoliv. Žádná cesta pro něj není zbytečná. U Jadranu se podílel třeba na průzkumu několika vraků potopených za první světové války. Jeho posledním úspěchem pak bylo určení polohy italského pancéřovaného křižníku Garibaldi. K jeho vraku se dokonce ponořil v miniponorce. Stal se tak po pětadevadesáti letech prvním člověkem, který křižník zase viděl. Garibaldi leží od roku 1915 poblíž chorvatského Cavtatu nedaleko od vjezdu do někdejší základny rakousko-uherského válečného námořnictva v Boce Kotorské.


Žili mezi námi - Jiří Lejhanec

obrázek k článku

Jméno Lejhanec patří k městu Pardubice, je to především populární klenotnictví Pavla, sponzora Zlaté přilby a jachtařství. Zakladatelem byl Čeněk Lejhanec. Po něm převzal firmu ing. Jiří LEJHANEC. Po znárodnění klenotnictví byl zařazen do průmyslu, konkrétně do „Prokopky“ (TMS), do slévárny jako slévač. Odtud si ho vyžádal Zd. Veselík do střihárny, kde ho zapracoval na strojních nůžkách. Zde, jak často říkal, se potkal s nejlepšími lidmi i mimo fabriku (výlety, zájezdy). V červnu 1963 nečekaně zemřel a zanechal po sobě pět malých chlapců, Pavla, Jiřího, Milana, Petra a Vojtěcha, jak stupínky, což byla také velká zátěž pro manželku Olgu.


ŽIli mezi námi - Miroslav Homola (1927 - 2001)

obrázek k článku

Narodil se v Pardubicích. Vystudoval obchodní akademii. Přesto byl tím, kdo dokázal uskutečnit sny mládí a stal se hudebníkem, který se věnoval hlavně operetě. Po skončení války následoval svůj vzor a učitele dirigování p.Ondrušku do Jablonce a tam začínal jako korepetitor. Postupně získával praxí a studiem u profesora Dědečka velmi dobrou dirigentskou úroveň založenou na porozumění ostatních muzikantů a sólistů a prošel mnoha divadly např. v Mostě, Ústí nad Labem, Opavě a Bratislavě, až zvítězil v konkursu do stálého operetního divadla v Praze-Karlíně. Tam již jako šéf-dirigent pracoval s orchestrem v zahraničí a zájezdech do Německa a Japonska. Nezapomenutelným se stal i pro rozhlasové posluchače vtipně komentovaným operetním seriálem. Jeho suchý humor provázel i vystoupení karlínských sólistů také v Pardubicích. Miroslav …


Vzpomínka na JUDr. Jiřího Horáka

obrázek k článku

Letos tomu bylo právě osmdesát let, co se narodil Jiří Horák – první polistopadový předseda Okresního soudu v Pardubicích. Na svět přišel 27. ledna 1930 v Kostelní ulici 108. Celý život prožil v Pardubicích. Zde také vychodil reálné gymnázium. V roce 1945 začal studovat v Praze na Karlově univerzitě Právnickou fakultu. Již v té době snil o profesi soudce. 8. 7. 1953 se dočkal a stal se doktorem práv. Práce mu od počátku byla nejen zaměstnáním, ale i milovaným posláním. Předčasně byl jmenován na místo soudce v Pardubicích. V průběhu let však poznával, jak se právo musí podřizovat vyšší moci. Proti tomu se často hlasitě ozýval. Ač mu bylo nabízeno členství v KSČ, nikdy tuto nabídku nepřijal. Těžce nesl, že do rolí předsedů soudu jsou vybíráni jen „straníci“ bez patřičného vzdělání. Odsuzoval to, co se dělo lidem, kteří chtěli…


Víme všechno o našem rodáku Emilu Morávkovi?

obrázek k článku

V měsíci srpnu navštívil naši obec pan plukovník Valerián Ignatovitch – předseda Československých dobrovolníků ve Francii. Jeho zájem byl o rodinu po padlém hrdinovi Emilu Morávkovi. Pan Ignatovitch přijel do Slepotic v doprovodu a zásluhou sezemického starosty pana Kopeckého. Prohlédli jsme si rodný dům pana Emila Morávka, přání pana Ignatovitche bylo poklonit se památce Emila Morávka u pomníku padlých, na OÚ jsme mu okopírovali veškeré dostupné informace, které jsme získali od bratra Emila Morávka pana Karla Morávka. Pan Ignatovitch nám ukázal bulletin, který byl ve Francii vydán bývalým starostou obce Heuilley-le-Grand, na počest četaře Emila Morávka – českého stíhacího pilota v armádě francouzských vzdušných sil, zemřelého 15. 6. 1940 na území této obce. Obecní úřad nechal tento bulletin přeložit a občanům je k dispozici v…


Pardubické oslavy pod hákovými kříži

obrázek k článku

Pardubice si letos připomínají 670 let od povýšení na město. Mnozí máme možná v paměti poměrně velkolepé oslavy v září roku 1990, kdy si Pardubice připomínaly 650 let města. Tehdy 8. září 1990 městem prošel velkolepý historický průvod, na Pernštýnském náměstí se konal velký jarmark, na zámku probíhala výstava o historii města. Jaké však byly oslavy ještě kulatějšího výročí ve válečném roce 1940? 1. března 1940 přinesly noviny Východočeský kraj článek pod titulkem „Budou letos Pardubice slavnostně osvětleny?“ V něm jsou vysloveny obavy, že bohužel Pardubice budou asi v rámci oslav významného výročí města ochuzeny o slavnostní osvětlení. Důvodem bylo povinné noční zatemnění: „Při jubilejních příležitostech Kunětická hora, Zelená brána a dle potřeby i ostatní naše památky bývaly slavnostně ozářeny. Přímo stápěly se vždy v záři…


Poslanec ČSL J. Nermuť o obci Ležáky v ÚNS

obrázek k článku

Pátek 13. září 1946 Poslanec nermuť: Pane předsedo, slavné ústavodárné Národní shromáždění! Uctíváme-li dnes zákonným opatřením památku lidických mučedníků, kteří položili svůj život jako symbol odboje proti německým okupantům, kteří tehdy v bezdůvodné surovosti zničili tuto kvetoucí obec, povraždili její muže, zavlekli její ženy a děti, je jistě vhodné vzpomenout s tohoto místa druhé slavné osady českého odboje, Ležáků.


Andrej Gazda - major Terazky v reálném světě

obrázek k článku

Mnohá slavná literární postava se nezrodila výhradně v autorově fantazii, ale nejednou šlo o skutečné osobnosti, přenesené z reálného světa do oblasti literární fikce. Svůj živoucí předobraz tak měli například proslulí literární detektivové Sherlock Holmes, komisař Maigret i rada Vacátko, stíhající svým otcovským způsobem hříšníky města pražského. Ovšem nejenom kriminální příběhy si vybíraly vzory ve skutečném životě, podobné příklady nacházíme i v dalších oblastech literatury, za všechny jmenujme paní Alici Hargreavesovou (rozenou Liddellovou), která jako dívenka posloužila coby vzor pro Alenku v říši divů. Rovněž některé romány z vojenského prostředí použily jako předobraz svých hrdinů skutečně žijící osoby. Když vyšel Haškův Švejk, hejtman Ságner, poručík Lukáš nebo polní kurát Katz chodili nepoznáni mezi čtenáři. 1/


Rozhovor s RNDr. Josefem Kubátem

obrázek k článku

Dnes hovoříme s RNDr. Josefem KUBÁTEM, bývalým ředitelem pardubického gymnázia a zastupitelem města Pardubic. 1. V letošním roce slaví gymnázium v Pardubicích, jehož jste byl dlouholetým ředitelem, významné výročí. jak jsou připraveny oslavy? Oslavy začaly 21. září 2009 koncertem pro žáky školy. 21. září, protože právě před 100 lety, 21. září 1910, začala výuka v první chlapecké třídě nově vzniklého gymnázia a tedy 21. září 2009 byl prvním dnem stého školního roku. Pro absolventy, současné i bývalé zaměstnance školy, představitele města, kraje, zástupce firem a institucí, kteří finančně přispěli, jsme uspořádali v úterý 8. června 2010 v Domě hudby Slavnostní koncert Komorní filharmonie Pardubice. Součástí tohoto slavnostního večera bylo též ocenění učitelů a zaměstnanců, kteří na gymnáziu působí a působili delší dobu.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem