Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 1-2 / 2007

To byl Neulust

obrázek k článku

Jen torzo dvou zdí budovy správce dnes připomínají ve zpustlém lesním parčíku zaniklý areál loveckého zímečku "NEULUST" - zhruba 1 km severovýchodně od Uherska.


Zastavte se v Třebosicích

obrázek k článku

V bezlesé , ploché krajině jihozápadně od Pardubic leží při potoce Bylanka Třebosice , které byly ve 14. a 15. století vladyckým sídlem pánů z Třebosic . Z nic Václava nacházíme podepsaného na stížném listě českých pánů ke kocilu v Kostnici .


Bohdan Jelínek

obrázek k článku

Dne 8. 10. 1933 bylo v Cholticích otevřeno Muzeum básníka Bohdana Jelínka. Spisovatele, jehož jméno bychom dnes marně hledali v učebnících pro základní , ba i střední školy . Básníka , kterého však Arne Novák , jeden z našich největších literárních kritiků , nazývá ve svých Přehledných dějinách literatury české trpce želeným Máchou družiny Lumírovců a který byl vřele přijat starší generací reprezentovanou Hálkem i Nerudou .


Železniční pluk č. 1 Pardubice

obrázek k článku

Zajímavý snímek zřejmě z 20. let minulého století dokumentuje existenci tohoto speciálního pluku čs. armády v Pardubicích. Železniční pluk č. 1 vybudoval poměrně dlouhou úzkokolejnou železnici spojující železniční kasárna na Skřivánku s přilehlými sklady a cvičnými prostory s kasárnami na Hůrkách . Železnice měla řadu odboček a spojení , ale o tom se již na těchto stránkách psalo. Uvedená fotografie znázorňuje vlak s řadou otevřených nákladních vagónů obsaných vojáky , který stojí na provizorním mostu přes tok . Na lokomotivě je patrné číslo "2". Podle snímku lze usuzovat , že směr jízdy probíhá přibližně jižním směrem , tedy na Skřivánek . Vedle mostu jsou patrné další ocelové a dřevěné stavební díly , takže se vtírá myšlenka , že most byl právě …


Historie zdravotnictví v Bělé

obrázek k článku

Před časem ve Zprávách KPP vycházeli informace o Pardubické nemocnici. Byla zde také zmínka o očním pavilonu , o jehož výstavbu se zasloužil MUDr. Josef Svoboda. Toto jméno mne zaujalo z toho důvodu , že otec jmenovaného vykonával lékařskou praxi právě v naší obci - tehdy Bělé.


Živelné pohromy v obci Vysoké Chvojno

obrázek k článku

První zmínka o požáru je v kronice obce Vysoké Chvojno z roku 1917 . Jeden z nejhorších požárů v historii obce vypukl 26. 6. o druhé hodině odpolední " na důle "u stavení č. 69 . Rychlému šíření požáru napomohla skutečnost , téměř dva měsíce nepršelo a bylo velké sucho ( teplota až 39 stupňů C ). Oheň se rozšířil na stavení č. 79 , 78 , 80 , 77 , 27 , 26 , 84 a konečně na tři objekty velkostatku č. 39 s úřadovnami . Všechny tyto objekty lehly velmi rychle popelem . Uhořelo i několik kusů dobytka a jeden člověk byl těžce popálen . Žhavý popel létal po celé obci . Do školní budovy vlétl okénkem u ciferníku hodin a zapálil malou kupku třísek, připravenou na zátop do tříd . Požár byl ve škole naštěstí rychle uhašen . Jak kronikář uvádí , následkem…


Poslední kapitoly ze života E. Nápravníka

obrázek k článku

10. září roku 1913 uplynulo 50 let ode dne , kdy do Petrohradu , do Mariinského divadla , nastoupil Eduard Francevič Nápravník . V mnoha ruských městech právě k tomuto datu byly realizovány inscenace jeho opery Dubrovskij , kterou na ruský text komponoval ve stylu Čajkovského .


Znovu o Ignáci Baukalovi

obrázek k článku

Když jsem ve dvojčísle 7-8 /2006 zveřejnil v rubrice Pardubický Slavín ( s. 218-219 ) životopis bývalého c. k. okresního hejtmana Ignáce Baukala (1816 -1893), čestného občana Pardubic , ozval se mi 14. září 2006 dopisem náš člen p. Jiří Hájek ( Neveklov - Tloskov 2 , PSČ 257 56 ) a upozornil mne , že v jeho monumentální čtyřdílné kronice hřebčína v Kladrubech nad Labem , kterou věnoval knihovně našeho KPP , je v kapitole VIII. ( Léta 1855 až 1918 ) věnována pozornost konfliktu I. Baukala se začínajícím učitelem Františkem Flosem ( 1864 - 1961 ), pozdějším spisovatelem dobrodružných děl a okresním školním inspektorem . Uvedenou pasáž jsem našel ve 3. díle výše zmíněné kroniky ( s. 341-346 ) a rozhodl jsem se našim čtenářům ji zprostředkovat ve zkrácené verzi:…


Pardubičtí okresní hejtmané v letech 1850 - 1938

obrázek k článku

Adolf Špulák, rytíř z Elbstetten, 1868 Pardubice se staly krajským městem pro území bývalých historických krajů chrudimského a čáslavského po roce 1848. Nový kraj měl 698 389 obyvatel, 11 okresních hejtmanství a 27 okresních soudů. Podle císařského patentu ze 4. srpna 1849 byly krajské úřady podřízeny českému místodržitelství. V Pardubicích začal fungovat Krajský úřad 15. ledna 1850 ve složení: president , 3 radové , 2 koncipicisté a 1 tajemník. 28. ledna 1850 se rozloučili na pardubickém zámku vrchnostenští úředníci a starostové s posledním vrchním Josefem Kottowitzem , protože zřízením Krajského úřadu zaniklo patrimoniální zřízení na zámku ( zaniklo též magistrátní ve městě ). Pardubické c. k. okresní hejtmanství ( podkrajský úřad ) převzalo politické …


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem